persoonlijke gegevens van Johannes Wybrandus Florison
Johannes Wybrandus Florison, geboren op 30 april 1760 te Metslawier, gedoopt op 4 mei 1760 te Metslawier / Minnertsga (Hervormd), als zoon van Johannes Jacobus Florison, dominee, en Rixtje Faber. Overleden op 5 augustus 1823 in de pastoriehuizinge te Lekkum, 63 jaar oud.
predikant te Oudemirdum, Pietersbierum, Lekkum
1. ) Op 24 september 1786 getrouwd in de Hervormde kerk te Pietersbierum (proclamatie te Oudemirdum) met:
Grietje Ages (van Hettinga) Tromp, geboren 1752 te Woudsend, gedoopt op 7 mei 1752 te Woudsend (Hervormd), als dochter van Age Hylkes en Janke Feitses. Overleden circa 1798 te Ee?, 46 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Wytske (Hettinga Tromp), geboren op 29 november 1788 te Pietersbierum, gedoopt op 7 december 1788 te Pietersbierum (Hervormd)
2. Janke Rixt, geboren op 22 april 1790 te Lekkum, gedoopt op 2 mei 1790 in Lekkum en Miedum (Hervormd)
3. Age Hylkes, geboren op 1 mei 1791 te Lekkum, gedoopt op 8 mei 1791 te Lekkum en Miedum (Hervormd)
4. Rixtia, geboren op 24 januari 1793 te Lekkum, gedoopt op 10 februari 1793 te Lekkum en Miedum (Hervormd)
5. Janke, geboren op 16 april 1794 te Lekkum, gedoopt op 27 april 1794 te Lekkum en Miedum (Hervormd)
6. Grietje (Hettinga Tromp), geboren op 10 mei 1798 te Lekkum, gedoopt op 27 mei 1798 te Lekkum en Miedum (Hervormd)
 
2. ) Op 6 september 1801 getrouwd in de Hervormd kerk te Lekkum met
Geertruida Conradi, geboren in 1767 te Leeuwarden, gedoopt op 3 juli 1767 te Leeuwarden (Hervormd), als dochter van Johannes Feyo Conradi en Anna Elisabeth Snoek. Overleden op 31 oktober 1837 te Leeuwarden, 70 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
7. Petrus (Connradi), geboren op 24 februari 1803 te Lekkum, gedoopt op 27 maart 1803 te Lekkum en Miedum.
 
 
 
bron: Maandelijksche uittreksels of boekzaal der geleerde waereld deel 140 voor january 1784
titelblad, blad 699 compleet
 
bron: Leeuwarder Courant van 22 augustus 1801
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Wybrandus Florison 1760-1823 Age Hylkes Florison 1791-1851
     
woonadressen Johannes Wybrandus Florison
periode adres bron
1783 - 1786 Oudemirdum www.dominees.nl
woonadressen familie Florison
periode adres bron
1786 - 1789 Pietersbierum www.oudtzummarum.nl
1789 - 1823 Lekkum  
18?? - 1837 Leeuwarden  
notariële acten
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 mei 2022 laatste wijziging: 15-05-2022