persoonlijke gegevens van Albert Dirks Duijf
Albert Dirks Duijf, geboren op 26 augustus 1803 te Balk, gedoopt op 11 september 1803 te Balk (Hervormd), als zoon van Durk Alberts Duif, schipper te Balk, en Aafke Hermanus Swering. Overleden op 16 mei 1870 te Wijckel , 66 jaar oud.
Timmerman te Balk (1831 - 1844), boer te Ruigahuizen (1854), bouwkundige te Ruigahuizen (1863), bouwkundige te Wijckel (1869)
1. ) Op 8 mei 1830 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Myke Rommerts de Vries, geboren op 31 oktober 1803 te Nijemirdum, gedoopt op 6 november 1803 te Nijemirdum (Hervormd) als dochter van Rommert Bokkes de Vries en Lolkje Ages Aagsma. Overleden op 11 oktober 1859 op nummer 1 te Ruigahuizen, 55 jaar oud.
aangifte overlijden op 12 oktober 1859 aktenummer 95, getuigen:
Dirk Franzes Haarsma landbouwer 38 jaar wonende te Ruigahuizen
Jan Boukes van der Goot landbouwer 24 jaar wonende te Ruigahuizen
Uit dit huwelijk:
1. Lolkje Duif geboren op 25 januari 1831 op nummer 127 te Balk. Overleden op 12 juli 1831 op nummer 127 te Balk, 6 maanden oud.
aangifte geboorte op 26 januari 1831 aktenummer 8, getuigen:
Otte Rinkes Wildeboer schoenmaker 31 jaar wonende te Balk
Rinze Aukes Overzee schoenmaker 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 juli 1831 blad 10, getuigen:
Inne Baukes Betzema herbergier 37 jaar wonende te Balk
Otte Rinkes Wildeboer schoenmaker 32 jaar wonende te Balk
2. Lolkjen Duif geboren op 4 juli 1832 op nummer 145 te Balk. Overleden op 5 juli 1832 op nummer 145 te Balk, 1 dag oud.
aangifte geboorte op 6 juli 1832 aktenummer 50, getuigen:
Hendrik Jans Rekers grofsmid 45 jaar wonende te Balk
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 juli 1832 blad 8, getuigen:
Hendrik Jans Rekers grofsmid 45 jaar wonende te Balk
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 27 jaar wonende te Balk
3. Dirk Duif geboren op 19 december 1833 op nummer 145 te Balk. Overleden op 27 juli 1834 op nummer 145 te Balk, 8 maanden oud.
aangifte geboorte op 20 december 1833 blad 053/1-7, getuigen:
Gerrit Thijsses Bosman rentenier 72 jaar wonende te Balk
Wopke Tjeerds van der Heide huisschilder 60 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 juli 1834 blad 6, getuigen:
Wopke Tjeerds van der Heide huisschilder 60 jaar wonende te Balk
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 29 jaar wonende te Balk
4. Dirk geboren op 17 juni 1835 op nummer 145 te Balk. Overleden op 28 juni 1835 op nummer 145 te Balk, 12 dagen oud.
aangifte geboorte op 18 juni 1835 blad 27, getuigen:
Gerrit Thijsses Bosman rentenier 72 jaar wonende te Balk
Wopke Tjeerds van der Heide huisschilder en glazenmaker 61 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 30 juni 1835 blad 10, getuigen:
Wopke Tjeerds van der Heide huisschilder en glazenmaker 61 jaar wonende te Balk
Gerrit Thijsses Bosman rentenier 72 jaar wonende te Balk
5. Lolkjen Duyff, geboren op 19 oktober 1836 op nummer 145 te Balk. Overleden op 8 april 1839 op nummer 145 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 oktober 1836 blad 49 getuigen:
Gerrit Thijsses Bosman rentenier 74 jaar wonende te Balk
Wopke Tjeerds van der Heide huisschilder en glazenmaker 62 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 april 1839 blad 9, getuigen:
Wopke Tjeerds van der Heide huisschilder en glazenmaker 65 jaar wonende te Balk
Gerrit Thijsses Bosman rentenier 76 jaar wonende te Balk
6. Trijntje Duijf, geboren op 14 december 1837 op nummer 145 te Balk. Overleden op 13 mei 1838 te Balk, 5 maanden oud.
aangifte geboorte op 15 december 1837, blad 55 / 1-3 getuigen:
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 32jaar wonende te Balk
Wopke Tjeerds van der Heide huisschilder en glazenmaker 64 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 mei 1838, blad 6, getuigen:
Wopke Tjeerds van der Heide huisschilder en glazenmaker 64 jaar wonende te Balk
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 33 jaar wonende te Balk
7. Dirk Duijf, geboren op 18 mei 1840 op nummer 145 te Balk. Overleden op 2 augustus 1899 te Wijckel, 59 jaar oud. Op 5 november 1869 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Feddigjen Sijtsma, 29 jaar oud, geboren te Harich als dochter van Gerlof Jans Sijtsma en IJbeltje Tjeerds Zijlstra.
aangifte geboorte op 19 mei 1840, blad 24 getuigen:
Gerrit Tijsses Bosman rentenier 77 jaar wonende te Balk
Klaas Wiebes Pelsma meester schoenmaker 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 augustus 1899, aktenummer 45, getuigen:
Stoffel van der Gaast veehouder 64 jaar wonende te Wijckel
Johannes Huisman rijksveldwachter 45 jaar wonende te Wijckel
8. Lolkjen Duijf, geboren op 31 mei 1841 op nummer 145 te Balk. Overleden op 1 augustus 1841 op nummer 145 te Balk.
aangifte geboorte op 2 juni 1841, blad 28 getuigen:
Jan de Vries winkelier 32 jaar wonende te Balk
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 2 augustus 1841, blad 7, getuigen:
Gerrit Tijsses Bosman rentenier 79 jaar wonende te Balk
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 36 jaar wonende te Balk
9. Lolkjen Duijf geboren op 7 september 1842 op nummer 145 te Balk. Overleden op 25 januari 1844 op nummer 145 te Balk, 2 jaar oud
aangifte geboorte op 9 september 1842 blad 45, getuigen:
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 37 jaar wonende te Balk
Kornelis Pieters Wildeboer timmermansknecht 25 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 januari 1844 blad 3, getuigen:
Klaas Wiebes Pelsma schoenmaker 39 jaar wonende te Balk
Kornelis Pieters Wildeboer timmermansknecht 26 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 5 november 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Elske Nannes van den Akker, op 1 januari 1820 geboren te Idskenhuizen, als dochter van Nanne Anes van den Akker en Geertje Jans. Overleden op 13 augustus 1895 te Sondel, 75 jaar oud.
Eerder (1851) getrouwd geweest met Bouwe Douwes de Jong. Later (1872) getrouwd met Douwe Dijkstra.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 april 1831
Timmerman Albert Dirks Duyff uit Balk deed mee aan de aanbesteding voor de bouw het een huis voor onderwijzer van de openbare school te Harich. Uiteindelijk mocht hij de verbouwing uitvoeren voor f 722,-
bron: Nieuwsblad van Friesland 24 april 1936
 
