persoonlijke gegevens van Joachim van Broekhuizen
Joachim van Broekhuizen, geboren 18 februari 1765 te Veenendaal, als zoon van Corneles van Broekhuizen, graankoper te Veenendaal, en Wilhelmina Wilneman. Overleden op 4 oktober 1826 op nummer 30 te Balk, 61 jaar oud.
Hervormd predikant te Ingen, Wijk, Bleiswijk, Opheusden, Balk
Op 2 oktober 1795 getrouwd in de gemeente Amsterdam met:
Barendina Maria Wilmerink, geboren circa 1773 te Amsterdam als dochter van Jan Wilmerink en Jeanetta Bruinwinkel. Overleden op 27 juli 1853 op nummer 149 te Balk, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Hubertus, geboren 29 juli 1796 te Wijk (gemeente Heusden), gedoopt op zondag 31 juli 1796 te Wijk en Aalburg (Nederduits Gereformeerd). Overleden op ?
2. Jannetta Wilhelmina, geboren 26 juli 1797 te Wijk (gemeente Heusden). gedoopt op zondag 30 juli 1797 te Wijk en Aalburg (Nederduits Gerefomeerd). Overleden op 11 augustus 1876 te Balk, 79 jaar oud. Op 28 oktober 1819 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Age Michiels Tromp, oud 32 jaar, geboren te  Ypecolsga als zoon van Michiel Ages Tromp en Gerbrig Jentjes.
3. Cornelis Jan, geboren op 3 mei 1799 te Wijk (gemeente Heusden), gedoopt op zondag 12 mei 1799 te Wijk en Aalburg (Nederduits Gerefomeerd). Geneesheer te Oldeboorn en Balk. Overleden op 10 december 1881 te Balk, 82 jaar oud. Op 6 april 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hinke Meinesz, geboren te Balk, als dochter van Jelle Meinesz en Finne Jolles Vening.

4. Maria Margaretha, geboren op 3 mei 1799 te Wijk (gemeente Heusden), gedoopt op zondag 12 mei 1799 te Wijk en Aalburg (Nederduits Gerefomeerd). Overleden op 29 maart 1860 te Balk, 60 jaar oud. Op 23 mei 1830 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jakob Albartus Kuitert, oud 36 jaar, geboren te Groningen, als zoon van Berent Kuitert en Christina Keunings.

 
 
 
Na het overlijden van Petrus Cramer in augustus 1815 lukte het niet snel een vervanger voor hem te vinden, want 'na zeven vergeefse roepingen gedaan te hebben' nam Joachim van Broekhuizen het beroep naar Balk aan.
Joachim van Broekhuizen begon zijn predikanten loopbaan in Ingen, waar hij als proponent in 1791 werd bevestigd, daarna volgde Wijk in 1795, Bleiswijk in 1801 en Opheusden in 1810. Balk werd zijn vijfde gemeente en hij deed op 9 november 1817 intrede, nadat hij door consulent ds. Hendrik Muntingh van Harich werd bevestigd. Na ruim twee jaar was de vacaturetijd voorbij. Hij kwam met zijn vrouw Barendina Maria Wilmerink en hun twee dochters Jannetta Wilhelmina en Maria Margaretha naar de pastorie in Balk. Later kwam ook hun zoon Cornelis Jan zich bij hen voegen, nadat hij zijn studie voor heel- en vroedmeester had voltooid. Dat beroep van geneesheer oefende hij eerst in Aldeboarn en later in Balk uit. Het traktement van Van Broekhuizen bedroeg f 1200,- op jaarbasis met 'bevrijding van alle lasten'. Alle heffeningen kwamen ten laste van de kerkenraad.
In 1825 kwam er een schrijven van de classis dat de predikant 'onberispelijk in leer en wandel en getrouw in de vervulling van alle pligten welke hun bij voornoemd reglement zijn voorgeschreven.'
Op 4 oktober 1826 kwam het trieste bericht dat ds. Joachim van Broekhuizen, na een kort ziekbed, op 61-jarige leeftijd was overleden. Hij was 35 jaar predikant geweest en had zijn vijfde en laatste gemeente 9 jaar gediend. Hij werd begraven in de kerk van Wijckel.
bron: 525 jaar Protestantse gemeente Balk geschreven door Y.J. v.d. Lageweg gepubliceerd in Ûnderweis mei 2008
 
 
Joachim van Broekhuizen Joachim van Broekhuizen
bron: Leeuwarder Courant van 21 mei 1819 bron: Leeuwarder Courant van 16 juli 1819
 
Joachim van Broekhuizen
bron: Leeuwarder Courant van 13 oktober 1826
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Joachim van Broekhuizen 1765-1826  
    Cornelis Jan van Broekhuizen 1799-1881
woonadressen familie van Broekhuizen
periode adres bron
1791 - 1795 Ingen  
1795 - 1801 Wijk  
1801 - 1810 Bleiswijk  
1810 - 1817 Opheusden  
1817 - 1826 van Swinderenstraat 4 te Balk
1829   volkstelling 1829 blad 218, huisnummer Balk ?
1840 Raadhuisstraat 2 volkstelling 1840; huisnummer Balk 149
1849 - 1851 Raadhuisstraat 2 woningregister 1849 - 1859 blad 290; huisnummer Balk 149 / 204
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 januari 2008 laatste wijziging: 12-03-2022