Halbe Jans Doele inschrijving register hypotheken 69: 103 / 76
Bontje Sikkes de Jong inschrijving register hypotheken 69: 129 / 664
Halbe Jans Doele, geboren op 17 maart 1850 te Balk als zoon van Jan Hendriks Doele, werkman te Balk, en Johanna Halbes Drijfhout. Overleden op 31 juli 1927 te Balk, 77 jaar oud.
timmerman te Balk
aangifte geboorte op 18 maart 1850 aktenummer B 25, werkman te Balk, getuigen:
Pier Krijns Mulder schoenmaker 64 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 1 augustus 1927 aktenummer 62, zonder beroep te Balk, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 54 jaar wonende te Balk
Johannes de Jong koopman 56 jaar wonende te Balk
Op 17 mei 1874 getrouwd in gemeente Gaasterland met:
Bontje Sikkes de Jong, geboren op 11 oktober 1848 te Sloten als dochter van Sikke Geeuwkes de Jong en Joukjen Krijns Eppinga. Overleden op 8 maart 1932 te Balk, 83 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 maart 1932 aktenummer 17, zonder beroep te Balk, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 59 jaar wonende te Balk
Keimpe de Vos los werkman 35 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Johanna, geboren op 22 augustus 1874 te Balk. Overleden op 14 juli 1940, Doniawerstal, 65 jaar oud. Op 23 mei 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jentje Kok, oud 26 jaar, geboren te Joure, gemeente Haskerland, als zoon van Jacob Wytzes Kok en Aaltje Schiweer.
aangifte geboorte op 24 augustus 1874 aktenummer 102, timmerknecht te Balk, getuigen:
Hubert Hendriks de Boer arbeider 59 jaar wonende te Balk
Wybren Thiboudier winkelier 33 jaar wonende te Balk
2. Jan, geboren op 22 augustus 1874 te Balk. Overleden op 10 juni 1875 te Balk, 9 maanden oud.
aangifte geboorte op 24 augustus 1874 aktenummer 103, timmerknecht te Balk, getuigen:
Hubert Hendriks de Boer arbeider 59 jaar wonende te Balk
Wybren Thiboudier winkelier 33 jaar wonende te Balk
3. Jan, geboren op 13 november 1875 te Balk. Overleden op 6 juli 1921 te Balk, 45 jaar oud. Op 4 september 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Visser, oud 24 jaar, geboren te Oudemirdum als dochter van Harmen Hendriks Visser en Pier Jakobs Hospes.
aangifte geboorte op 13 november 1875 aktenummer 155, timmerknecht te Balk, getuigen:
Gerrit Klazes Pelsma timmerknecht 40 jaar wonende te Balk
Obbe Jakobs Hofstra timmerknecht 31 jaar wonende te Ruigahuizen
aangifte overlijden op 6 juli 1921 aktenummer 41, timmerman te Balk, getuigen:
Alle van der Goot werkman 58 jaar wonende te Balk
Douwe Dijkstra tuinman 59 jaar wonende te Balk
4. Sikke, geboren op 15 januari 1877 te Balk. Overleden op 18 januari 1878 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 16 januari 1877 aktenummer 8, timmerknecht te Balk, getuigen:
Obbe Jakobs Hofstra timmerknecht 32 jaar wonende te Ruigahuizen
Betze Dooitjes Schram timmerknecht 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 19 januari 1878 aktenummer 9, zonder beroep te Balk, getuigen:
Frans van der Steeg tuinman 27 jaar wonende te Balk
Durk Piers Piersma arbeider 54 jaar wonende te Balk
5. Joukjen, geboren op 19 januari 1879 te Balk. Op 20 februari 1906 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gatze Egbert Struiksma, oud 23 jaar, geboren te Leeuwarden, als zoon van Ate Struiksma en Uilkje Beeksma.
aangifte geboorte op 20 januari 1879 aktenummer 8, timmerknecht te Balk, getuigen:
Willem Piers Piersma timmerknecht 44 jaar wonende te Balk
Johannes Tijsses van Hout winkelier 37 jaar wonende te Balk
6. Sikke, geboren op 16 maart 1880 te Balk. Overleden op 4 november 1965 te Noordbergum, 85 jaar oud. Op 18 mei 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rinske Hofstra, oud 28 jaar, geboren te Balk als dochter van Evert Johannes Hofstra en Eeke Ykes van der Goot.
aangifte geboorte op 17 maart 1880 aktenummer 47, timmerknecht te Balk, getuigen:
Willem Piers Piersma timmerknecht 46 jaar wonende te Balk
Gerrit Klazes Pelsma timmerknecht 45 jaar wonende te Balk
7. Willem, geboren op 4 mei 1883 te Balk. Overleden op 27 juli 1967 te St. Annaparochie, 84 jaar oud. Op 30 mei 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sietske Bijlsma, oud 25 jaar, geboren te Leeuwarden als dochter van Liekele Bijlsma en Jeltje Eises Kamminga.
aangifte geboorte op 5 mei 1883 aktenummer 67, timmerknecht te Balk, getuigen:
Gerrit Klazes Pelsma timmerknecht 48 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk ter secretarie 23 jaar wonende te Balk
8. Hendrik, geboren op 29 december 1885 te Balk. Geëmigreerd naar de Verenigde Staten.
aangifte geboorte op 30 december 1885 aktenummer 164, timmerknecht te Balk, getuigen:
Jan de Vries arbeider 28 jaar wonende te Balk
Sijbout Tjipke Potma zonder beroep 28 jaar wonende te Balk
9. Levenloos kind, geboren op 23 februari 1888 te Balk.
aangifte overlijden op 23 februari 1888 aktenummer 15, zonder beroep te Balk, getuigen:
Hendrik Schram arbeider 56 jaar wonende te Balk
Jelle Dijkstra arbeider 25 jaar wonende te Balk
10. Feikje, geboren op 19 augustus 1892 te Balk. Overleden op 29 oktober 1972, 80 jaar oud. Op 28 mei 1914 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Age Groenhof, oud 24 jaar, geboren te Nijega als zoon van Durk Groenhof en Aaltje Feenstra.
aangifte geboorte op 19 augustus 1892 aktenummer 101, timmerman te Balk, getuigen:
Tjipke Vermooten timmermknecht 37 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 33 jaar wonende te Balk
 
In 1911 woonde het gezin Doele op nummer 350 in de Dubbelstraat
 
Halbe Jans Doele  
Bontje Sikkes de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 9 maart 1932
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 1 augustus 1927
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jan Hendriks Doele 1807-1885 Halbe Jans Doele 1850-1927 Jan Halbes Doele 1875-1921
    Sikke Halbes Doele 1880-1965
woonadressen familie Doele
periode adres bron
     
     
eigendommen van Halbe Jans Doele
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
679
 
publ. verkoop
879,-
9 mrt 1892
       
Balk
A
796
 
toewijzing
757,-
12 jan 1909
       
Balk
A
798 ged.
         
Balk
A
792
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1108, folio 103, nummer 76
eigendommen van Bontje Sikkes de Jong
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens
dagtekening overschrijving titel
hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
679
 
scheiding
15 nov 1927
       
Balk
A
959
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1134, folio 129, nummer 664
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 november 2008 laatste wijziging: 9-01-2024