persoonlijke gegevens van Jacob Pieters Douma
Jacob Pieters Douma, geboren op 13 december 1890 te Dokkum, als zoon van Pieter Douma, horlogemaker te Dokkum (1890), goudsmid te Leeuwarden (1915), en Ietje Rosier. Overleden op 2 januari 1986 te Heerenveen, 95 jaar oud.
reiziger te Leeuwarden (1912) boekhouder te Balk (1913), directeur coöperatieve veevoederfabriek te Balk (1915-1922),
eigenaar graanmalerij te Dokkum (1922-1925); handelsagent te Huizum (1925 - 19??)
Op 11 november 1915 getrouwd in de gemeente Harlingen met:
Sjoukje Janna Tuinstra, geboren op 27 oktober 1889 te Harlingen, als dochter van Pieter Tuinstra, gasfitter te Harlingen (1889), baasfitter gasfabriek te Harlingen (1915), en Grietje Groeneveld. Overleden op 31 maart 1856 te Huizum, 66 jaar oud.
coiffeur te Leeuwarden, dienstbode te Leeuwarden, ?? te Franeker, ?? te Drachten,
Uit dit huwelijk:
1. Ietje, geboren op 16 februari 1917 te Balk. Overleden op 17 oktober 1990 te Grouw, 73 jaar oud. Op ? juni/juli getrouwd in de gemeente Rauwerderhem met Hidde Jonker. Overleden op 7 oktober 1975.
2. Pieter, geboren op 3 juli 1921 te Balk.
 
 
 
Jacob Douma
bron: Leeuwarder Courant van 2 december 1909
 
Jacob Douma Volharding Jacob Douma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 augustus 1913
 
Jacob Douma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 10 september 1913
Jacob Douma wordtboekhouder van de veevoederfabriek "De Volharding" aan de Lytse Side 14 in Balk.
Jacob Douma
bron: Leeuwarder Courant van 10 juni 1915
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 april 1916 >>>
Het betreft het adres Raadhuisstraat 65 en 66 in Balk waar Jacob en Sjoukje Janna gingen wonen na hun trouwen. Sietse Jongsma is de eigenaar van de woning. Dat in tweeën werd bewoont, vandaar de twee huisnummers.
 
Jacob Douma Dokkum  
Jacob Douma Dokkum
bron: Nieuwsblad van Friesland van 20 oktober 1922
 

In het bevolkingsregister van Balk staat dat de familie Douma op 4 november 1922 vertrokken is naar het Zuiderbolwerk te Dokkum.

Is dit één van de woningen in deze advertentie?
Jacob Douma woonde op het adres D 87. Dat is in de buurt van het huidige adres De Dijk op het Zuiderbolwerk.
Op welk adres stond de nieuwe graanmalerij in Dokkum?
Dat is het huidige adres Badweg 2. Het pakhuis is bewaard gebleven en is bewoond.
Was dat vlak bij de genoemde woning?
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 21 september 1922
 
Jacob Douma
bron: Leeuwarder Courant van 1 april 1925
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jacob Douma 1890-1986  
     
woonadressen Jacob Douma
periode adres bron
19?? - 1912 Drachten  
1912 - 1913 Leeuwarden Nieuweburen M 134, bij A. Coopmans
1913 - 1915 van Swinderenstraat 64 bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 162; huisnummer Balk 105
1915 - 1916 Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 49; huisnummer Balk 263
woonadressen Sjoukje Janna Tuinstra
periode adres bron
1907 - 1910 Franeker  
1910 - 1910 Harlingen bevolkingsregister 1900 - 1920 blad 125; diverse adressen
1910 - 1912 Leeuwarden bevolkingsregister 1904 - 1922 dienstboden blad 1814; diverse adressen
1912 - 1913 Drachten  
1913 - 1915 Harlingen bevolkingsregister 1900 - 1920 blad 125; diverse adressen
woonadressen familie Douma
periode adres bron
1915 - 1916 Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 49; huisnummer Balk 263
1916 - 1920 Lytse Side 13 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 49; huisnummer Balk 399
1921 - 1922 Lytse Side 13 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 367; huisnummer Balk 423
1922 - 1925 Dokkum Zuiderbolwerk
1925 - 1939 Huizum bevolkingsregister Leeuwarderadeel 1920 - 1939; Huizumerlaan 40
1939 -    
notariële acten
 
1922 Dokkum, notaris Dominicus Geertruidus Westra Provisionele en finale toewijzing
- Klaas Hendrikus Sipma wonende te Sijbrandahuis, verkoper
- Jacob Douma wonende te Balk, en anderen, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 27122, aktenr 6735, 6740, Repertoirenr.: 27127 d.d. 5 okt. 1922
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 oktober 2019 laatste wijziging: 6-10-2019