Scholte Pieters Drijfhout Register hypotheken 69: 45 / 103
Scholte Pieters Drijfhout, geboren op 12 oktober 1833 te Balk als zoon van Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker te Balk, en Harmke Scholtes Sietsma. Overleden op 6 juli 1900 te Balk, 66 jaar oud.
wagenmaker te Balk
Op 9 mei 1869 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jantjen Johannes Trinks, geboren op 24 augustus 1834 te Balk, als dochter van Johannes Thomas Trinks, wolkammer te Balk, en Annigje Alberts Ekker. Overleden op 14 april 1914 te Lemmer, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren op 20 november 1870 te Balk. Telegrafist te Balk, directeur Post en Telegraafkantoor te Klundert. Op 17 september 1919 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Annigje Velds, 41 jaar oud, geboren Wonseradeel, als dochter van Auke Velds en Geertje Trinks. Annigje Velds is overleden op 30 april 1945 te Apeldoorn, 67 jaar.
aangifte geboorte op 21 november 1870 aktenummer 160 door Scholte Drijfhout, wagenmaker, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 75 jaar wonende te Balk
Jelle Tjeerds Meinesz koopman 34 jaar wonende te Balk
2. Annigje, geboren op 29 oktober 1873 te Balk. Overleden op 3 februari 1876 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 31 oktober 1870 aktenummer 156 door Scholte Drijfhout, wagenmaker, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 78 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 65 jaar wonende te Balk
aangifte geboorte op 3 februari 1876 aktenummer 12 door Scholte Drijfhout, wagenmaker, getuigen:
Marten Taekes Gorter bakker 45 jaar wonende te Balk
Jans Steinhorst bakker 32 jaar wonende te Balk
Scholte Pieters Drijfhout
bron: Leeuwarder Courant van 11 februari 1876
 
 
 
Scholte Pieters Drijfhout
verslag raadsvergdering dd 6 mei 1899; bron: Leeuwarder Courant van 9 mei 1899
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Pieter Halbes Drijfhout (1808-1863) Scholte Pieters Drijfhout (1833-1900) Pieter Scholtes Drijfhout (1870-19??)
Johannes Thomas Trinks (1796-1863)    
 
periode adres bron
1869 - 1879 van Swinderenstraat 2 woningregister 1869 - 1879 blad 56; kad. gem. Balk sectie A nr. 284, volgnr. 258
1880 - 1890 van Swinderenstraat 2 bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 66; kad. gem. Balk sectie A nummer 284
1890 - 1900 van Swinderenstraat 2 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 32; huisnummer Balk 34
1900 - 1905 Lytse Side 6 en 7 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 329; huisnummer Balk 234 / 358
1905 - 1911 Noorderhaven 75 bevolkingsregister Harlingen 1900 - 1920 blad 116
1911 - 1914 Lemmer  
eigendommen van Scholte Pieters Drijfhout
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
284
  29/35 bij koopbrief 2900,- 22 apr 1873 1000,- 11 okt 1857 28 nov 1874 geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1050, folio 45, nummer 103
notariële acten
 
1873 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van 29/35 deel in een huis en erf te Balk, koopsom fl. 2900
- Jacob Egberts Hoekstra te Balk, verkoper
- Jan Simons te Oudega Hemelumer Oldeferd, gehuwd met  Tjettje Pieters Drijfhout, verkoper
- Hans Pieters Drijfhout te Heeg, verkoper
- Sjirk Haga te Balk, gehuwd met Sybrigje Pieters Drijfhout, verkoper
- Bauke Klazes Betzema te Balk, gehuwd met Antje Pieters  Drijfhout, verkoper
- Scholte Pieters Drijfhout te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7046 Repertoirenr.: 12 d.d. 4 maart 1873
 
1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopacte
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom  fl. 3750
- Scholte Pieters Drijfhout te Balk, verkoper
- Tjitte de Haan te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 30 d.d. 24 maart 1899
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 oktober 2017 laatste wijziging: 1-11-2020