Een ander bouwwerk werd de Hervormde kerk in Woudsend in 1837
bron: Leeuwarder Courant van 9 mei 1987
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Dirk Alberts Duijf 1777-1817 Albert Dirks Duijf 1803-1870 Dirk Alberts Duijf 1840-1899
  Hermanus Dirks Duif 1805-1878  
  Piebe Dirks Duif 1813-1848  
  Arjen Dirks Duijf 1815-1895  
woonadressen familie Duijff
periode adres bron
1831 - 1831 Raadhuisstraat 30 dochter Lolkje geboren en overleden op huisnummer Balk 127
1831 - 1839 Raadhuisstraat 6 huisnummer Balk 145
1840 Raadhuisstraat 6 volkstelling 1840; huisnummer Balk 145
1849 - 1854 Raadhuisstraat 6 woningregister 1849 - 1859 blad 285; huisnummer Balk 145 / 200
1854 - 1859 Tsjerkhofleane 4 woningregister 1849 - 1859 blad 843; huisnummer Ruigahuizen 1
1859 - 186? Tsjerkhofleane 4 woningregister 1859 - 1869 blad 1; huisnummer Ruighuizen 1
  Wijckel  
     
notariële acten
 
1831 Balk, notaris Willem Jan Hemsing verkoping van roerende goederen, opbrengst fl 141,-

- Albert Durks Duif (timmerman) wonende te Balk, verkoper

bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007006 aktenummer 55, d.d. 24 juni 1831
 
1831 Balk, notaris Willem Jan Hemsing, provisionele en finale toewijzing van een huis te Balk

- Martje Jarigs Mulder (winkelier) wonende te Balk, weduwe van Jan Ypes Ferf, verkoper

- Symon Ypes Ferf (wolkammer) wonende te IJlst, verkoper
- Jacob Lieuwes Vijlstra (kleermaker) wonende te IJlst, verkoper
- Trijntje Lieuwes Vijlstra wonende te Sneek, gehuwd met Jan Hylkes Kromhout, verkoper
- Albert Durks Duif (timmerman) wonende te Balk, koper
- Age Machiels Tromp (koopman) wonende te Balk, borg
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007006 aktenummer 92, d.d. 30 november 1831
 
1832 Balk, notaris Willem Jan Hemsing, obligatie kapitaal fl. 600,-
- Rink Rinzes Rinzema (winkelier) wonende te Balk, weduwe van Jakob Pieters Kramer, crediteur
- Albert Dirks Duif (timmerman) wonende te Balk, debiteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007006 aktenummer 68, d.d. 12 november 1832
 
1832 Balk, notaris Willem Jan Hemsing, verkoping afbraak, opbrenst fl. 41,-
- Albert Dirks Duyff (timmerman) wonende te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007014 aktenummer 103, d.d. 22 oktober 1845
 
1849 Balk, notaris Willem Jan Hemsing, provisionele en finale toewijzing een huis en erf te Slotenvoor fl 537,-
-  Jantje Murks Kok wonende te Wijckel, weduwe van Willem Gerardus Samplonius, moeder van en voogd over Atze, Trijntje Grietje, Murkje, Gerardus en Leentje Samplonius, verkoper
-  Eibert Rinzes Hoekstra (logementhouder) wonende te Balk, gehuwd met Trijntje Sjerps van der Meulen, verkoper
- Albert Dirks Duyf (timmerman) wonende te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007018 aktenummer 98, d.d. 21 december 1849
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 februari 2017 laatste wijziging: 1-11-2020