Johannes Baptist Coevoet Register hypotheken 69: 101 / 356
Johannes Baptist Coevoet, geboren op 30 juli 1848 te Utrecht als zoon van Jacobus Coevoet, kuiper te Utrecht, en Catharina Faber. Overleden op 14 maart 1928 te Utrecht, 79 jaar oud.
Hoofdonderwijzer te Balk.
Op 10 oktober 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hielkjen Theekens, geboren op 3 april 1852 te Balk als dochter van Teake Theakens, winkelier te Balk, en Jeltje Johannes Wiersma. Overleden op 1 juni 1899 te Amsterdam, 47 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jeltje, geboren op 25 december 1875 te Balk. Op 4 mei 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Reitze Jaarsma, predikant, oud 47 jaar, geboren te Sneek als zoon van Heye Jans Jaarsma en Egberdina Hester Santee.
aangifte geboorte op 28 december 1875 aktenr 176 door Johannes Coevoet hoofdonderwijzer te Balk, getuigen:
Pier Klazes Koopmans arbeider 42 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 68 jaar wonende te Balk
2. Jacobus, geboren op 26 november 1877 te Balk. Op 25 juni 1914 getrouwd in de gemeente Utrecht met Maria Catharina de Noo, oud 25 jaar, geboren te Utrecht.
aangifte geboorte op 27 november 1877 aktenr 167 door Johannes Coevoet hoofdonderwijzer te Balk, getuigen:
Marten Foekes Gorter bakker 44 jaar wonende te Balk
Willem Piers Piersma timmerknecht 43 jaar wonende te Balk
Jacobus Coevoet
bron: De Standaard van 28 november 1877
3. Taeke, geboren op 24 februari 1879 te Balk, bakkersknecht. Overleden in Duitsland tussen 1902 en 1910
aangifte geboorte op 25 februari 1879 aktenr 35 door Johannes Coevoet onderwijzer te Balk, getuigen:
Marten Foekes Gorter bakker 46 jaar wonende te Balk
Pier Klazes Koopmans werkman 45 jaar wonende te Balk
4. Lammert Gabriël, geboren op 13 december 1881 te Balk. Overleden op 7 april 1895 te Balk, 13 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 december 1881 aktenr 158 door Johannes Coevoet onderwijzer te Balk, getuigen:
Marten Foekes Gorter bakker 48 jaar wonende te Balk
Watze Philippus de Wolf kleermaker 31 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 april 1895 aktenummer 38, getuigen:
Marten Gorter bakker 62 jaar wonende te Balk
Jan Rijpkema logementhouder 29 jaar wonende te Balk
5. Catharina, geboren op 21 augustus 1886 te Balk. Overleden op 20 januari 1916 te Mirns en Bakhuizen, 29 jaar oud, ongehuwd. Zonder beroep te Mirns en Bakhuizen.
aangifte geboorte op 21 augustus 1886 aktenr 106 door Johannes Coevoet hoofdonderwijzer te Balk, getuigen:
Taeke Theekens zonder beroep 69 jaar wonende te Balk
Feike Dooitze Hoekstra boekhandelaar 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 21 januari 1916 aktenummer 4, getuigen:
Pieter Abe Keuning veehouder 49 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
Douwe Feenstra arbeider 42 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
 
 
 
Johannes Coevoet
bron: Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met de betrekking tot de lagere scholen in het Koninkrijk der Nederlanden voor het jaar 1867
 
  Johannes Baptist Coevoet
Johannes Baptist Coevoet
bron: Provinciale Drentsche en Asser Courant van 11 september 1872
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 oktober 1872 >>>
 
Johannes Coevoet
bron: Provinciale Drentsche en Asser courant van 19 mei 1884
Meester Coevoet is volgens mij nooit als onderwijzer in Menaldum in functie geweest.
 
Johannes Coevoet Johannes Coevoet
bron: Algemeen Handelsblad van 8 november 1884 bron: Provinciale Drentsche en Asser courant van 19 november 1884
 
Johannes Coevoet  
kiesvereniging
bron: Leeuwarder Courant van 26 juli 1889
 
<<< bron: De Standaard van 16 februari 1888
 
 
1892
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1892
 
klassenfoto uit 1894
foto 76-005 beschikbaar gesteld door Friso Keulen
Op deze klassenfoto uit 1894 staat links boven onderwijzer Johannes Baptist Coevoet
 
Johannes Coevoet
bron: Leeuwarder Courant van 2 oktober 1897
 
  Johannes baptist Coevoet
dienstmeid
bron: Leeuwarder Courant van 4 maart 1907
 
 
Coevoet
bron: Leeuwarder Courant van 3 oktober 1912
 
 
bron: De Prins van 5 oktober 1912 >>>
 
afscheid
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1913
 
  Johannes Baptist Coevoet
 
Johannes baptist Coevoet
bron: Balkster Courant van 17 maart 1928
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Coevoet 1848-1928  
     
woonadressen familie Johannes Baptist Coevoet
periode adres bron
1872 - 1879 Meerweg 2 woningregister 1869 - 1879 blad 57; kad. gem. Balk sectie A nr. 408, volgnr. 273/260
1879 - 1890 Meerweg 2 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 94
1890 - 1900 Meerweg 2 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 29; huisnummer Balk 32
1900 - 1910 Meerweg 2 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 32; huisnummer Balk 32 / 37
1910 - 1914 Meerweg 2 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 5 huisnummer Balk 37
1914 - 19?? Mirns en Bakhuizen 25 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 5 huisnummer Mirns en Bakhuizen 25
19?? - 1920 Wilhelminastraat 2 bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 5 huisnummer Balk 113
1921 - 1921 Wilhelminastraat 2 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 106; huisnummer Balk 112
1921 - 19 Maasland  
???? - 1928 Utrecht  
     
eigendommen van Johannes Baptist Coevoet
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
159
 
scheiding
700,-
10 okt 1890
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1106, folio 101, nummer 356
notariële acten
 
1890 Balk, notaris L. H. Potma Boedelscheiding
- Taeke Thekens te Balk, weduwnaar van Jeltje Johannes  Wiersma; ook wel genoemd Taeke Theekens
- Foekje Thekens, erflater
- Durkje Thekens, erflater
- Johannes Baptist Coevoets te Balk, gehuwd met Hylkje  Thekens
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 120 d.d. 23 september 1890
 
Bij deze boedelscheiding kreeg Johannes Baptist Coevoet de woning van zijn schoonouders toegewezen aan de Wijckelerzijde. De woning werd binnen een maand doorverkocht aan Pieter Gosses Haga.
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 mei 2011 laatste wijziging: 1-01-2020