persoonlijke gegevens van Jan Hendriks Doele,
Jan Hendriks Doele, geboren op 21 december 1807 te Zuider Drachten, gedoopt op 17 januari 1808 te Drachten (Hervormd), als zoon van Hendrik Willems, blokmaker te Drachten, en Hylkjen Hendriks. Overleden op 23 februari 1885 te Balk, 77 jaar oud.
kuipersknecht, kuiper, aanspreker te Balk
aangifte overlijden op 24 februari 1885 aktenummer 18, aanspreker te Balk, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 43 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 25 jaar wonende te Balk
Op 22 januari 1832 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Johanna Halbes Drijfhout, geboren op 13 oktober 1812 te Balk, als dochter van Halbe Hanzes Drijfhout, wagenmaker te Balk, en Bregtje Tjerks Wildeboer. Overleden op 20 juni 1885, Gaasterland, 72 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Bregtje, geboren op 1 september 1832 op nummer 28 te Balk. Overleden op 25 juni 1910 te Joure, 77 jaar oud. Op 12 juni 1864 getrouwd in de gemeente Haskerland met Anne Tieleman, oud 31 jaar, geboren te Joure als zoon van Hielke Tieleman en Tetje van Eyck.
aangifte geboorte op 1 september 1832 aktenummer 67, kuipersknecht te Balk, getuigen:
Frederik Franks van Diepenbosch kleermaker 40 jaar wonende te Balk
Willem Ottes de Jong bakker 37 jaar wonende te Balk
2. Hylkjen, geboren op 7 april 1834 op nummer 63 te Balk. Overleden op 23 november 1916 te Balk, 82 jaar oud. Op 17 november 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Ankes Doornspleet, oud 26 jaar, geboren te Balk als zoon van Anke Jans Doornspleet en Aaltje Gooitzens Bijlsma.
aangifte geboorte op 8 april 1834 aktenummer 17, kuiper te Balk, getuigen:
Jouke Huberts Boertje koopman 45 jaar wonende te Balk
Gooitsen Harmens Meiboom bakker 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 24 november 1916 aktenummer 68, zonder beroep te Balk, getuigen:
jonkheer Julius Matthijs van Beijma thoe Kingma ambtenaar ter secretarie 26 jaar wonende te Balk
Cornelis Posthumus zonder beroep 21 jaar wonende te Balk
3. Hendrikjen, geboren op 4 december 1835 op nummer 63 te Balk. Overleden op 23 juli 1910 te Joure, 73 jaar oud. Op 30 januari 1862 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Heye Jacobs Schaper, oud 24 jaar, geboren te Koudum als zoon van Jacob Sytzes Schaper en Fokje Jans Hollander.
aangifte geboorte op 4 december 1835 aktenummer 52, kuiper te Balk, getuigen:
Hermanus Fokkes Steggerda huisschilder en glazenmaker 32 jaar wonende te Balk
Gooitsen Harmens Meiboom bakker 32 jaar wonende te Balk
4. Martjen, geboren op 26 april 1837 op nummer 63 te Balk. Overleden op 10 april 1917 te Leeuwarden, 79 jaar oud. Op 3 december 1871 getrouwd in de gemeente Haskerland met Haaye Slob, oud 33 jaar, geboren te Sloten als zoon van Geert Oenes Slob en Jikke Haayes Koek.
aangifte geboorte op 27 april 1837 paginanummer 21, kuiper te Balk, getuigen:
Jouke Huberts de Boer koopman 48 jaar wonende te Balk
Gooitsen Harmens Meiboom bakker 33 jaar wonende te Balk
5. Halbe, geboren op 23 augustus 1838 op nummer 63 te Balk. Overleden op 1 november 1844 "in het Vaarwater de Lutz onder het behoor van Ruigahuizen", 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 24 augustus 1838 aktenummer 37, winkelier te Balk, getuigen:
Jouke Huberts de Boer winkelier 49 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder en glazenmaker 22 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 2 november 1844 aktenummer 16, zonder beroep te Balk, getuigen:
Luitjen Johannes Mulder sjouwerman 45 jaar wonende te Balk
Harmen Willems de Vries suikerballenmaker 28 jaar wonende te Balk
6. Akke, geboren op 29 mei 1841 te Lemmer. Overleden op 19 november 1906 te Wijckel, 65 jaar oud. Op 6 november 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Folkert Martens Homma, oud 26 jaar, geboren te Balk als zoon van Marten Jans Homma en Idskjen Andries Martena.
aangifte geboorte op 29 mei 1841 aktenummer 35, arbeider te Lemmer, getuigen:
Sietze Hergarden tapper 54 jaar wonende te Lemmer
Hielke Fokkes Lijklema klerk 27 jaar wonende te Lemmer
aangifte overlijden op 19 november 1906 aktenummer 76, zonder beroep te Balk, getuigen:
Sijbren Boukes zonder beroep 84 jaar wonende te Wijckel
Hidde Koorenstra touwslager 34 jaar wonende te Wijckel
7. Tjettje, geboren 10 juli 1844 op nummer 91 te Balk. Overleden op 20 december 1916 te Haskerland, 72 jaar oud. Op 31 mei 1868 getrouwd in de gemeente Haskerland met Anne Theunis van der Veen, oud 25 jaar, geboren te Heerenveen als zoon van Theunis Theunis van der Veen en Hiltje Harmens Ekster.
aangifte geboorte op 11 juli 1844 aktenummer 34, kuipersknecht te Balk, getuigen:
Harmen Willems de Vries suikerballenmaker 27 jaar wonende te Balk
Pieter Thibaudier tapper 30 jaar wonende te Balk
8. Feikjen, geboren op 8 september 1847 te Balk. Overleden op 9 juni 1892 te Opsterland, 44 jaar oud. 1.) Op 8 februari 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wopke van der Meulen, oud 24 jaar, geboren te Aalsum als zoon van Hillebrand Gosses van der Meulen en Aaltje Jans de Vries. 2.) Op 11 maart 1883 getrouwd in de gemeente Haskerland met Mindert Martens Wilstra, oud 39 jaar, geboren te Oldeboorn als zoon van Marten Tjeerds Wilstra en Tietje Minderts Mulder.
aangifte geboorte op 9 september 1847 aktenummer 51, kuipersknecht te Balk, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 68 jaar wonende te Balk
Pier Krijns Mulder schoenmaker 62 jaar wonende te Balk
9. Halbe, geboren op 17 maart 1850 te Balk. Overleden op 31 juli 1927 te Balk, 77 jaar oud. Op 17 mei 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bontje de Jong, oud 25 jaar, geboren te Sloten als dochter van Sikke Geeuwkes de Jong en Joukjen Kriens Eppinga.
aangifte geboorte op 18 maart 1850 aktenummer B 25, werkman te Balk, getuigen:
Pier Krijns Mulder schoenmaker 64 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 1 augustus 1927 aktenummer 62, zonder beroep te Balk, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 54 jaar wonende te Balk
Johannes de Jong koopman 56 jaar wonende te Balk
10. Willem, geboren op 27 april 1854 te Balk. Overleden op 27 februari 1883 te ? , 28 jaar oud. Op 6 mei 1880 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Maria Koldemeulen, oud 21 jaar, geboren te Balk als dochter van Everhardus Koldemeulen en Trijntje Willems Zwolstra.
aangifte geboorte op 28 april 1854 aktenummer 26, kuipersknecht te Balk, getuigen:
Jurjen Johannes ten Brink veldwachter 45 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 45 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 februari 1883 aktenummer 24, winkelbediende te Balk, getuigen:
Tijs Tijsma koopman 41 jaar wonende te Balk
Watze Philippus de Wolf kleermaker 32 jaar wonende te Balk
11. Hendrik, geboren op 19 juli 1858 te Balk. Overleden op 20 maart 1894 te Balk, 35 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 19 juli 1858 aktenummer 35, kuipersknecht te Balk, getuigen:
Pieter Halbes Drijfhout wagenmaker 49 jaar wonende te Balk
Scholte Pieters Drijfhout kuipersknecht 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 maart 1894 aktenummer 24, zonder beroep te Balk, getuigen:
Geert Bos gemeenteveldwachter 35 jaar wonende te Balk
Douwe Arema stuurman 25 jaar wonende te Balk
 
