persoonlijke gegevens van Lykle Jans Buwalda
Lykle Jans Buwalda, geboren op 8 mei 1874 te Burgwerd, als zoon van Jan Buwalda, boer te Burgwerd (1874), en Taekje Wiersma. Overleden op 24 juli 1959 te Leeuwarden, 85 jaar oud.
kastelein te Welsrijp (1898), landbouwer te Franeker (1899), zonder beroep te Itens, (1901), kastelein en koffiehuishouder te Exmorra (1902), koopman te Hidaard (1903), melkrijder te Burgwerd (1905, 1907, 1908), arbeider te Tirns (1910), potschipper te Lemmer (1912),
 
Op 13 november 1897 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Gooitske van de Lageweg, geboren op 18 april 1880 te Workum, als dochter van Gerben van de Lageweg, koemelker te Workum (1880), en Klaaske de Jong. Overleden op 7 december 1957 te Spannum, 77 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Taekje, geboren op 1 juni 1898 te Welsrijp.
2. Jan, geboren op 29 juni 1899 te Franeker.
3. Klaarke, geboren op 4 februari 1901 te Itens
4. Gerben, geboren op 1 augustus 1902 te Exmorra. Overleden op 4 december 1902 te Exmorra, 4 maanden oud.
5. Gerben, geboren op 6 augustus 1903 te Hidaard
7. Bauke, geboren op 9 december 1905 te Burgwerd.
8. Yde, geboren op 9 december 1905 te Burgwerd.
9. Lykle, geboren op 28 februari 1907 te Burgwerd.
10. Gooitske, geboren op 22 juni 1908 te Burgwerd.
11. Romkje Tetje, geboren op 2 mei 1910 te Tirns.
12. Sjoerd Douwe, geboren op 21 september 1912 te Woudsend.
13. Sjoerd, geboren op 3 april 1914 te Franekeradeel.
14. Douwe, geboren op 15 maart 1916 te Schellinkhout.
15, Anne , geboren op ? januari 1918 te Lutkewierum. Overleden op 27 mei 1918 te Kimswerd, 5 maanden oud.
16. Anne, geboren op 13 juni 1919 te Makkum.
17. Taeke, geboren op 13 juni 1922 te Sneek. Overleden op 18 februari 1923 te Bolsward, 1 jaar oud.
 
 
 
Lykle Jans Buwalda
bron: Het Nieuws van de Dag van 15 december 1902
 
Lykle Buwalda
bron: Leeuwarder Courant van 12 november 1937
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Lykle Jans Buwalda 1874-1959 Lykle Lykles Buwalda 1907-1956
     
woonadressen familie Buwalda
periode adres bron
1905 - 1908 Burgwerd  
     
19?? - 1933 Dedgum  
1933 - 1933 ? bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 291; huisnummer Balk 46a
1933 - 1934 Raadhuisstraat 14 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 291; huisnummer Balk 344
1934 - Burgwerd  
1959 Oosterend  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 november 2019 laatste wijziging: 26-12-2019