persoonlijke gegevens van Alardus Schouten
Antonius Cardinaal, geboren circa 1773 te Sneek, als zoon van Evert Jans Cardinaal, koffyhuishouder te Sneek, en Beeuw Teunis Straatsma. Overleden op 21 januari 1831 te Weert, 58 jaar oud.
aangifte overlijden op 21 januari 1831 aktenummer ??, getuigen:
Jan Cornelis Boonen eigenaar 55 jaar wonende te Weert
Mathijss Wagenmans slagter 51 jaar wonende te Weert
 
Van 1798 -1802 wordt ene Cardinaal de 6e pastoor in de St. Ludgerusparochie in Balk. Hij is uit zijn ambt gezet en zou na zijn vertrek als koopman werkzaam zijn geweest. Hij is in 1830 in Weert overleden.
bron: "Echo van het verleden" geschiedenis van de St. Ludgerusparochie te Balk, blz 106.
 
pastoor te Balk
 
Veel meer was er niet bekend over deze pastoor genaamd Cardinaal. Een zoektocht in de archieven levert toch wel wat meer informatie op. De speciecohieren van de gemeente Gaasterland leren dat A. Cardinaal in 1798 van Sneek komt. In 1799 wordt de priester ook aangeslagen op het bezit van een paard. In 1802 vertrekt A.E. Cardinaal met onbekende bestemming.
Antonius Cardinaal
bron: 84 speciekohieren Gaasterland 1798 blad 55-56 Balk 86
 
Antonius Cardinaal
bron: 104 reëelcohieren Gaasterland 1801 O-102 blad 170-171 Balk 107-113
 
Antonius Cardinaal
bron: 88 speciekohieren Gaasterland 1802 blad 55-56 Balk 86
 
Op de website www.wiewaswie.nl vinden we een overlijdensacte in de gemeente Weert van Antonius Cardinaal. Hij overlijdt 58 jaar oud, op 21 januari 1831 te Weert. Zijn ouders waren Everhardus Cardinaal en Barbara Straatsma. Hier zien we dus de betekenis van de E genoemd in het speciecohier van 1802.
 
Zoekend op Evert/ Everhardus Cardinaal op de website www.allefriezen.nl in de gemeente Sneek vinden we Evert Jans(en) (Cardinaal) getrouwd in 1759 met Beeuw Teunis (Straatsma), beiden afkomstig uit Sneek. In de doopacten van de Roomsch Katholieke kerk te Sneek vinden we 11 kinderen, behalve onze Antonius. Deze is tot nu toe onvindbaar. 4 van de 11 kinderen zijn jong overleden.
Evert Cardinaal overlijdt op 15 juli 1798 te Sneek. Zijn weduwe plaats een uitgebreide rouwadvertentie in de Bataafsche Leeuwarder Courant van 21 juli 1798. Antonius is dan al pastoor in Balk. Drie jaar later verkoopt zij hun koffiehuis gelegen bij de Potter Zijl in Sneek, aldus de Leeuwarder Courant van 21 november 1801. Is nu de Gedempte Pol. Kort daarna vertrekt Antonius Cardinaal met de noorderzon uit Balk.
 
Evert Cardinaal
bron: Bataafsche Leeuwarder Courant van 21 juli 1798
 
Evert Cardinaal
bron: Leeuwarder Courant van 21 november 1801
 
De akte van sterfte, zoals het in Limburg heette, geeft toch verrassende feiten over Antonius Cardinaal. Door de getuigen bij de aangifte geven ze als beroep van Antonius Cardinaal op: Roomsch Katholiek Priester en dat hij overleden ten huize van den heer Pieter Leonard Smids op den Uilenmarkt in Weert.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters  
  Antonius Cardinaal 1773-1831  
     
woonadressen pastoor Schouten
periode adres bron
  Sneek  
1798 - 1802 Raadhuisstraat 42 reëelkohieren 1715-1805; blad 170, volgnummer 111
  Weert  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 februari 2016 laatste wijziging: 28-10-2020