persoonlijke gegevens van Jacob Izaaks Douma, architect te Leeuwarden
Jacob Izaaks Douma, geboren op 18 juli 1822 te Opeinde, als zoon van Izaak Jacobs Douma, herbergier, taxateur bij het kadaster, assessor van de Grietenij Smallingerland te Opeinde, en Sietske Jans Deelstra. Overleden op 27 maart 1881 te Leeuwarden, 58 jaar oud.
Op 8 oktober 1848 getrouwd in de gemeente Ferwerderadeel met:
Maaike Louwina de Boer, geboren circa 1814 te Marrum, als dochter van Jother Balthazar de Boer en Taetske Sikma. Overleden op 8 april 1895 te Leeuwarden, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Jacob Izaaks Douma Maaike Louwina de Boer
bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1881 bron: Leeuwarder Courant van 10 april 1895
 
 
 
Jacob Izaaks Douma was de architect van het in 1878 geopende postkantoor op de hoek van de Dubbelstraat en Lytse Side
 
voorgevel van het postkantoor te Balk bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1877
 
 
Andere ontwerpen van Jacob Izaaks Douma zijn:
 
aanbesteding Eigen brood bovenal
De woningen op de Olde Galileën rond 1913
bron: beeldbank Leeuwarden
Meer informatie over deze wijk in Leeuwarden is te vinden op de website www.oldegalileen.nl
bron: Leeuwarder Courant van 22 maart 1870  
 
Jacob Izaaks Douma Nederlands Hervormde Kerk te Terhorne
bron: Leeuwarder Courant van 20 november 1874 Ned. Hervormde Kerk - Terhorne
 
overname architectenbureau
bron: Leeuwarder Courant van 12 april 1881
 
Meer over het leven en het werk van architect Willem Cornelis de Groot is de vinden op de website www.wcdegroot.nl
 
presentatie in het Fries Museum van 19 april t/m 13 september 2009
Soms is geluk heel gewoon: de architectuur van W.C. de Groot
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 oktober 2008 laatste wijziging: 25-09-2020