persoonlijke gegevens van Frederik Dillingh
Frederik Dillingh, geboren in 1748 te ?, gedoopt op 20 maart 1748 te Leeuwarden (Hervormd, Jacobijnerkerk), als zoon van Hermannus Dilling en Pieternella Susanna Leurs. Overleden op 10 november 1797 te Balk, 49 jaar oud.
goud- en zilversmid te Balk
Op 31 juli 1774 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Anna Maria Dähmen, gedoopt op 26 mei 1754 te Sneek (Hervormd) = volgens mij juist, (volgens overlijdensakte geboren op 4 februari 1755 te Sneek, = hoogstwaarschijnlijk dochter van Joseph Huben en Antie Sjoerds, dus foutief in akte opgenomen), als dochter van Wilhelmus Dähmen, muzikant te Amsterdam, en .Elisabeth Gerrisum Overleden op 17 oktober 1826 op nummer 87 te Balk, 71 jaar oud.
bolloopster te Balk (1826)
aangifte overlijden op 18 oktober 1826 blad 54 / 2-2, getuigen:
Hidde Jokobs Koornstra bediende van politie 46 jaar wonende te Balk op nummer 60
Jolle Wijbrens Landman landbouwer 28 jaar wonende te Balk op nummer 61
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Susanna, geboren op 8 juli 1775 te Balk, gedoopt op 16 juli 1775 te Balk (Hervormd). Op 27 april 1806 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met Harmen Jelles van der Schuit, timmerman, geboren te Balk als zoon van Jelle harmens en Jantje Hendriks.
2. Wilhelmus, geboren op 17 januari 1779 te Balk, gedoopt op 24 januari 1779 te Balk (Hervormd)
 
 
 
Frederik Dillingh
bron: Leeuwarder Courant van 18 november 1797
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Frederik Dilling 1748-1801 Harmen Jelles van der Schuit 1774-1831
     
woonadressen familie Dillingh
periode adres bron
1774 Raadhuisstraat 20 reeelcohieren 1715-1805, blad 119, nummer 120
1775 Raadhuisstraat 20 reeelcohieren 1715-1805, blad 172, nummer 127, te voren 120
1777 - 1780 Raadhuisstraat 20 reeelcohieren 1715-1805, blad 172, nummer 127
1783 - 1785 Raadhuisstraat 13 reeelcohieren 1715-1805, blad 172, nummer 131
1786 Raadhuisstraat 13 reeelcohieren 1715-1805, blad 173, nummer 131
1787 - 1791 Raadhuisstraat 20 reeelcohieren 1715-1805, blad 173, nummer 127
1792 - 1795 Raadhuisstraat 8 reeelcohieren 1715-1805, blad 174, nummer 136
1798 - 1802 van Swinderenstraat 51 reeelcohieren 1715-1805, blad 162, nummer 60
1805 Raadhuisstraat 31 speciecohieren 1748-1806, blad 56, volgnummer 94
     
1826 Gaaikemastraat 18  
eigendommen van Frederik Dillingh
periode adres bron
     
1792 - 1795 Raadhuisstraat 8 reeelcohieren 1715-1805, blad 174, nummer 136
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 juli 2019 laatste wijziging: 23-08-2019