Frederik Wilhelm Fokke
Frederik Wilhelm Fokke (Focken), geboren circa 1771 te Mariëndrebber, koninkrijk Hannover. als zoon van Andreas Godtlieb Focken, geneesheer en vroedmeester te Mariëndrebber, en Johanna Sophia Sauerbrei. Overleden op 17 maart 1843 op nummer 167 te Balk, 72 jaar oud.
genees- heel- en vroedmeester te Balk
aangifte overlijden op 18 maart 1843 blad 4, getuigen:
Obe Johannes Smid grofsmid 41 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 34 jaar wonende te Balk
Op 9 november 1800 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Berber Berends Fokke, geboren te Oldeboorn als dochter van Berend en Sipkjen. Overleden op 23 januari 1860 op nummer 225 te Balk, 84 jaar oud.
aangifte overlijden op 24 januari 1860 aktenummer 6, getuigen:
Bernardus Jacobs Pelsma grofsmid 44 jaar wonende te Balk
Lippe Harmens van der Veer winkelier 42 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Andreas Gotlieb, geboren op 8 januari 1802 te Balk. Chirurchijn (1823). Overleden op 12 augustus 1823 op nummer 167 te Balk, 21 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 13 augustus 1823 pagina 35, getuigen:
Jan Baukes Poppes boterkoper 35 jaar wonende te Balk op nummer 168
Jacobus Krijns Eppinga kleermaker 26 jaar wonende te Balk op nummer 169
2. Berend, gedoopt op 22 juli 1804 te Balk. Fuselier bij de eerste divisie. Overleden op 30 december 1834 te Harderwijk, 30 jaar oud. Op nummer 611 Garnizoens Infermerie. Op 1 augustus 1830 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ymkje Tjerks van der Feer, 26 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Tjerk Ages van der Feer en Froukjen Sjerps de Groen.
3. Johannes, geboren circa 1807 te Balk. Genees- heel- en vroedmeester. Overleden op 27 maart 1857 te Balk, 50 jaar oud. Op 26 mei 1835 getrouwd in de gemeente Huizen met Wesselina Catharina Dorthea Nibbelink, geboren circa 1809 als dochter van Gerardus Hendrikus Nibbelink, Hervormd predikant te Huizen, en Hendrika Alpherts.
aangifte overlijden op 2 september 1844 pagina 13, getuigen:
Wouter van der Meulen grutter 26 jaar wonende te Balk
Poppe Cornelis Poppes kandiaat notaris 36 jaar wonende te Balk
4. Johanna Sophia, geboren circa 1809 te Balk. Overleden op 30 augustus 1844 op nummer 41 te Balk, 35 jaar oud. Op 22 januari 1832 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Thomas Rinkema, 22 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Thomas Jans Rinkema en Hylkjen Pieters Hagius.
aangifte overlijden op 2 september 1844 pagina 13, getuigen:
Arend Arends grutter 29 jaar wonende te Balk
Poppe Cornelis Poppes koopman 24 jaar wonende te Balk
5. Sipkjen, geboren op 12 juni 1811 op nummer 167 te Balk. Overleden op 20 november 1863 te Balk, 52 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 13 juni 1811 akte 31 door Fredrik Wilhem Fokke, chirurgijn, getuigen:
Gerrijt Fellinga executeur van Gaasterland 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
aangifte overlijden op 21 november 1863 aktenummer 101, getuigen:
Sijbren Aukes Dooper zonder beroep 68 jaar wonende te Balk
Bernardus Jacobs Pelsma grofsmid 48 jaar wonende te Balk
6. Henrietta Dorotea, geboren op 29 april 1815 op nummer 167 te Balk.
aangifte geboorte op 29 april 1815 akte 24 door Fredrik Wilhem Fokke, chirurgijn, getuigen:
Johannes Obes Smit ijzersmid 50 jaar wonende te Balk op nummer 166
Baûke Wybrendus Feenstra zilversmid 60 jaar wonende te Balk op nummer 169
 
 
 
Frederik Wilhelm Fokke
bron: Leeuwarder Courant van 15 november 1800
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 september 1821
"Drie vergulde schoppen" bij de brol te Leeuwarden. Groentemarkt Oz nummer 3
bron: Leeuwarder huisnamen verzameld door Henk Olij (Oly)
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 september 1821
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 232 - huisnummer Balk 167
klik hier voor het complete formulier ingevuld door F.W. Fokke
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 1835
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 maart 1843
 
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 28 januari 1860
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Frederik Wilhelm Fokke 1771-1843 Beerend Fokke 1804-1834
    Johannes Fokke 1807-1857
    Jan Thomas Rinkema 1809-1879
woonadressen familie Fokke
periode adres bron
1800 -1804 Dubbelstraat 11 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 178, volgnummer 159
1840 Dubbelstraat 11 volkstelling 1840; huisnummer 167
1849 - 1859 Dubbelstraat 11 woningregister 1849 - 1859 blad 319; huisnummer 167 / 225
1859 - 1863 Dubbelstraat 11 woningregister 1859 - 1869 blad 105; huisnummer 225
     
eigendommen van Frederik Wilhelm Fokke (Focke, Focken)
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
109
00 02 60
huis en erf
A 5
Balk
B
63
01 06 60
weiland
B 1
Balk
A
125
00 03 30
werkplaats en stalling
A 5
Balk
B
64
00 59 60
weiland
B 1
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 83 Frederik Wilhelm Fokke, dokter te Balk

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 januari 2016 laatste wijziging: 6-03-2022