persoonlijke gegevens van Jacob Pieters C(K)ramer koopman te Balk
Jacob Pieters Cramer, geboren op 19 september 1759 te Balk, gedoopt op 23 september 1759 te Balk (Hervormd) als zoon van Pieter Claasses, winkeliers te Balk, en Antje Arjens. Overleden op 17 maart 1825 op nummer 47 te Balk, 65 jaar oud.
aangifte overlijden op 17 maart 1825 aktenummer B 7, winkelier, getuigen:
Pieter Hendriks Reekers grofsmid 65 jaar wonende te Balk op nummer 48
Anne Piers van der Meulen kuiper 43 jaar wonende te Balk op nummer 46
Op 21 mei 1786 getrouwd in de Nederlands Hervormde kerk te Balk met:
Rink Rinses Rinzema, geboren op 16 augustus 1758 te Balk, gedoopt op 20 augustus 1758 te Balk (Hervormd) als dochter van Rinse Hendriks, schipper te Balk, en Sijts Sybolts. Overleden op 31 maart 1843 op nummer 47 te Balk, 83 jaar oud.
aangifte overlijden op 31 maart 1842 aktenummer 4, winkeliersche, getuigen:
Anne Piers van der Meulen kuiper 60 jaar wonende te Balk, geburen
Hendrik Pieters Reekers grofsmid 44 jaar wonende te Balk, geburen
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Jacob Pieters Cramer
bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1825
 
Rink Rinzes Rinzema
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 51 - huisnummer Balk 47
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Rink Rinzes Rinzema
 
Jacob Pieters Cramer
bron: Leeuwarder Courant van 24 januari 1843
 
Rink Rinzes Rinzema
bron: Leeuwarder Courant van 24 februari 1843
Betreft verkoop van het pand aan de Van Swinderenstraat 26 en een woning aan het Westein.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Pieter Clases 17??-1780 Jacob Pieters Cramer 1759-1825  
  Arjen Pieters Cramer 1756-1826  
  Anne Pieters Cramer 1765-1826  
woonadressen familie Cramer
periode adres bron
1786 - 1804 van Swinderenstraat 26 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 160, nummer 45
1812 van Swinderenstraat 26 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 47
1825 van Swinderenstraat 26 Jacob Pieters Cramer overleden op dit adres
1840 van Swinderenstraat 26 volkstelling 1840; huisnummer Balk 47
1842 van Swinderenstraat 26 Rink Rinzes Rinzema overleden op dit adres
     
eigendommen van Jacob Pieters C(K)ramer
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
00 01 03
huis en erf
A 5
Balk
A
192a
00 00 30
huis
A 5
Balk
A
105
00 01 80
huis en erf
A 5
Balk
A
262
00 03 70
huis en erf
A 5
Balk
A
191
00 00 81
huis en erf
A 5
Balk
A
264
00 03 70
huis en erf
A 5
Balk
A
192
00 01 59
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 160 weduwe Jacob Pieters Kramer, winkeliersche te Balk
notariële acten
 
1812 Balk, notaris M. Westendorp  Obligatie
- Jacob Pieters Kramer te Balk, gehuwd met Rinkje Rinzes Rinsema, crediteur
- Gerrit Roelofs Moed te Oudega, debiteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 19 d.d. 4 mei 1812
 
1813 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte en obligatie. Betreft de verkoop van een praam
- Douwe Foekes van der Werf, schipper te Woudsend, verkoper
- Hoyte Hotzes Booy, matroos te Balk, koper
- Jacob Pieters Kramer, koper
- Maike Rinzes Hoitema, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 46 d.d. 8 maart 1813
 
1813 Balk, notaris M. Westendorp  Obligatie
- Jacob Pieters Kramer, koopman te Balk, crediteur
- Tibbe Jeltjes Tibma, schipper te Woudsend, debiteur
- Tibbe Jeltjes Tibma, schipper te Woudsend, debiteur
bron Tresor: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 47 d.d. 9 april 1813
 
