Lieuwe Johannes Dooper register hypotheken 69: 106/ 507
Lieuwe Johannes Dooper , geboren op 9 september 1871 te Balk als zoon van Johannes Siebrens Dooper, logementhouder te Balk, en Geertje Lieuwes van der Hoff. Overleden op 25 januari 1914 te Balk, 42 jaar oud.
grossier te Balk
aangifte geboorte op 11 sep. 1871 aktenummer 110 getuigen:
Jakob Hofstra waagmeester 63 jaar wonende te Balk
Wabe Innes Betzema bakker 25 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 januari 1914 aktenummer 6, getuigen:
Pieter Boersma timmerman 54 jaar wonende te Balk
Bonne Dijkstra schoenmaker 47 jaar wonende te Balk
Op 7 mei 1896 getrouwd in de gemeente Stavoren met:
Janke Berends de Vries, geboren op 6 juni 1870 te Stavoren als dochter van Berend Everts de Vries en Lolkje Harmers. Overleden op 4 juli 1961 te Balk, 91 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Bernardus, geboren op 8 maart 1897 te Balk.
2. Oeke, geboren op 14 januari 1899 te Balk. Overleden op 20 juni 1905 te Balk, 6 jaar oud.
3. Johannes, geboren op 3 juli 1900 te Balk.
4. Lolkje, geboren op 14 november 1902 te Balk.
5. Oeke, geboren op 30 juli 1905 te Balk.
6. Sijbrand, geboren 20 april 1907 te Balk
7. Gerrit,
8. Jan, geboren op 1 mei 1913 te Balk. Overleden op 2 juli 2007 te Leeuwarden. Getrouwd met Johanna van der Werf.
 
 
 
woonadressen familie Dooper
periode adres bron
1897 - 1900 van Swinderenstraat 22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 51 nummer 53
1900 - 1910 van Swinderenstraat 22 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 53 nummer 53 / 59
1910 - 1912 van Swinderenstraat 22 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 37 huisnummer Balk 59
1912 - 1916 Raadhuisstraat 52 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 37 huisnummer Balk 245 / 280
1916 - 1920 Raadhuisstraat 53 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 37 huisnummer Balk 245 / 279
1920 - 1921 Raadhuisstraat 53 register van huisnummering 1920-1930 blad 27 nummer 309
1921 - 1930 Raadhuisstraat 52 register van huisnummering 1920-1930 blad 27 nummer 310
1930 - 1938 Raadhuisstraat 52 register van huisnummering 1930-1938 blad 23 nummer 305
     
eigendommen van Lieuwe Johannes Dooper
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
264
 
toewijzing
1861,-
2 nov 1897
       
Balk
A
593
 
koopbrief
4400,-
6 dec 1898
       
Balk
B
392
 
toewijzing
3267,-
18 nov 1899
       
Balk
A
487
 
toewijzing
1904,-
6 nov 1909
       
Balk
A
488
         
Balk
A
489
         
Balk
A
490
         
Balk
A
491
         
Balk
A
492
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1111, folio 106, nummer 507
notariële acten
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2012 laatste wijziging: 25-09-2020