persoonlijke gegevens van Johannes Sybrens Dooper, logementhouder te Balk
Johannes Sybrens Dooper, geboren op 17 augustus 1828 op nummer 172 te Balk, als zoon van Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk, en Baukje Johannes Marijnen. Overleden op 21 november 1898 te Balk, 70 jaar oud.
logementhouder te Balk
aangifte geboorte op 18 augustus 1828 aktenr. 57 door Sybren Aukes Dooper logementhouder te Balk getuigen:
Jacob Bom Vermooten winkelier 35 jaar wonende op nummer 86 te Sloten
Johan Fredrik Christoffel Sluiter zadelmaker ? jaar wonende op nummer 171 te Balk
aangifte overlijden op 22 november 1898 aktenummer 79, getuigen:
Hendrik Huisman werkman 59 jaar wonende te Balk
Jan de Jong winkelier 31 jaar wonende te Balk
Op 29 april 1857 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geertje Lieuwes van der Hoff, geboren op 28 april 1836 op nummer 4 te Oudemirdum, als dochter van Lieuwe Jakobs van der Hoff en Jantjen Harmens Huizinga. Overleden op 8 augustus 1911 te Sint Nicolaasga, 75 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 april 1836 pagina B 21 door Lieuwe Jacobs van der Hoff huisman te Oudemirdum getuigen:
mr. Willem Jan Hemsing secretaris en notaris 40 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 22 november 1898 aktenummer 47, getuigen:
Arjen Feenstra veehouder 53 jaar wonende te Sint Nicolaasga
Jetze Lolkema veehouder 43 jaar wonende te Sint Nicolaasga
Uit dit huwelijk:
1. Jantje, geboren op 6 november 1857 te Balk.Overleden op 25 januari 1858 te , 11 weken oud.
aangifte geboorte op 7 november 1857 pagina B 62 door Johannes Sybrens Dooper grossier te Balk getuigen:
Sietse Adams Hofstra turfdrager 59 jaar wonende te Balk
Wieger Jurjens Draaier arbeider 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 januari 1858 pagina B 3, getuigen:
Sietse Adams Hofstra straatreiniger 59 jaar wonende te Balk
Wieger Jurjens Draaier zetmeijer 43 jaar wonende te Balk
2. Jantje, geboren op 26 oktober 1859 te ?. Overleden op 11 oktober 1917 te Doniawerstal, 57 jaar oud. Op 19 augustus 1881 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Roodhof, oud 30 jaar, geboren te Scharl als dochter van Durk Ittes Roodhof  en Esther Johannes Voets.
aangifte geboorte op 27 oktober 1859 aktenummer 94 door Johannes Sybrens Dooper grossier te Balk getuigen:
Sietse Adams Hofstra turfdrager 61 jaar wonende te Balk
Rients Hendriks Ronner turfdrager 40 jaar wonende te Balk
huwelijk Jantje
bron: Leeuwarder Courant van 20 augustus 1881
 
3. Sybren, geboren op 10 februari 1862 te Balk. Overleden op 6 januari 1864 te ?, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 februari 1862 aktenr. 17 door Johannes Sybrens Dooper logementhouder te Balk getuigen:
Hobbe Wouda commies 54 jaar wonende te Balk
Wieger Draaier werkman 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 januari 1864 aktenummer 3, getuigen:
Hieltje Sjoerds Ypma logementhouder 32 jaar wonende te Balk
Gerrit Tjerks de Koe timmerman 39 jaar wonende te Balk
4. Baukjen, geboren op 10 december 1863 te Balk. Overleden op 28 decmber 1944 te Apeldoorn, 81 jaar oud. Op 5 april 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Broekman, oud 28 jaar, geboren te Veendam als zoon van Ferdinant Broekman en Helena Johanna Wilmink.
aangifte geboorte op 12 december 1863 aktenr. 125 door Johannes S. Dooper logementhouder te Balk getuigen:
Sybren Aukes Dooper geen beroep 68 jaar wonende te Balk
Tjalke Johannes Wassenaar ??? 40 jaar wonende te Balk
huwelijk Baukje
bron: Leeuwarder Courant van 28 maart 1894
 
5. Sybren, geboren op 7 juni 1866 te Balk. Overleden op 15 september 1900 te Stavoren, 34 jaar oud. Op 15 juni 1890 getrouwd in de gemeente Stavoren met Oeke de Vries, oud 25 jaar, geboren te Stavoren als zoon van Berend Everts de Vries en Lolkje Hamers.
aangifte geboorte op 7 juni 1866 aktenr. 65 door Johannes Sybrens Dooper logementhouder te Balk getuigen:
Hobbe Wouda commies 58 jaar wonende te Balk
Johannes Bernardus de Rooij veldwachter 36 jaar wonende te Balk
huwelijk Sybren
bron: Leeuwarder Courant van 2 juni 1890
 
