Antoon Bernardus Eiling
kadastrale legger: Balk ? inschrijving hypotheken 2 register 69: 91 / 46
Antonius Bernardus Eiling, geboren op 8 juli 1853 te Balk.
Zoon van Bernardus Casparus Eiling, schoenmaker wonende te Balk (1853), en Geertje Lieuwes van der Meulen.
Overleden op 24 januari 1911 te Balk, 57 jaar oud.
Beroep: huisschilder te Balk
aangifte geboorte op 9 juli 1853 blad 34, getuigen:
Hermanus Duijff uurwerkmaker 48 jaar wonende te Balk
Harmen Gerlofs Postma koopman 42 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 januari 1911 aktenummer 6, getuigen:
Teijmen Wouter Bosma winkelier 52 jaar wonende te Balk
Jan Kok manufacturier 42 jaar wonende te Balk
Op 6 juni 1880 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Wimkjen Theunis van der Leest, geboren op 28 juli 1847 te Joure.
Dochter van Theunis van der Leest, kuiper wonende te Joure (1847), en Rieuwkjen Annes de Boer.
Overleden op 15 januari 1922 te Balk, 74 jaar oud.
Beroep: dienstmeid wonende te Joure (1880)
aangifte geboorte op 30 juli 1847 blad 39, getuigen:
Obe Heerts Visser grofsmid 36 jaar wonende te Joure
Klaas Mintjes van der Velde boer 42 jaar wonende te Joure
aangifte overlijden op 16 januari 1922 aktenummer 3, getuigen:
Jacob Mous aanspreker 62 jaar wonende te Balk
Geert Bos gemeente veldwachter 63 jaar wonende te Balk
 
Kinderen:
1. Geertruida, geboren op 4 april 1884 te Balk.
Overleden op 30 mei 1954 te Sint Nicolaasga, 70 jaar oud. Ongehuwd.
Woont op Balk 400 (1930-1934) Op 11 september 1934 naar Sint Nicolaasga.
Beroep:
aangifte geboorte op 5 april 1884 aktenummer 42, getuigen:
Pieter Larooij grofsmid 48 jaar wonende te Balk
Marten Zwanenburg huisverver 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 1 juni 1954 aktenummer 30, getuigen:
    ? jaar wonende te
    ? jaar wonende te

 

 
 
Antoon Eiling
bron: Leeeuwarder Courant van 19 februari 1879
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Bernardus Caparus Eiling 1803-1858 Anthoon Bernardus Eiling 1853-1911  
  broers / zusters / zwagers  
  Sietze Bernardus Eiling 1838-1894  
woonadressen familie Eiling
periode adres bron
1880 - 1890 Raadhuisstraat 30?  
1890 - 1900 Raadhuisstraat 25 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 260; huisnummer Balk 184
1900 - 1910 Raadhuisstraat 25 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 265; huisnummer Balk 184 / 286
1911 - 1912 Raadhuisstraat 25 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 104; huisnummer Balk 286
1912 - 1914 Raadhuisstraat 25 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 104; huisnummer Balk 287
1914 - 1914 Raadhuisstraat 25 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 104; huisnummer Balk 321
1914 - 1916 Raadhuisstraat 25 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 104; huisnummer Balk 320
1916 - 1920 Lytse Side 2 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 104; huisnummer Balk 391
1921 - 1930 Lytse Side 2 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 363; huisnummer Balk 415
1931 - 1934 Lytse Side 2 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 333; huisnummer Balk 400
eigendommen van Antoon Bernardus Eiling
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
451
 
koopbrief
1320,-
2 sep 1879
       
Sloten
B
107
 
koopacte
525,-
20 oct 1903
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1096, folio 91, nummer 46
legger kadastrale gemeente Balk
kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen waaruit getrokken waar overgebracht
Balk              
Balk              
Balk              
bron: kadaster.nl; legger Balk
notariële acten
 
1879 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1320
- Geert Trinks te Koudum, verkoper
- Auke Stevens Velds te Makkum, verkoper
- Antoon Bernardus Eiling te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7052 Repertoirenr.: 86 d.d. 27 augustus 1879
 
1915 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 3500
- Wimkjen Theunis van der Leest te Balk, weduwe van Antonius Eiling, verkoper
- Geertruida Eiling te Balk, verkoper
- Wilhelmina de Jong te Harich, koper
- Hendrik Kanninga te Balk, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7092 Repertoirenr.: 155 d.d. 27 december 1915
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 april 2019 laatste wijziging: 20-06-2024