1815 Sloten, notaris J. Ruardi Obligatie. Betreft een kapitaal van fl. 400
- Aant Pieters Wildeboer te Balk
- Jacob Pieters Kramer te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118003 Repertoirenr.: 636 d.d. 5 december 1815
 
1819 Balk, notaris M. Westendorp Verklaring
- Berend Evert Kuipers, veenbaas te Oudega, gehuwd met   Zwaantjen Jans Steenbergen
- Jacob Pieters Kramer, koopman te Balk, gehuwd met Rinkje Rinzes Rinzema
- Harmen Vos
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 194 d.d. 2 januari 1819
 
1819 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie. Betreft een kapitaal van fl. 500
- Jacob Pieters Kramer te Balk, schuldeiser
- Berend Everts Kuipers, veenbaas te Koudum, schuldenaar
bron Tresoar:  Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 197 d.d. 16 januari 1819
 
1821 Sloten, notaris J. Ruardi Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en pakhuis te Balk, koopsom fl. 1720
- Aaltje Johannes Betzema te Balk, verkoper; met haar  echtgenoot
- Jacob Pieters Cramer te Balk, koper; en anderen
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118006 Repertoirenr.: 33 en 36 d.d. 30 mei 1821
 
1821 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte. Betreft Van Swinderenstraat 22
Betreft de verkoop van een huis en tuin en erf te Balk, koopsom fl. 2400
- Ygram Jarichs Vermeulen, schoenmaker te Balk, verkoper
- Bottje Jarichs Vermeulen, dienstmaagd te Balk, verkoper
- Jacob Pieters Cramer, koopman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 273 d.d. 13 augustus 1821
 
1821 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Jacob Pieters Cramer, koopman te Balk, gehuwd met Rinkje   Rinzes Rinsema, schuldeiser
- Ane Abes Boersma, huisman te Scharl, schuldenaar
- Sible Abes Boersma, huisman te Molkwerum, schuldenaar
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 274 d.d. 22 augustus 1821
 
1822 Balk, notaris M. Westendorp  Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 200
- Jacob Jappes Finnema, schippersknecht te Gaastmeer,  schuldenaar
- Jacob Pieters Kramer, koopman te Balk, schuldeiser
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 293 d.d. 15 mei 1822
 
1835 Sloten, notaris J. Ruardi Royement
- Rink Rinzes Rinzema te Balk, weduwe van Jacob Pieters  Kramer
- Jan Ypes Ferff te Balk, erflater
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118011 Repertoirenr.: 422 d.d. 6 augustus 1835
 
