Sybren Aukes Dooper register hypotheken 69: 12 / 60
Sybren Aukes Dooper, geboren op 15 november 1795 te Scharnegoutum, gedoopt 16 november 1795 te Roodhuis (Rooms Katholiek) als zoon van Auke Siberins en Gertie Joannes. Overleden op 10 mei 1876 te Balk, 80 jaar oud.
arbeider te Hommerts (1824), tapper te Hommerts, (1826), logementhouder te Balk (1828)
Op 7 februari 1824 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Baukjen Johannes Marinus (Marijnen), geboren in 1801, gedoopt op 29 maart 1801 te Woudsend (Rooms Katholiek) als dochter van Johannes Barteles en Baukjen Hielkes Tromp. Overleden op 27 september 1861, Gaasterland, 60 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje, geboren op 14 december 1824 te Hommerts. Overleden op 4 november 1883 te Balk, 58 jaar oud. Op 3 mei 1843 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bernard Heinrich Niehaus, 34 jaar oud, geboren te Ibbenbüren (Duitsland), als zoon van Johann Bernard Niehaus en Anna Maria Gertrud Kumpens.
aangifte overlijden op 5 november 1883 aktenummer 128, getuigen:
Wiebren Pelsma smidsknecht 47 jaar wonende te Balk
Bauke Douwes de Vries zwartverver 65 jaar wonende te Balk
2. Johannes, geboren op 5 oktober 1826 te Hommerts. Overleden op 25 november 1826 te Hommerts, 7 weken oud.
3. Johannes, geboren op 17 augustus 1828 op nummer 172 te Balk. Overleden op 21 november 1898 te Balk, 70 jaar oud. Op 29 april 1857 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Geertje Lieuwes van der Hoff, geboren op 28 april 1836 te Oudemirdum, als dochter van Lieuwe Jakobs van der Hoff en Jantjen Harmens Huizinga.
aangifte geboorte op 18 augustus 1828 aktenr. 57 door Sybren Aukes Dooper logementhouder te Balk getuigen:
Jacob Bom Vermooten winkelier 35 jaar wonende op nummer 86 te Sloten
Johan Fredrik Christoffel Sluiter zadelmaker ? jaar wonende op nummer 171 te Balk
aangifte overlijden op 22 november 1898 aktenummer 79, getuigen:
Hendrik Huisman werkman 59 jaar wonende te Balk
Jan de Jong winkelier 31 jaar wonende te Balk
4. Auke, geboren op 5 december 1830 op nummer 172 te Balk. Kleermakersknecht. In 1852 geëmigreerd naar de Verenigde Staten, New York.
aangifte geboorte op 6 december 1830 aktenummer 102, getuigen:
Jacob Bom Vermooten klerk ter secretarie 37 jaar wonende te Sloten
Johan Fredrik Christoffel Sluiter zadelmaker 30 jaar wonende te Balk
5. Hylkjen, geboren op 5 maart 1833 op nummer 172 te Balk. Overleden op 2 februari 1839, Gaasterland, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 7 maart 1833 aktenummer 102, getuigen:
Gerrit Berends Wenning kuiper 39 jaar wonende te Balk.
Johan Fredrik Christoffel Sluiter zadelmaker 34 jaar wonende te Balk
6. Baukjen, geboren op 19 maart 1835 op nummer 172 te Balk. Overleden op 26 maart 1839, Gaasterland, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 maart 1835 blad 15, getuigen:
Franke van Elselo klerk 23 jaar wonende te Balk.
Johannes Jacobus Bartholomeus vd Velde klerk 21 jaar wonende te Balk
7. Holkjen, geboren op 21 december 1836 op nummer 172 te Balk. Overleden op 1 mei 1914 te Sint Nicolaasga, 77 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 december 1836 blad 59, getuigen:
Franke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk.
Johan Fredrik Christoffel Sluiter zadelmaker 38 jaar wonende te Balk
1. ) Op 19 mei 1860 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Meindert Cornelis Witteveen, landbouwer te Snikzwaag (1860), 42 jaar oud, geboren te Snikzwaag als zoon van Cornelis Tjebbes Witteveen en Corneliske Lodewijks Zwart.
