Jacob Pieters Delfstra register hypotheken 69: 5 / 80
Jacob Pieters Delfstra, geboren op 31 mei 1803 in Balk als zoon van Pieter Pieters Delfstra en Antje Saakes de Vries. Overleden op 10 maart 1850 op nummer 169 te Balk, 46 jaar oud. Ongehuwd.
winkelier te Balk
aangifte overlijden op 11 maart 1850 pagina 5, getuigen:
Jacob Willems Smits touwslager 29 jaar wonende te Balk
Sybren Gerrits van der Veer kleermakersknecht 23 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Pieter Pieters Delfstra 1768-1839 Jacob Pieters Delfstra 1803-1850  
     
woonadressen Jacob Pieters Delfstra
periode adres bron
183? - 1846 van Swinderenstraat 44 volkstelling 1840; huisnummer 59
1846 - 1850 Raadhuisstraat 12 woningregister 1849 - 1859 blad 274; huisnummer 139 / 194
1850 Dubbelstraat 7 overlijdensacte Pieter Delstra (Balk 169) staat niet in bevolkingsregister
     
eigendommen van Jacob Pieters Delfstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Een huis en erf
             
Balk
A
341
00 03 00
koopbrief
f 1800,-
8 sep 1840
f 1400,-
8 sep 1840
   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1010, folio 5, nummer 80
notariële acten
 
1840 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte Betreft huis en erf en tuin te Balk, koopsom fl. 1800; hypotheek f
- Lucas Tjerks IJsbrandy te Gorredijk, verkoper en crediteur
- Jakob Pieters Delfstra, winkelier te Balk, koper en debiteur
bron Tresoar: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 54 d.d. 22 juli 1840
 
1845 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom  fl. 2000
- Jacob Pieters Delstra, winkelier te Balk, verkoper
- Marten Hendriks van der Goot, winkelier te Balk, koper
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7014  Repertoirenr.: 119 d.d. 17 december 1845
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 december 2015 laatste wijziging: 9-03-2020