persoonlijke gegevens van Joost Folkerts Faber
Joost Folkerts Faber, geboren op 4 mei 1857 te Nijland, als zoon van Folkert Minnes Faber, arbeider te Nijland, en Wintje Joostes Houdel. Overleden op 16 januari 1942 te Sneek, 84 jaar oud.
wagenmaker te Nijemirdum (1880), wagenmakersknecht te Balk (1881), wagenmaker te Balk (1882), arbeider te Balk (1885), koopman te Balk (1888), koopman te Nijland (1891), werkman te Folsgare (1894)
1. ) Op 2 augustus 1880 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Jacoba Tjaardstra, geboren op 19 april 1842 te Bolsward, als dochter van Bennert Joukes Tjaardstra en: Anna Magrieta Hekkel. Overleden op 14 november 1907 te Nijland, 58 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Folkert, geboren op 24 april 1881 te Balk. Op 26 mei 1906 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Fokje Hofstra, oud 25 jaar, geboren te Oosthem als dochter van Hille Hofstra en Klaaske Gorter.
aangifte geboorte op 25 april 1881 aktenummer 55, getuigen:
Scholte Pieters Drijfhout wagenmaker 47 jaar wonende te Balk
Watze Phillippus de Wolf kleermaker 31 jaar wonende te Balk
2. Bindert, geboren op 14 december 1882 te Balk.
aangifte geboorte op 14 december 1882 aktenummer 174, getuigen:
Jan Jacobs Betzema arbeider 47 jaar wonende te Balk
Marten Jans Bandstra arbeider 49 jaar wonende te Balk
3. Yde, geboren op 30 december 1885 te Balk.
aangifte geboorte op 30 december 1885 aktenummer 165, getuigen:
Bonte de Jager arbeider 64 jaar wonende te Balk
Pieter Pietersma arbeider 38 jaar wonende te Balk
4. Anna, geboren op 13 mei 1888 te Balk. Op 15 mei 1909 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Jelte Althuisius, oud 25 jaar, geboren te Goënga als zoon van Fokke Althuisius en Klaaske Hesselius.
aangifte geboorte op 14 mei 1888 aktenummer 165, getuigen:
Jan Annes Bremer arbeider 73 jaar wonende te Balk
Andries Martena kleermaker 43 jaar wonende te Balk
5. Minne, geboren op 6 mei 1891 te Nijland.
6. Geertje, geboren op 29 juli 1894 te Folsgare. Op 16 mei 1917 getrouwd in de gemeente Hennaarderadeel met Hessel Boschma, oud 26 jaar, geboren te Wommels als zoon van Meindert Hessels Boschma en Jentsche Willems Jorritsma.
 
2. ) Op 19 juni 1909 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Dettje Huisman, geboren op 21 september 1864 te Sneek als dochter van Tjeerd Huisman en Gerritje Bakker.
 
 
 
Joost Faber Joost Faber
bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1881 bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1882
 
Joost Faber begint rond 1880 als wagenmakersknecht bij Scholte Pieters Drijfhout in Balk. In 1881 vestigt hij zich als zelfstandig wagenmaker te Nijemirdum. Al na een jaar gaat hij weer terug naar Balk. Als zelfstandig wagenmaker houdt hij het niet lang vol. Vanaf circa 1884 probeert hij als arbeider dan weer koopman te kost te verdienen voor zijn gezin. In 1889 gaat hij terug naar zijn geboorteplaats Nijland. Daarna woont het gezin in Folsgare, Bolsward en Wolsum.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Joost Faber 1857-1942  
     
woonadressen familie Faber
periode adres bron
1880 - 1881 van Swinderenstraat 2 bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 66; kad.gem. Balk sectie A nummer 284
1881 - 1882 Nijemirdum  
1882 - 1889 Gaaikemastraat 7 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 138; kad.gem. Balk sectie A nummer 527
  Nijland  
  Folsgare  
  Bolsward  
  Wolsum  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 januari 2014 laatste wijziging: 3-11-2020