Bonne Dijkstra Register hypotheken 69: 123 / 706
Bonne Dijkstra, geboren op 6 november 1866 te Heerenveen als zoon van Johannes Bonnes Dijkstra, visser te Balk, en Martje Abes Schoegje. Overleden op 24 maart 1944 te Balk, 77 jaar oud.
Schoenmaker te Balk.
Op 19 mei 1892 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Neeltje Pelsma, geboren op 13 juli 1867 te Balk als dochter van Gerrit Klazes Pelsma, timmerknecht te Balk,en Sytske Jans Plug. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Sytske, geboren op 19 augustus 1893 te Balk. Overleden op 28 juli 1906 te Balk, 12 jaar oud.
2. Martje, geboren op 27 september 1894 te Balk. Op 19 maart 1914 naar Bergen (NH), 8 februari 1915 van Bergen (NH), 22 mei 1915 naar Leeuwarden.

3. Gerrit, geboren op 27 oktober 1897 te Balk. Op 28 juni 1920 naar Amsterdam. Boekhouder te Amsterdam (1921). Op 19 oktober 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Engelina van der Meer, 23 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Douwe van der Meer, gemeenteopzichter te Balk, en Catharina Scholtens.

4. Johannes, geboren op 21 juli 1904 te Balk. Timmerman te Amsterdam (1930). Overleden op 24 januari 1980 te Grouw, 75 jaar oud. Op 24 april 1930 getrouwd in gemeente Idaarderadeel met Berber Bouma, 32 jaar oud, geboren te Grouw als dochter van Hendrik Eintes Bouma, schipper te Grouw, en Ybeltje Kleinhuis.
5. Sijtske, geboren op 28 maart 1910 te Balk. Op 7 mei 1931 naar Weteringstraat 11 Aalsmeer, 11 december 1934 van Ophelialaan 71-73 Aalsmeer, 20 mei 1935 naar Buitenvenne 76 Winschoten. Op 9 juli 1941 getrouwd in de gemeente Leewuarden met Jan Wiersma, keurmeester te Heerenveen, 48 jaar oud, geboren te Oenkerk als zoon van Fedde Klazes Wiersma, logementhouder te Oenkerk, en Beitske Jans van der Zwaag.
 
 
 
Bonne Dijkstra
bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 maart 1944
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Bonne Dijkstra 1866-1944  
Gerrit Klazes Pelsma (1835-1904)    
woonadressen familie Dijkstra
periode adres bron
1892 - 1900 van Swinderenstraat 59 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 81; huisnummer Balk 79
1900 - 1904 van Swinderenstraat 59 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 91; huisnummer Balk 79 / 100
1904 - 1906 Amsterdam 14 november 1904 naar Amsterdam; Pieter Nieuwlandstraat, huis P 9 / 155
    12 maart 1906 naar Balk
1906 - 1910 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 239; huisnummer Balk 162 / 256
1911 - 1920 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 63; huisnummer Balk 256 / 286
1921 - 1921 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 281; huisnummer Balk 316
1921 - 1930 Dubbelstraat 18 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 336; huisnummer Balk 379
1931 - 1939 Dubbelstraat 18 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 307; huisnummer Balk 365
     
eigendommen van Bonne Dijkstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
698
 
koopacte
4000,-
21 mrt 1921
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1128, folio 123, nummer 706
notariële acten
 
1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een winkelhuis met erf te Balk, koopsom fl. 1560
- Bonne Dijkstra te Balk, gehuwd met Neeltje Pelsma,  verkoper
- Jelle Douwes Dijkstra te Harich, gehuwd met Willemke  Pelsma, verkoper en koper, tevens als voogd over Jan   Pelsma, verkoper en tijdelijk te Rotterdam
- Jelle Douwes Dijkstra te Harich, koper      
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 121 en 125 d.d. 3 november 1904
 
 1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boelgoed 
- Bonne Dijkstra te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 123 d.d. 14 november 1904
 
1921 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte met hypotheek
- Mare Jacobs Duif te Balk, weduwe van Marten Zwanenburg,  verkoper
- Bonne Dijkstra te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7101 Repertoirenr.: 35 d.d. 25 februari 1921
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 24-09-2020

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 oktober 2018 laatste wijziging: 24-09-2020