persoonlijke gegevens van Pieter Alberts Coopmans, burgemeester te Bolsward
Pieter Alberts Coopmans, geboren op 22 maart 1719 te Bolsward, als zoon van Albert Pijtters en ?. Overleden op 18 augustus 1797 te Bolsward, 78 jaar oud.
1. ) Op 20 november 1746 getrouwd in de Hervormde kerk te Bolsward met:
Anke van Elselo, geboren op 3 oktober 1723 te Bolsward, als dochter van Abelius van Elselo, ontvanger te Bolsward, en Hendrika Denhecamp. Overleden op ? te ?, ? jaar oud. Voor 1775.
Uit dit huwelijk:
1. Abel, geboren op 29 maart 1742 te Bolsward. Overleden op 8 september 1808 te Bolsward, 66 jaar oud. Op 23 november 1777 getrouwd in de Hervormde kerk te Bolsward met Geiske Pieters Faber.
2. Hendrika, geboren op 14 januari 1748 te Bolsward. Overleden voor 1797.
 
2. ) Op 12 december 1775 getrouwd in de Hervormde kerk te Bolsward met:
Charlotte Smidts, geboren circa 1757 in de provincie Gelderland als dochter van Willem Smidt en Leentje ? Overleden op 21 november 1824 te Makkum, 67 jaar oud.
3. Albert, geboren op 11 augustus 1778 te Bolsward. Overleden op 5 oktober 1820 te Hoorn, 42 jaar oud. Op 11 maart 1804 getrouwd in de Hervormde Kerk te Gaast met Janke Bavius van Theken.
4. Tjetske,. geboren op 27 december 1780 te Bolsward. Overleden op Op 15 april 1846 te Makkum, 65 jaar oud. Op ? getrouwd met Tjalke Tjalkes de Jong (slachtveeschatter)
5. Hendrika Wilhelmina, geboren op 18 maart 1784 te Bolsward. Overleden op 2 september 1856 te Nijega, 72 jaar oud. Op 7 april 1806 getrouwd in de Hervormde Kerk te Ferwoude met Harmen Johannes Boelsma te Nijega.
 
 
 
Pieter Alberts Coopmans
bron: Fries Scheepvaartmuseum objectnummer 1988-157
 
Pieter Coopmans
bron: Leeuwarder Courant van 30 augustus 1797
klik op de afbeelding voor een groter exemplaar
 
Smits, Charlotta; Won. P 8; omslag 3, fol. 25-40 d.d. 14.10.1797
Inventaris ten sterfhuize van Pieter Coopmans in leven oud burgemeester te Bolsward, overleden in de Ferwoudermeer onder Ferwoude d.d. 17.8.1797
Gehuwd 1. Anke van Elslo (1 kind) , Gehuwd 2. Charlotte Smits, zijn wed. (3 kinderen)
N.B. Heeft zich in de Ferwoudermeer beziggehouden met turfmaken.
met dank aan Jan Keuvelaar
 
 
Pieter Coopmans
bron: Leeuwarder Courant van 29 oktober 1938, deel 1, deel 2, deel 3
 
Pieter Coopmans
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1966, deel 1 / deel 2
 
Pieter Coopmans
bron: Fries Scheepvaartmuseum objectnummer 1988-156
 
Pieter Coopmans was lid van de vroedschap van Bolsward 29 oktober 1752. Burgemeestersbenoeming een van de zes, zittingsperiode vier jaar, 1757; 1765 en 1785. In 1757 en 1758 presiderend burgemeester.
 

Straatnaam in Bolsward.

 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pieter Alberts Coopmans 1719-1797 Albert Pieters Coopmans 1778-1820
     
woonadressen familie Coopmans
periode adres bron
1797 Bolsward  
1809 Ferwoude  
1811 Balk Inschrijving naamsaanneming 1811
1812 Raadhuisstraat 4 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 147
1812 Balk  
1814 Balk  
1823 Makkum  
eigendommen van Pieter Coopmans
 
Uittreksel uit proclamatieboeken Nedergerecht

14 februari 1753
Koper: Pieter Alberts Coopmans, lid van de vroedschap en Antie Elselo, echtelieden
Onroerend goed: heerlijke deftige nieuwgebouwde huis en stede aan de Blauwpoort met het zomerhuis op de Stadswal staande en het kleine huisje of potkas onder Blaupoort op stadsgrond gebouwd
Bewoond door: Beern Hendriks tot 12 mei 1753
Naastliggers: Alcke [?] Haijes ten oosten; de Stadswal ten zuiden en het Diept ten noorden
Gekocht van: Anke Pieters, weduwe van Seerp Pieters, in leven coopman voor de helft en haar zoons Pijter Seerps en Albert Pijters en als gemachtigde van Jan en Ruird Seerps, schippers en cooplieden tegenwoordig tot Amsterdam
Koopsom: 406 goudgls van 28 stuivers elk

 

7 december 1791.
Koper: IJzabella Vos, koopvrouw
Onroerend goed: huizinge en steed gelegen aan de Blaauwpoort met een zomerhuisje staande op de Stadswal achter het huis
Bewoond door: koper met huurrechtv tot 12 mei 1796 voor 36 cargls per jaar en het zomerhuis door Alle Pieters tot 12 mei 1791
Naastliggers: Beernt Hendriks en anderen
Gekocht van: Pieter Coopmans, old-burgemeester
Koopsom: 600 cargls van 20 stuivers elk

met dank aan Jan Keuvelaar
 
notariële acten
 
Notaris Abel van Velsen. Workum. Huurcontract.
- Charlotte Smits wonende te Ferwoude, verhuurder, weduwe van Piet Coopmans oudburgemeester

- Johannes Harmens wonende te Nijhuizum, huurder, gehuwd met Antje Wiebes

bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 143001, aktenummer 00007, datum 26-11-1809
 
Notaris Marinus Westendorp. Balk. Verklaring.

- Bauke Wybrandus Feenstra (zilversmid)

- Abe Jacobs Hofstra wonende te Balk

- Sietske Hisses Hissema wonende te Balk, getuige

- Charlotte Smiths wonende te Balk, vermeld, weduwe van Pieter Koopmans

bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007001, aktenummer 00036, datum 24-07-1812
 
Notaris: Symen Stoffels. Workum. Koopacte. Een huizinge en een perceel greidland te Ferwoude. Koopsom fl. 4425,-
- Charlotte Smids wonende te Balk, verkoper, weduwe van Pieter Coopmans

- Tjalke Reinders wonende te Ferwoude, koper

bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 141005, aktenummer 00131, datum 13-08-1814
 
Notaris Evert Schotanus Workum. Volmacht.
- Charlotta Smits wonende te Makkum, weduwe van P. Coopmans, de inhoud van deze akte klopt niet met het origineel tot liquiditeit brengen van haar boedel , lastgever

- Harm Boelsma wonende te Nijega, gelastigde

- Johannes Boelsma wonende te Nijega, gelastigde

bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 141015, aktenummer 01462, datum: 19-12-1823
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 november 2015 laatste wijziging: 28-10-2020