Bernardus Eerdmans Register hypotheken 69: 121 / 770
Bernardus Eerdmans, geboren op 2 april 1895 te Bolsward als zoon van Jelle Eerdmans, veehouder te Bolsward, en van Grietje Wynia. Overleden op ? na 1946.
koopman te Witmarsum, winkelier te Balk, ? te Heerenveen
Op ? getrouwd in de gemeente ? met:
Petronella Faber, geboren op 19 oktober 1886 te Franeker, als dochter van Gerrit Faber en Geertje Buwalda.. Overleden op 9 april 1934 te Heerenveen, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 12 maart 1920 te Balk
aangifte overlijden op 13 maart 1920 aktenummer 22, getuigen:
Markus Bouwman timmerman 35 jaar wonende te Balk
Hendrik van der Wal commies ter secretarie 23 jaar wonende te Balk
2. Levenloos kind, geboren op 18 april 1921 te Leeuwarden.
aangifte overlijden op 19 april 1921 aktenummer 206, getuigen:
Adam Fedder aanspreker 54 jaar wonende te Leeuwarden
Hendrikus Johannes Friedrich Wilhelm Bresser portier aan het Diaconessenhuis te Leeuwarden 34 jaar wonende te Leeuwarden
3. Jelle Bernardus, geboren op 4 april 1923 te Balk (Leeuwarden). Overleden op 6 oktober 1993 te Overijse, 70 jaar oud.
 
 
 
Jelle Bernardus Eerdmans Petronella Faber
bron: Leeuwarder Courant van 7 april 1924 bron: Leeuwarder Courant van 11 april 1934
 
woonadressen familie Eerdmans
periode adres bron
???? - 1919    
1919 - 1920 van Swinderenstraat 26 register van huisnummering 1910-1920 blad 004 nummer 61
1920 - 1930 van Swinderenstraat 26 register van huisnummering 1920-1930 blad 006 nummer 60
1930 - 1932 van Swinderenstraat 26 register van huisnummering 1930-1938 blad 006 nummer 62
1932 - ???? Heerenveen  
     
eigendommen van Bernardus Eerdmans
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
262
 
koopacte
8000,-
5 nov 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 770
notariële acten
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Age Schrale te Warns
- Bernardus Eerdmans te Witmarsum
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 231 d.d. 1 november 1919
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Bernardus Eerdmans te Balk, debiteur
- Arnhemsche Hypotheekbank te Arnhem, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 238 d.d. 6 november 1919
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 12-07-2019