6. Lieuwe, geboren op 5 februari 1868 te Balk. Overleden op 2 april 1868 te Balk, 2 maanden oud.
aangifte geboorte op 6 februari 1868 aktenr. 14 door Johannes Sybrens Dooper logementhouder te Balk getuigen:
Wieger Jurens Draaijer arbeider 44 jaar wonende te Balk
Hilbrand Hilbrands Kroon timmerman 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 2 april 1868 aktenummer 30, getuigen:
Wieger Jurjens Draaijer arbeider 44 jaar wonende te Balk
Pieter van der Vliet logementhouder 37 jaar wonende te Balk
7. Martha, geboren op 1 maart 1869 te Balk. Overleden op 11 december 1875 te ?, 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 2 maart 1869 aktenr. 43 door Johannes Sybrens Dooper logementhouder te Balk getuigen:
Sybren Aukes Dooper zonder 73 jaar wonende te Balk
Wieger Jurjens Draaijer zetmeijer 45 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 11 december 1875 aktenummer 89, getuigen:
Wieger Jurjens Draaijer zetmeijer 52 jaar wonende te Balk
Pieter van der Vliet logementhouder 46 jaar wonende te Balk
8. Lieuwe, geboren op 9 september 1871 te Balk. Overleden op 25 januari 1914 te Balk, 42 jaar oud. Op 7 mei 1896 getrouwd in de gemeente Stavoren met Janke de Vries, oud 25 jaar, geboren te Stavoren als dochter van Berend Everts de Vries en Lolkje Hamers.
aangifte geboorte op 11 sep. 1871 aktenr. 110 door Johannes Sybrens Dooper logementhouder te Balk getuigen:
Jakob Hofstra waagmeester 63 jaar wonende te Balk
Wabe Innes Betzema bakker 25 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 januari 1914 aktenummer 6, getuigen:
Pieter Boersma timmerman 54 jaar wonende te Balk
Bonne Dijkstra schoenmaker 47 jaar wonende te Balk
9. Geertje, geboren op 22 juni 1873 te Balk. Overleden op 21 juni 1874 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 23 juni 1873 aktenr. 99 door Johannes Sybrens Dooper logementhouder te Balk getuigen:
Luitjen Sybrens Dooper landbouwer 43 jaar wonende te Balk
Sjoerd Jurjens Pelsma zonder beroep 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 22 juni 1874 aktenummer 51, getuigen:
Jan Sjirks Haga kramer 62 jaar wonende te Balk
Wieger Jurjens Draaijer zetboer 50 jaar wonende te Balk
 
 
 
Johannes Sybrens Dooper Johannes Sybrens Dooper
bron: Leeuwarder Courant van 23 november 1898 bron: Leeuwarder Courant van 30 november 1898
 
 
 
Johannes Sybrens Dooper Johannes Sybrens Dooper
bron: Leeuwarder Courant van 11 februari 1884 bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1892
     
bierdop bierdop bierdop
bron: bierdop beschikbaar gesteld door B.P Haarsma uit Wijckel
 
woonadressen familie Dooper
periode adres bron
1869 - 1879 Lytse Side 1 woningregister 1869 - 1879 blad 63; kadastraalnummer A 463; huisnummer Balk 307
1880 - 1890 Lytse Side 1 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 162 kadastraalnummer A 574
1880 - 1892 Lytse Side 1 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 328 huisnummer Balk 230
1892 - 1899 van Swinderenstraat 22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 51; huisnummer Balk 53
1899 - 1911 St. Nicolaasga  
     
notariële acten
 

1878 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing.
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1750
- Otte Cornelis Bouwstra te Harich, verkoper
- Siemen Ages Wierstra te Harich, verkoper
- Johannes Siebrens Dooper te Balk, koper 

bron: Tresoar  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7051 Repertoirenr.: 5 en 17 d.d. 9 januari 1878
 

1892 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping. Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 378
- Johannes Siebrens Dooper te Balk, verkoper

bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7065 Repertoirenr.: 28 d.d. 5 mei 1892
 

1893 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1100
- Johannes Siebrens Dooper te Balk, verkoper
- Luitjen Siebrens Dooper te Ruigahuizen, verkoper
- Meine Lieuwes Visser te Harich, koper

bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7066 Repertoirenr.: 4 d.d. 25 januari 1893
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 september 2013 laatste wijziging: 1-11-2020