2. ) Op 13 november 1875 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Jan de Boer, boerenknecht te Tjerkgaast (1875), 39 jaar oud, geboren te Nijland als zoon van Anne Gerrits de Boer en Jetske Pieters Bleeker.
8. Luitzen, geboren op 22 mei 1839 op nummer 172 te Balk. Overleden op 18 mei 1924 te Harich, 84 jaar oud. Op 6 mei 1862 getrouwd in de gemeente Stavoren met Albertje Everts de Vries, geboren op 17 oktober 1838 te Oudemirdum, als dochter van Evert Berends de Vries en Janke Durks van de Pol.
aangifte geboorte op 23 mei 1839 blad 25, getuigen:
Franke van Elselo winkelier 27 jaar wonende op te Balk
Johan Fredrik Christoffel Sluiter zadelmaker 40 jaar wonende op te Balk
aangifte overlijden op 19 mei 1924 aktenummer 54, getuigen:
Jacob Mous caféhouder 64 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 72 jaar wonende te Balk
9. Hylkjen, geboren op 10 februari 1841 op nummer 172 te Balk. Overleden op 9 april 1845 op nummer 172 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 februari 1841 blad 10, getuigen:
Johan Fredrik Christoffel Sluiter zadelmaker 42 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 april 1845 blad 6, getuigen:
Pieter Roelofs Jongstra slager 59jaar wonende te Balk
Johannes Schaafsma logementhouder 50 jaar wonende te Balk
10. Baukjen, geboren op 19 oktober 1843 op nummer 172 te Balk. Overleden op 6 oktober 1890 te Spanga, 46 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 oktober 1843 blad 43, getuigen:
Harmen Obbes Bosma veldwachter 47 jaar wonende te Balk.
Wybe Tietema klerk 34 jaar wonende te Balk
1. ) Op 8 mei 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Piers de Vries, geboren op 15 augustus 1831 te Akmarijp, landbouwer, als zoon van Pier Jans de Vries en Afke Pieters Witteveen. Overleden op 5 oktober 1871 te Spanga.
2. ) Op 26 april 1873 getrouwd in de gemeente Weststellingwerf met Pieter Swart, geboren op 31 augustus 1843 te Woudsend, veehouder, als zoon van Lodewijk Pieters Zwart en Trijntje Sjoerds Brattinga, overleden op 1 september 1930 te Kuinre, 87 jaar oud.
11. Hielke, geboren op 21 februari 1846 op nummer 172 te Balk. Voerman te Balk (1869), veehouder te Nijega (Doniawerstal (1888). Overleden op 2 februari 1921 te Huizum, 74 jaar oud.
aangifte geboorte op 23 februari 1846 blad 8, getuigen:
Reinder Johannes Schaafsma kasteleinsknecht 24 jaar wonende te Balk.
Wybe Tietema klerk 37 jaar wonende te Balk
1. ) Op 8 mei 1869 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Jantje van der Hoff, 31 jaar oud, geboren te Hemelum als dochter van Berend Jacobs van der Hoff en Piertje Meines van der Sluis.
2. ) Op 14 april 1888 getrouwd in de gemeente Menaldumadeel met Ynskje Jansen, 53 jaar oud, geboren te Winsum (Baarderadeel) als dochter van Jan Hoites Jansen en Hnke Annes Textra.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 22 september 1826
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 237 - huisnummer Balk 172
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Sybren Aukes Dooper
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 oktober 1861
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 mei 1876 bron: Leeuwarder Courant van 3 september 1876
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sybren Aukes Dooper 1795-1876 Bernard H. Nieuwenhuis 1808-1859
    Johannes Syberens Dooper 1828-1898
    Luitjen Syberens Dooper 1839-1924
woonadressen familie Dooper
periode adres bron
1828 Hommerts  
1829 Dubbelstraat 1 volkstelling 1829; blad 237
1840 Dubbelstraat 1 volkstelling 1840; huisnummer Balk 172
1849 - 1859 Dubbelstraat 1 woningregister 1849 - 1859 blad 325; huisnummer Balk 172 / 230
1859 - 1869 Dubbelstraat 1 woningregister 1859 - 1869 blad 7; kadastraalnummer A 104, huisnummer Balk 230
     
