Hans Halbes Drijfhout kadastrale legger Balk 68
Hans Halbes Drijfhout, geboren op 28 oktober 1804 te Balk, gedoopt op 25 november 1804 te Balk (Hervormd) als zoon van Halbe Hanzes Drijfhout en Bregt Tjerks Wildeboer. Overleden op 26 augustus 1849 op nummer 49 te Balk, 44 jaar oud
goud- en zilversmid te Balk
aangifte overlijden op 27 augustus 1849 blad 26/1-28, getuigen:
Bernardus Henricus Nieuwenhuis kleermaker 40 jaar wonende te Balk
Hendrik Pieters Reekers grofsmid 51 jaar wonende te Balk
1. ) Op 29 april 1827 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wietske Stoffels Tromp, geboren op 31 juli 1805 te Woudsend, gedoopt op 4 augustus 1805 te Woudsend (Hervormd) als dochter van Stoffel Adolfs Molenaar en Janke Joukes. Overleden op 5 maart 1828 , Gaasterland, 22 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Bregtje, geboren op 13 februari 1828 op nummer 49 te Balk. Overleden op 16 september 1828 op nummer 49 te Balk, 34 weken oud.
aangifte geboorte op 14 februari 1828 aktenummer 11 door Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid, getuigen:
Hendrik Pieters Reekers grofsmid 29 jaar wonende te Balk op nummer 48
Hendrik Rintjes van der Goot landbouwer 26 jaar wonende te Balk op nummer 50
aangifte overlijden op 17 september 1828 pagina 21, getuigen:
Frederik Hendrik Os verver 59 jaar wonende te Balk op nummer 51
Hendrik Pieters Reekers grofsmid 30 jaar wonende te Balk op nummer 48
 
2. ) Op 14 juni 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Alberts Stuurhaan, geboren op 13 juli 1792 te Joure, gedoopt op 22 juli 1792 te Joure (Hervormd) als dochter van Albert Hendriks en Fokje Joukes. Overleden op 26 augustus 1849, Gaasterland, 57 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Bregtje, geboren op 21 augustus 1829 op nummer 49 te Balk. Overleden op 28 oktober 1829 te Balk, 10 weken oud.
aangifte geboorte op 23 augustus 1829 aktenummer 66 door Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid, getuigen:
Hendrik Pieters Reekers grofsmid 31 jaar wonende te Balk
Hendrik Rintjes van der Goot boer 29 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 29 oktober 1829 blad 048/1-4, getuigen:
Hendrik Rintjes van der Goot boer 29 jaar wonende te Balk
Hendrik Pieters Reekers grofsmid 31 jaar wonende te Balk
2. Halbe, geboren op 19 oktober 1830 op nummer 49 te Balk. Overleden op 2 april 1881, Gaasterland, 50 jaar oud. Op 5 november 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sybrigje Willems de Jong, oud 26 jaar, geboren te  Balk als dochter van Willem Ottes de Jong en Ylkjen Uilkes van der Wal.
aangifte geboorte op 2 oktober 1830 aktenummer 84 door Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid, getuigen:
Hendrik Pieters Reekers grofsmid 32 jaar wonende te Balk
Hendrik Rintjes van der Goot boer 30 jaar wonende te Balk
3. Albert, geboren op 7 september 1832 op nummer 49 te Balk. Overleden op 7 januari 1910, Gaasterland, 77 jaar oud.
aangifte geboorte op 8 septmber 1832 aktenummer 70 door Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid, getuigen:
Hendrik Pieters Reekers grofsmid 34 jaar wonende te Balk
Hendrik Rintjes van der Goot boer 32 jaar wonende te Balk
4. Bregtje, geboren op 25 november 1834 op nummer 49 te Balk. Overleden op 19 december 1886, Gaasterland, 52 jaar oud. Op 25 mei 1856 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Jans de Vries, oud 23 jaar, geboren te Balk als zoon van Jan Jans de Vries en Trijntje Ottes de Jong.
aangifte geboorte op 26 november 1834 blad 054/1-6 door Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid, getuigen:
Hendrik Pieters Reekers grofsmid 36 jaar wonende te Balk
Hendrik Rintjes van der Goot boer 34 jaar wonende te Balk
5. Hendrik, geboren op 13 augustus 1836 op nummer 49 te Balk. Overleden op 14 augustus 1836, Gaasterland, 1 dag oud.
aangifte geboorte op 15 augustus 1836 blad 038 door Hans Halbes Drijfhout goud- en zilversmid, getuigen:
Hendrik Pieters Reekers grofsmid 38 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
 
 
 
Hans Halbes Drijfhout
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 53 - huisnummer Balk 49
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Hans Halbes Drijfhout
 
