Bouwe Faber Register hypotheken 69: 121 / 256
Bouwe Faber, geboren op 9 november 1883 te Winsum als zoon van Jacob Bouwe Faber en Maaike Annes Bouma. Overleden op 17 september 1961 te Breukelen?, 77 jaar oud.
machinist, winkelier te Balk
1. ) Op 9 januari 1908 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Jantje Visser, geboren op 7 november 1882 te Joure als dochter van Klaas Visser en Jantje Oosting. Overleden op 25 september 1910 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, geboren op 15 januari 1909 te Harich. Kantoorbediende. Vertrekt op 10 november 1929 naar Amsterdam.
 
2. ) Op 8 mei 1913 getrouwd in gemeente Gaasterland met:

Roelofje Boonstra, geboren op 11 mei 1883 te Gorredijk, als dochter van Rinze Sipkes Boonstra, schoenmaker te Balk, en Baukje Jelles Munninks. Overleden op 6 oktober 1959 te Breukelen?, 76 jaar oud.

 
 
 
  Bouwe Faber diaconie rusthuis Vecht en Dam Breukelen
Bouwe Faber
bron: Leeuwarder Courant van 23 september 1930
 
 
bron: Nieuwblad van Friesland van 8 april 1931 >>>
 
Vecht en Dam te Breukelen
bron: www.hetutrechtsarchief.nl
kasteel "Vecht en Dam" te Breukelen, nu (2014) nog steeds Dannegracht 16
 
Hieronder de beschrijving van de historie van het huis "Vecht en Dam" in de periode 1917 - 1940 toen het in gebruik was als bejaardenhuis en eigendom was van de Diaconie der Nederlands Hervormde gemeente te Breukelen. Het echtpaar Faber wordt niet genoemd in het artikel. De beschrijving houdt op in 1930 bij het vertrek van de familie Spaargaren.Dat is precies het jaar dat de familie Faber naar Breukelen vertrok.
blad 267, blad 268
artikel beschikbaar gesteld door de Historische Kring Breukelen
gepubliceerd in het tijdschrift van deze vereniging jaargang 11, nummer 5, 1996
De historie van de bebouwing op deze plek gaat terug naar de 16e eeuw. Het tegenwoordige huis stamt deels uit omstreeks 1680, gesticht door de schout Jacob de Kinder. De naam Vecht en Dam wordt voor het eerst gebruikt in 1726.
 
woonadressen Bouwe Faber
periode adres bron
  Joure  
1907 - 1909 van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 354; huisnummer Balk 61b
woonadressen familie Faber
periode adres bron
1909 - 1910 Harich bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ; huisnummer Harich 100c / 164
1911 - 1913 Harich bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 119; huisnummer Harich 164
  Raadhuisstraat 45 46 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 119; huisnummer Wijckel 221
  Raadhuisstraat 45 46 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 119; huisnummer Balk 288
  Harich 64a bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 119; huisnummer Harich 64a
1913 - 191? van Swinderenstraat 24 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 119; huisnummer Balk 60
191? - 1919 Harich 94 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 119; huisnummer Harich 94
1919 - 1920 van Swinderenstraat 24 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 119; huisnummer Balk 60
1920 - 1930 van Swinderenstraat 24 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 53; huisnummer Balk 59
1930 - 19?? Breukelen rusthuis Vecht en Dam, Dannegracht 16
     
eigendommen van Bouwe Faber
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
263
 
koopacte
1800,-
14 april 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 256
notariële acten
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Dirk Marten Boonstra te Wezep, verkoper
- Bouwe Faber te Balk, koper         

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 74 d.d. 21 maart 1919

 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Bouwe Faber te Balk, debiteur
- Cornelis Jan Tromp te Balk, crediteur

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 135 d.d. 10 mei 1919      

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 april 2014 laatste wijziging: 3-11-2020