1842 Balk, notaris W. J. Hemsing  Inventaris
- Rink Rinzes Rinzema, in leven gehuwd met Jacob Pieters  Cramer, erflaters
- Rinze Pieters Huitema, koopman te Joure
- Hantje Pieters Huitema, gehuwd met Jan Willems Tuininga
- Sytske Pieters Huitema te Joure, gehuwd met Jan Onduits
- Huitje Pieters Huitema, gehuwd met Jelte Jurjens Vijlstra
- Pieter Hylkes Plantinga, schipper
- Marijke Hylkes Plantinga, gehuwd met Wybe Sannes
- Huite Hylkes Plantinga, bakker te Joure
- Sytske Tjerks van der Feer te Joure, gehuwd met Rienk  Symons Geerts
- Hans Ages van der Feer, koopman te Balk
- Sytske Hendriks Rinzema te Wijckel, gehuwd met Watze  Sipkes Schilstra
- Rinze Hendriks Rinzema, schipper
- Jaaike Hendriks Rinzema te Balk
- Hotske Hendriks Rinzema te Balk
- Sytze Arends, koopman en grutter te Balk
- Idske Poppes, koopman te Harich, weduwnaar van Antje  Arends als vader van en voogd over Poppe en Trijntje Poppes
- Inne Johannes Betzema, bakker te Balk als toeziend voogd  over Poppe en Trijntje Poppes
- Pieter Steensma, notaris te Minnertsga, gehuwd met  Gerritje Sikkes Haringa als toeziend voogd over Hieke Willemina Hengeveld
- Anthony Lubbertus van Diermen, grutter te Bolsward,  weduwnaar van Hieke Sikkes Haringa als vader van en voogd  over Hieke Willemina Hengeveld
- Lolkje Sikkes Haringa te Bolsward, weduwe van Jan Melis  de Jong
- Hans Jacobs Dijkstra, huisschilder en glazemaker te Balk
- Klaas Johannes van Hout, timmerman te Workum, weduwnaar van Idskjen Jacobs Dijkstra als vader van en voogd over  Johannes, Jacob en Geertje van Hout
- Franke Jacobs van Elselo te Ommerschans als toeziend  voogd over Johannes, Jacob en Geertje van Hout
- Frederik Taekes Hogendorff, omroeper te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7011 Repertoirenr.: 64 d.d. 20 mei 1842
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing. Betreft de verkoop van drie huizen en erven te Balk, koopsom fl. 2994
- Louina Bernardus Bourboom, gehuwd met Jelte Jurjens  Vijlstra, verkoper
- Pieter Tuininga, koopman, verkoper
- Sytske Pieters Huitema te Joure, gehuwd met Jan Onduits,  verkoper
- Pieter Hylkes Plantinga, schipper, verkoper
- Mayke Hylkes Plantinga, gehuwd met Wybe Hylkes Sannes,  verkoper
- Folkert Hylkes Plantinga, verver, verkoper
- Maijke Hylkes Plantinga, gehuwd met Johannes Veldman,  verkoper
- Huite Hylkes Plantinga, bakker te Joure, verkoper
- Sytske Tjerks van der Feer te Joure, gehuwd met Rienk  Symons Geerts, verkoper
- Hans Ages van der Veer, koopman te Balk, verkoper
- Sytske Hendriks Rinzema te Wijckel, gehuwd met Watze  Sipkes Schilstra, verkoper
- Rinze Hendriks Rinzema, schipper te Balk, verkoper
- Jaaike Hendriks Rinzema te Balk, verkoper
- Hotske Hendriks Rinzema te Balk, verkoper
- Rink Rinzes Rinzema, in leven weduwe van Jacob Pieters  Cramer , erflaters
- Sytze Arends, koopman en grutter te Balk, verkoper,  tevens als voogd over Douwe Gerbens Wayer
- Idske Poppes, koopman te Harich, weduwnaar van Antje  Arends en vader van wijlen Petrus en Arend Poppes,  verkoper, tevens als vader van en voogd over Poppe Poppes
- Trijntje Poppes te Balk, gehuwd met Hans Ages Tromp,  verkoper
- Inne Johannes Betsema, bakker te Balk als toeziend voogd
- Pieter Steensma, notaris te Minnertsga, gehuwd met  Gerritje Sikkes Haringa, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Anthony Lubbertus van Diermen, grutter te Bolsward,  weduwnaar van Hieke Sikkes Haringa, verkoper, tevens als  vader van en voogd over Hieke Willemina Hengeveld
- Lolkje Sikkes Haringa te Bolsward, weduwe van Jan Melis  de Jong, verkoper
- Hans Jacobs Dijkstra, huisschilder en glazemaker te Balk,  verkoper
- Klaas Johannes van Hout, timmerman te Workum, weduwnaar  van Idskjen Jacobs Dijkstra, verkoper, tevens als vader van  en voogd over Johannes, Jacob en Geertje van Hout
- Franco Jacobs van Elselo, militair te Veenhuizen als  toeziend voogd over Johannes, Jacob en Geertje van Hout
- Frederik Taekes Hogendorff, omroeper te Balk
- Cornelis Jan van Broekhuizen, geneesheer te Balk, koper
- Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 91 en 101 d.d. 22 november 1843
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 november 2009 laatste wijziging: 18-06-2020