persoonlijke gegevens van Christiaan Willems Damstra
Christiaan Willems Damstra, geboren op 30 januari 1842 op nummer 45 te Balk, als zoon van Willem Jacobs Damstra, boendermaker te Balk, en Christina Smids. Overleden op 28 september 1902 te Balk, 60 jaar oud.
landarbeider te Balk (1869), arbeider te Balk (1880), dagloner te Balk (1890), veehouder te Balk (1894, 1900), zetboer te Balk (1902)
aangifte geboorte op 31 januari 1842 blad 9, getuigen:
Douwe Jans Reekers grofsmid 41 jaar wonende te Balk
Ruurd Jentjes Beekema kuipersknecht 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 29 september 1902 aktenummer 88, getuigen:
Johannes Thijsses van Hout timmerman 62 jaar wonende te Balk
Lucas Bouwman timmerman 49 jaar wonende te Balk
Op 12 juli 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jiskjen van der Werff, geboren op 14 april 1842  te Stavoren, als dochter van Hermanus Symons van der Werff en Pitrik Jans de Jong. Overleden op 4 maart 1927 te Balk, 84 jaar oud.
winkeliersche te Balk 190? - 1927
aangifte overlijden op 4 maart 1927 aktenummer 34, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 54 jaar wonende te Balk
Johannes de Jong koopman 56 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Willem, geboren op 3 juni 1869 te Balk. Overleden op 11 juli 1936 te Rijswijk, 67 jaar oud. Op 5 januari 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje Otter, oud 31 jaar, geboren te Sondel, als dochter van Uilke Gerrits Otter en Neeltje Eelkes Schram. Overleden op 24 december 1945 te Delft, 78 jaar oud.
2. Pietrikje, geboren op 10 mei 1875 te Balk. Overleden op 16 april 1939, Gaasterland, 63 jaar oud. Op 25 november 1909 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wieger Franzes Smits, oud 42 jaar, geboren te Koudum, als zoon van Frans Jentjes Smits en Friskjen Wiegers Roelevink.
3.Christina, geboren op 14 november 1879 te Balk. Overleden op 15 mei 1910 te Balk, 30 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 15 november 1879, akenummer 171, getuigen:
Tijs Jans van der Meer arbeider 44 jaar wonende te Balk
Johannes Tijsses van Hout winkelier 40 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Christiaan Damstra 1842-1902  
    Wieger Franzes Smits 1867-1948
woonadressen familie Damstra
periode adres bron
1869 - 1879 Raadhuisstraat 61 woningregister 1869 - 1879 blad 24; kad. gem. Balk sectie A nr. 178, volgnr. 90 / 77
1880 - 1890 Meerweg 13 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 84; kad. gemeente Balk sectie A nummer 372
1890 - 1894 Meerweg 13 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 12; huisnummer Balk 13
1894 - 1900 Meerweg 12 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 13; huisnummer Balk 14
1900 - 1902 Meerweg 12 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 14; huisnummer Balk 14 / 16
1902 - 190? Raadhuisstraat 64 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 217; huisnummer Balk 152 / 229
190? - 190? Wilhelminastraat 3 / 5 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 105; huisnummer Balk 86 / 113
190? - 190? Raadhuisstraat 13 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 279; huisnummer Balk 193a / 304
190? - 190? Raadhuisstraat 8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 288; huisnummer Balk 198a / 314
190? - 1910 Dubbelstraat 23 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 313; huisnummer Balk 221 / 342
1911 - 1912 Dubbelstraat 23 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 16; huisnummer 342
1912 - 1920 Raadhuisstraat 35 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 16; huisnummer Balk 270 / 304
1912 - 1920 Raadhuisstraat 35 bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 93; huisnummer Balk 304
1921 - 1927 Raadhuisstraat 35 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 293; huisnummer Balk 329

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 juni 2016 laatste wijziging: 16-08-2019