Hans Halbes Drijfhout
bron: Leeuwarder Courant van 4 september 1849
In de periode van augustus en september 1849 zijn er in Balk 55 inwoners gestorven aan de cholera. In de gemeente Gaasterland waren dat 89 personen. Vooral aan het Westeinde in Balk, het armste deel, waren de meeste slachtoffers te betreuren. Het echtpaar Drijfhout was hierop een uitzondering.
Uit aantekeningen opgesteld door de Grietman van Gaasterland de volgende opmerkingen:
22 augustus 1949: Afgelopen 3 dagen 15 personen gestorven. Aan liefdegiften f 527, 36 ontvangen.
27 augustus 1849: "de hoop eenen gunstigen keer zich niet heeft verwezenlijkt", sinds 22 augustus 14 personen overleden waaronder assessor Rintje Hendriks van der Goot te Nijemirdum.
3 september 1849: "Aanvallen worden minder talrijk doch in gelijken graad van hevigheid" , sinds het begin van de ziekte zijn er 204 personen besmet, waarvan 62 overleden, 107 hersteld en er nog 35 onder behandeling zijn. Verder verzoekt hij de 4 geneeskundigen in de gemeente verslag te doen van hun bevindingen aan de "Provinciale Commissie Geneeskundig Onderzoek"
4 september 1849: dokter van der Velde deelt mede dat hij 54 patienten heeft gehad; 14 zijn er gestorven en 28 hersteld
4 september 1849: dokter van Broekhuizen deelt mede dat hij sedert 18 augustus 68 patienten heeft gehad; 12 zijn er gestorven; 5 nog in behandeling; de anderen zijn hersteld
9 september 1849: sinds 3 september nog 11 personen besmet; 1 overleden 1 hersteld en nog 27 in behandeling
19 september 1849: de epidemie is nog niet voorbij maar wordt minder heftig; sinds 9 september 13 nieuwe patienten, geen doden; 30 hersteld en 10 worden nog verpleegd
 
gegevens beschikbaar gesteld door Jan Geert Vogelzang
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Halbe Hanzes Drijfhout 1783-1844 Hans Halbes Drijfhout 1804-1849 Halbe Hanzes Drijfhout 1830-1881
     
woonadressen familie
periode adres bron
1828 - 1829 van Swinderenstraat 29  
1829 van Swinderenstraat 29 volkstelling 1829; blad 52, huisnummer Balk 49
1840 van Swinderenstraat 29 volkstelling 1840; huisnummer Balk 49
1841 - 1849 van Swinderenstraat 29  
     
eigendommen van Hans Halbes Drijfhout
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
259
00 03 00
huis en erf
A 5
Balk
B
55
00 03 40
riet
B 1
Balk
A
260
00 02 90
huis en erf
A 5
Balk
B
56
01 09 20
hooiland
B 1
Balk
B
52
01 63 80
weiland
B 1
Balk
I
10
01 78 10
weiland
I 1
Balk
B
53
01 99 00
weiland
B 1
Balk
I
17
05 02 60
bos
I 1
Balk
B
54
03 85 40
weiland
B 1
Balk
I
41
00 01 92
opslag
I 1
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 68 Hans Halbes Drijfhout, zilversmid te Balk
B 52 - B56 zijn percelen weiland langs de Luts aan Wijckelerzijde beginnend in Balk en eindigend bij het Slotermeer
I 10, 17, 41 zijn te vinden aan de Balksterzijde van de Coendersingel, weiland, opslag langs de Luts, en bos
notariële acten
 

1829 Balk, notaris W. J. Hemsing Obligatie met hypotheek  Betreft een kapitaal van fl. 500
- Hans Halbes Drijfhout, zilversmid te Balk, crediteur
- Charlotte Koopman, boerenmeid te Langweer, debiteur

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 78 d.d. 27 juni 1829
 

1830 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte  Betreft de verkoop van een huisje te Balk, koopsom fl. 150
- Hans Halbes Drijfhout, goud en zilversmid te Balk,  verkoper
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk, koper
- Hendrik Lippes van der Veer, timmerman te Balk, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 23 d.d. 18 maart 1830
 
1830 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte. Betreft de verkoop van 3 bunder bosland te Ruigahuizen, koopsom fl. 1550
- Hans Halbes Drijfhout, goud en zilversmid te Balk,  verkoper
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk, koper
Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Aktenummer.: 100 d.d. 27 oktober 1830
 
1836 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte. Betreft de verkoop van land te Balk, koopsom fl. 5400,-
- Hans Halbes Drijfhout, goud en zilversmid te Balk,  verkoper
- Sikke Poppes, grossier in sterke dranken te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 65 d.d. 26 oktober 1836
 
1849 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelbeschrijving
- Hans Halbes Drijfhout, in leven gehuwd met Grietje  Alberts Stuurhaan, erflaters
- Hermanus Duyff, uurwerkmaker te Balk als voogd over  Halbe, Albert en Bregtje Drijfhout
- Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker te Balk als toeziend  voogd
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7018 Repertoirenr.: 73 d.d. 11 september 1849 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 oktober 2008 laatste wijziging: 26-06-2020