eigendommen van Sybren Aukes Dooper
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
104
00 02 70
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 64 Sijbren Aukes Dooper, herbergier te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
104
00 02 70
     
f 3500,-
23 aug 1843
12 nov1862
geheel
Balk
A
105
00 01 80
publ. verkoop
 
2 april 1844
       
Regt van erfdienstbaarheid van vrije opslag op Balk A 104, regthebbende Frederik Zacharias Reneman, landeigenaar te Wijckel
Zie akte overgeschreven 23 september 1864 deel 134 nummer 97
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1017, folio 12, nummer 60
notariële acten
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte Betreft de verkoop van huis of logement en stalling te Balk, koopsom fl. 4000
- Gerrit Tijsses Bosman, rentenier te Balk, gehuwd met  Aaltje Harmens Damhuis, verkoper
- Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk, gehuwd met  Baukjen Johannes Marinus, koper
Bron:  Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004  Repertoirenr.: 67 d.d. 24 mei 1828
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing  Lastgevings erkentenis
- Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk
- Sikke Poppes, grossier in wijnen en ster te Balk
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 103 d.d. 7 december 1843
 
1862 Balk, notaris G. Zandstra  Royement, akte niet aanwezig
- Cornelia Poppes te Balk, weduwe van Marten Brants van der  Goot
- Sybren Aukes Dooper te Balk, gehuwd met Baukje Johannes  Marynen
Bron: Tresoar ;Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7033 Repertoirenr.: 87 d.d. 14 oktober 1862
 
1877 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van 2 huizen met erven te Balk, koopsom  fl. 10.000
- Johannes Sybrens Dooper te Balk, verkoper, tevens als  toeziend voogd
- Auke Sybrens Dooper te New York U.S.A., verkoper
- Luitjen Sybrens Dooper te Balk, verkoper
- Geertje Sybrens Dooper te Balk, weduwe van Bernard  Hendrik Nieuwenhuis, verkoper, tevens als moeder van en   voogd over Baukjen, Augustinus en Hendrik Nieuwenhuis
- Holkjen Sybrens Dooper te Tjerkgaast, weduwe van Meindert  Cornelis Witteveen, gehuwd met Jan Annes de Boer, verkoper,  tevens als moeder van en voogd over Baukjen, Cornelis,  Corneliske en Hylkjen Meinderts Witteveen
- Baukje Sybrens Dooper te Spanga, weduwe van Jan Piers de Vries, gehuwd met Pieter Lodewijks Zwart, medevoogd,
- Baukje Sybrens Dooper te Spanga, weduwe van Jan Piers de Vries, gehuwd met Pieter Lodewijks Zwart, medevoogd,   verkoper, tevens als moeder van en voogd over Pier Jans de  Vries
- Hylke Sybrens Dooper te Nijega Doniawerstal, verkoper
- Bernardus Nieuwenhuis te Balk, verkoper; ook geschreven  als Niehaus
- Sybrand Nieuwenhuis te New York U.S.A., verkoper
- Hendricus Nieuwenhuis te New York U.S.A., verkoper
- Gemeentebestuur te Gaasterland, koper
- Lodewijk Witteveen te Snikzwaag als toeziend voogd
- Kornelis Zwaga te St. Nicolaasga als toeziend voogd
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 19 d.d. 26 februari 1877
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2012 laatste wijziging: 6-03-2022