persoonlijke gegevens van Pieter Pieters Delfstra
Pieter Pieters, geboren op 7 november 1768 te Lemmer, als zoon van Pijtter Engels en Akke Pijtters. Overleden op 1 augustus 1839 op nummer 59 te Balk, 70 jaar oud.
schipper te Balk (1829)
aangifte overlijden op 1 augustus 1839 pagina 14, getuigen:
Jurjen Johannes ten Brink wagenmakersknecht 30 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder en glazenmaker 23 jaar wonende te Balk
Op 3 juni 1792 getrouwd in de Hervormde Kerk te Lemmer met:
Antje Saakes de Vries (van Andringa), geboren op 27 november 1768 te Lemmer, gedoopt op 1 december 1768 te Lemmer (Hervormd), als dochter van Sake (Lijkles)van Andringa en Tietje Sakes (Jacobs) de Vries. Overleden op 17 april 1845 op nummer 59 te Balk, 76 jaar oud.
winkeliersche te Balk (1829)
aangifte overlijden op 18 april 1845 pagina 6, getuigen:
Johan Frederik Christoffel Sluiter zadelmaker 46 jaar wonende te Balk
Sipke Visser timmermansknecht 24 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Saake, geboren op 26 februari 1795 te Balk, gedoopt op 22 maart 1795 te Balk (Hervormd). Timmerman te Lemmer.
1. ) Op 24 mei 1819 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Saakjen Willems Beuckens, 22 jaar oud, geboren te Sondel als dochter van Willem Martens en Wypkjen Freerks Steiginga.
2. ) Op 20 maart 1842 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Grietje Everts van Veen, 41 jaar oud, geboren te Lemmer als dochter van Evert van Veen en Aaltje Jans.
2. Akke, geboren op 12 augustus 1797 te Balk, gedoopt op 27 augustus 1797 te Balk ( Hervormd). Op 3 juni 1818 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harmen Uilkes Woudhuizen, 20 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Uilke Douwes Woudhuizen en Tamke Offes Offinga.
3. Grietje, geboren op 8 juli 1801 te Balk, gedoopt op 26 juli 1801 te Balk (Hervormd). Op 4 december 1825 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Jurrien Propsma, 27 jaar oud, geboren te Oosterzee als zoon van Jurrien Johannes Propsma en Antje Jelles Lemstra.,
4. Jacob, geboren op 31 mei 1803 te Balk, gedoopt op 12 juni 1803 te Balk (Hervormd). Winkelier te Balk. Overleden op 10 maart 1850 op nummer 169 te Balk.
aangifte overlijden op 11 maart 1850 pagina 5, getuigen:
Jacob Willems Smits touwslager 29 jaar wonende te Balk
Sybren Gerrits van der Veer kleermakersknecht 23 jaar wonende te Balk
 
 
 
Pieter Pieters Delfstra
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 5 - huisnummer Balk 9
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Pieter Pieters Delfstra
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pieter Pieters Delfstra 1768-1839 Jacob Pieters Delfstra 1803-1850
     
woonadressen familie Delfstra
periode adres bron
1799 - 1804 Meerweg 14 reëelcohieren Gaasterland blad 154, volgnummer 9
1812 Meerweg 14 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 9
1829 Meerweg 14 volkstelling 1829, blad 5; huisnummer Balk 9
1830 - 1838 ???  
1839 van Swinderenstraat 44 overlijdensacte Pieter Delfstra
1845 van Swinderenstraat 44 overlijdensacte Antje van Andringa
notariële acten
 
1837 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau. Testament
- Antje Sakes van Andringa te Balk, gehuwd met Pieter  Pieters Delfstra
bron: Tresoar: Inventarisnummer. 097025 repertoire nr. 49 d.d. 16 mei 1837
 
1839 Balk, notaris W. J. Hemsing Inventaris
- Antje Sakes van Andringa, winkelier te Balk, weduwe van  Pieter Pieters Delfstra
- Jacob Pieters Delfstra, winkelier te Balk
- Sake Pieters Delfstra, timmerman te Lemmer
- Grietje Pieters Delfstra, winkelier te Lemmer, weduwe van  Johannes Jurjens Propsma
- Akke Pieters Delfstra te Balk, gehuwd met Harmen Uilkes  Woudhuizen
bron Tresoar: Inventarisnummer 007009 repertoire nr. 82 d.d. 15 oktober 1839
 
1839 Balk, notaris W. J. Hemsing Inventaris
- Antje Sakes van Andringa, winkelier te Balk, weduwe van  Pieter Pieters Delfstra
- Jacob Pieters Delfstra, winkelier te Balk
- Sake Pieters Delfstra, timmerman te Lemmer
- Grietje Pieters Delfstra, winkelier te Lemmer, weduwe van  Johannes Jurjens Propsma
- Akke Pieters Delfstra te Balk, gehuwd met Harmen Uilkes  Woudhuizen
bron: Tresoar, Inventarisnummer 007009 repertoire nr. 83 d.d. 24 oktober 1839
 
1839 Balk, notaris W. J. HemsingInventaris
- Antje Sakes van Andringa, winkelier te Balk, weduwe van  Pieter Pieters Delfstra
- Jacob Pieters Delfstra, winkelier te Balk
- Sake Pieters Delfstra, timmerman te Lemmer
- Grietje Pieters Delfstra, winkelier te Lemmer, weduwe van  Johannes Jurjens Propsma
- Akke Pieters Delfstra te Balk, gehuwd met Harmen Uilkes  Woudhuizen
bron Tresoar: Inventarisnummer 007009 repertoire nr. 84 d.d. 28 oktober 1839
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 december 2015 laatste wijziging: 9-03-2020