persoonlijke gegevens van Jacob Frankes van Elselo (Elzlo)
Jacob Frankes van Elselo, geboren op 20 januari 1780 te Balk, gedoopt op 30 januari 1780 te Balk (Hervormd) als zoon van Franke Elselo (dorpsrechter en schoolmeester) en Eelkje Lucas. Overleden op 19 november 1825 op nummer 141 te Balk, 45 jaar oud.
meester broodbakker
aangifte overlijden op 21 november 1825 pagina 31, getuigen:
Jan Hendriks Rekers grofsmid 71jaar wonende te Balk op nummer 144
Hendrik Alles van Wielen uurwerkmaker 51 jaar wonende te Balk op nummer 139
Op 21 november 1803 getrouwd in de Nederlands Hervormde kerk te Balk met:
Eelkjen Hanzes van der Werf, geboren op 16 juni 1776 te Balk, gedoopt op 31 juni 1776 te Balk (Hervormd) als dochter van Hans Ygrams en Itskjen Jans. Overleden op 6 september 1847 op nummer 135 te Balk, 71 jaar oud.
aangifte overlijden op 7 september 1847 pagina 17, getuigen:
Piebe Dirks Duijff timmerknecht 33 jaar wonende te Balk
Rinze Hiddes Koornstra slager 32 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Franke, geboren op 7 augustus 1808 te Balk. Dopeling is overleden.
2. Franke, geboren op 18 januari 1812 op nummer 141 te Balk, gedoopt op 9 februari 1812 te Balk (Hervormd). Overleden op 25 febrauri 1863 te Norg, in het derde gesticht te Veenhuizen, 51 jaar oud. Kolonist (1863). Op 22 juni 1834 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Korneliske Ottes de Jong, 20 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Otte Jans de Jong en Hylkjen Willems Jongsma.
aangifte geboorte op 19 januari 1812 aktenummer 4, getuigen:
Hans Ygrams van der Werf koopman 60 jaar wonende te Balk op nummer 140
Age Tjerks van der Feer schipper 24 jaar wonende te Balk op nummer 143
3. Hans, geboren op 31 maart 1815 op nummer 141 te Balk. Overleden op 13 januari 1876 te Leeuwarden, 60 jaar oud. Ongehuwd.
Bakkersknecht in Rauwerderhem (1853), Irnsum (1861), Lekkum (1863), Finkum (1872), Leeuwarden (1876).
aangifte geboorte op 31 maart 1815 aktenummer 15, getuigen:
Pieter Baukes Poppes boterkoper 30 jaar wonende te Balk op nummer 142
Age Tjerks van der Feer schipper 27 jaar wonende te Balk op nummer 143
4. Idskjen, geboren op 11 maart 1820 op nummer 141 te Balk. Overleden op 29 december 1887 te Balk, 67 jaar oud. Op 29 juli 1843 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wijtse Betses Betsema, 22 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Betse Baukes Betsema en Geeske Wytses Tuinier.
aangifte geboorte op 11 maart 1820 aktenr. 27, getuigen:
Pieter Baukes Poppes boterkoper 34 jaar wonende te Balk op nummer 142
Jan Hendrik Reekers grofsmid 65 jaar wonende te Balk op nummer 144
aangifte overlijden op 29 december 1887 aktenummer 96, getuigen:
Tijs Piers Piersma winkelier 70 jaar wonende te Balk
Hendrik Haantjes machinist 39 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jacob Frankes van Elselo 1780-1825  
     
woonadressen familie van Elselo
periode adres bron
1804 Raadhuisstraat 10 reëelcohieren 1715-1804 Gaasterland; blad 174, volgnummer 134
1840 Raadhuisstraat 10 volkstelling 1840; huisnummer 141
1846 Raadhuisstraat 18  
eigendommen van Jacob Frankes van Elselo
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
143
00 06 60
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 77 weduwe Jacob Frankes van Elselo te Balk
notariële acten
 

1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Inv. nr. 007004 repertoire nr. 144 d.d. 31 december 1828
Royement, akte niet aanwezig
- Eelkjen Hanzes van der Werf, bakker te Balk, weduwe van   Jacob Frankes van Elselo
- Dettje Hanzes van der Werf, boerin te Sloten, weduwe van  Jan Jans Poppes
- Baukjen Hanzes van der Werf te Workum, gehuwd met Tjebbe  Aukes de Boer
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper te Balk als voogd   over Hans Ages van der Feer, kind van wijlen Age Tjerks van  der Feer

 

1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Inv. nr. 007004 repertoire nr. 145 d.d. 31 december 1828
Royement, akte niet aanwezig
- Eelkjen Hanzes van der Werf, bakker te Balk, weduwe van   Jacob Frankes van Elselo
- Dettje Hanzes van der Werf, boerin te Sloten, weduwe van   Jan Jans Poppes
- Baukjen Hanzes van der Werf te Workum, gehuwd met Tjebbe  Aukes de Boer
- Poppe Tjerks van der Feer, schipper te Balk als voogd   over Hans Ages van der Feer, kind van wijlen Age Tjerks van  der Feer
- Klaas Johannes van Hout, timmerman te Workum, gehuwd met  Idskjen Jakobs Dijkstra
- Idskjen Jakobs Dijkstra te Workum, gehuwd met Klaas  Johannes van Hout
- Frederik Teekes Hogendorf, slager te Balk als voogd over  Hans Jakobs Dijkstra, kind van wijlen Jacob Everts Dijkstra  en

 

1830 Balk, notaris W. J. Hemsing Inv. nr. 007005 repertoire nr. 128 d.d. 18 december 1830
Plaatsvervanging
- Eelkjen Hanzes van der Werf, bakker te Balk, weduwe van   Jacob Frankes van Elselo

  1. Thomas Berends Tijsseling, werkman te Sloten
 

1835 Balk, notaris W. J. Hemsing Inv. nr. 007007 repertoire nr. 80 d.d. 26 oktober 1835
Hypotheek  Betreft een kapitaal van fl. 500
- Jan Meinderts, koopman te Balk, crediteur
- Eelkje Hanzes van der Werf, bakker te Balk, weduwe van  Jacob Franzes van Elselo, debiteur

 

1839 Balk, notaris W. J. Hemsing Inv. nr. 007009 repertoire nr. 49 d.d. 21 mei 1839
Royement, akte niet aanwezig
- Jan Meinderts, koopman te Balk
- Eelkjen Hanzes van der Werf te Balk, weduwe van Jacob  Franks van Elselo

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 januari 2016 laatste wijziging: 26-09-2020