persoonlijke gegevens van Ids Fopma Register hypotheken 69: 115 / 74
Ids Fopma, geboren op 24 december 1880 te Britswerd, als zoon van Jan Geerts Fopma, koopman te Britswerd, en Frouwkjen Idses Kuperus. Overleden op 23 september 1971 te Assendelft, 90 jaar oud.
bakkersknecht te Bolsward, bakker te Balk
Op 11 mei 1911 getrouwd in de gemeente Rauwerderhem met:
Fogeltje Leijenaar, geboren op 1 oktober 1882 te Winsum, als dochter van Frederik Sytses Leyenaar, arbeider te Winsum, en Aukje Pieters Sippens. Overleden op 30 januari 1974 te Assendelft, 91 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 5 november 1912 te Balk. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Engeltje Huisman.
2. Aukje, geboren op 15 augustus 1914 te Balk.
 
 
 
geboorte Jan Fopma 50 jarig huwelijksfeest
bron: Leeuwarder Courant van 8 november 1912 bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1961
 
Ids Fopma
foto 148-013 beschikbaar gesteld door Frans van der Heide
 
Ids Fopma
bron: Balkster Courant van 10 november 1956
 
  Vogeltje Leijenaar
Ids Fopma
bron: Leeuwarder Courant van 24 september 1971
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 februari 1974 >>>
 
woonadressen familie Fopma
periode adres bron
???? - 1911 Bolsward?  
1911 - 1920 Dubbelstraat 27 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 340 / 375
1921 - 1930 Dubbelstraat 27 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 349, huisnummer Balk 400
1931 - 1939 Dubbelstraat 27 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 320; huisnummer Balk 385
1939 - 195? Dubbelstraat 27  
  Staveren?  
     
eigendommen van Ids Fopma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
845
  koopacte 5000,- 29 april 1911        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1120, folio 115, nummer 74
notariële acten
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, bakkerij en erf te Balk, koopsom fl. 5000
- Anne Bearda te Balk, verkoper
- Ids Tysma (Fopma) te Bolsward, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 40 d.d. 26 april 1911
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 november 2011 laatste wijziging: 22-12-2019