persoonlijke gegevens van Tjebbe van Dijk
Tjebbe van Dijk, geboren op 23 december 1895, als zoon van Oept Pieters van Dijk, timmerknecht te Terkaple, en Albertje de Goede. Overleden op 13 oktober 1978 te Balk, 82 jaar oud.
Op 30 april 1925 getrouwd in de gemeente Utingeradeel met:
Anna Sipkema, geboren op 24 juni 1899 te Westermeer, als dochter van Sipke Sipkema, zetboer te Westermeer, en Sjoukje Brouwer. Overleden op 29 november 1983 te Franeker, 84 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Sipke, geboren te Sneek.
2. Albertus, geboren op 28 april 1929 te Balk. Overleden op 17 mei 1929 te Balk, 2 weken oud
3. Albertus Gerbrandus, geboren te Balk.
4. Pieter Jan, geboren te Balk.
 
 
 
bron: Balkster Courant van 22 september 1928
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 14 juli 1926
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 oktober 1926 bron: Nieuwsblad van Friesland van 5 november 1926
 
 
foto 200-352 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Tjebbe van Dijk achter zijn bureau op de secretarie van de gemeente Gaasterland. Circa 1960?
 
bron: Balkster Courant van 1 december 1951
 
Hieronder een beknopt (niet compleet) overzicht van bouwwerken waarbij Tjebbe van Dijk betrokken is geweest:
   
 
 
1928 3e brug over de Luts in Balk
 
 
  Tjebbe van Dijk
Tjebbe van Dijk
1931 Openbare Lagere school te Balk
 
 
 
 
1934 kantine bij kamp Elfbergen te Oudemirdum
 
 
 
 
1942 grasdrogerij te Harich
 
 
 
 
 
1947 woningen Julianastraat te Balk
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 10 mei 1961
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Tjebbe van Dijk 1895-1978  
     
woonadressen familie van Dijk
periode adres bron
     
192? - 1927 Sondel 14 juli 1927 van deel 2 blad 346
1927 - 1930 Wilhelminastraat 52 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 136; huisnummer Balk 142
1931 - 1939 Wilhelminastraat 52 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 128; huisnummer Balk 143
1939 - 198? Wilhelminastraat 52  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 augustus 2017 laatste wijziging: 24-09-2020