 
 
aanspreker
De aanspreker.

Op deze afbeelding, uit het Belasting en Douanemuseum, is een aanspreker in ambtskleding afgebeeld, met steek en rouwbrief Aansprekers, ook wel doodbidders geheten, werden aanvankelijk alleen ingehuurd om familie en bekenden over een sterfgeval te informeren en uit te nodigen voor de begrafenis. Gaandeweg namen zij steeds meer taken op zich, zoals het regelen van de begrafenis, en het verhuren of verkopen van kledingstukken en andere benodigdheden. Aansprekers waren ook vaak het mikpunt van spot, vanwege hun plechtige kledingstijl, die vergelijkbaar was met die van predikanten. Hoe deftiger de familie, en hoe meer er betaald werd, hoe chiquer de aansprekers gekleed gingen.

De kosten voor een begrafenis konden enorm oplopen, al naar gelang het uiterlijk vertoon, en aansprekers werden vaak als hebzuchtige lieden gezien, die de rouwende achterblijvers voor veel geld een te dure begrafenis aansmeerden, die ze eigenlijk niet konden betalen. De 18e-eeuwse auteur Justus van Effen schreef hierover: "(Zij) gedroegen zich bij den gemeenen man, die zich ligt door een uiterlijken schijn en verwaanden toon laat overbluffen, als volstrekte bazen van 't huis en durfden met de onzinnigste baldadigheid over diegenen heerschen, welker huurlingen zij voor een tijd waren.
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Hendriks Doele 1807-1885 Halbe Jans Doele 1850-1927
     
woonadressen familie Doele
periode adres bron
1832 - 1834 Van Swinderenstraat 2 huisnummer 28 te Balk
1834 - 1841 van Swinderenstraat 52 huisnummer 63 te Balk
1841 - 1844 Lemmer  
1844 - 18??   huisnummer 91 te Balk
(1859) - 1865 Raadhuisstraat 72 huisnummer 148 te Balk
1865 - 1885 Westein huisnummer 140 te Balk
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 juli 2011 laatste wijziging: 1-11-2020