Cornelis Jan van Broekhuizen inschrijving hypotheken 2 register 69: 14 / 159
Hinke Jelles Meinesz inschrijving hypotheken 2 register 69: 26 / 147
Cornelis Jan van Broekhuizen, geboren circa 1799 te Wijk (gemeente Heusden), gedoopt op zondag 12 mei 1799 te Wijk, als zoon van Joachim van Broekhuizen, predikant te Balk, en Barendina Maria Wilmerink. Overleden op 10 december 1881 te Balk, 82 jaar oud.
geneesheer te Balk
Op 6 april 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hinke Jelles Meinesz, geboren op 30 maart 1806 te Balk, gedoopt op 20 april 1806 te Balk (Hervormd) als dochter van Jelle Meinesz, schoolmeester te Balk, en Finne Jolles Ve(e)ning. Overleden op 30 december 1853 te Balk, 47 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Joachim Jelle, geboren op 9 augustus 1829 te Oldeboorn. Overleden op 30 juni 1831 te Oldeboorn, 1 jaar oud.
2. Fenna Henrietta, geboren op 9 april 1831 te Oldeboorn. Op 20 augustus 1854 getrowud in de gemeente Gaasterland met Solke Tromp, oud 40 jaar, geboren te Woudsend als zoon van .Age Solkes Tromp en Uilkjen Lykles. Overleden op 16 maart 1860 te Harlingen, 28 jaar oud.
3. Barendina Maria Wilmerink, geboren op 7 februari 1833 te Oldeboorn. Overleden op 20 september 1853 te Balk, 20 jaar oud.
Broekhuizen
bron: Leeuwarder Courant van 4 oktober 1853
4. Janetta Wilhelmina, geboren op 30 augustus 1834 te Oldeboorn. Overleden op 16 juli 1867 te Balk, 32 jaar oud, ongehuwd.
Broekhuizen
bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1867
5. Jelle Meinesz, geboren op 30 augustus 1834 te Oldeboorn. Overleden op 30 september 1834, Utingeradeel, 1 maand oud.
6. Jelle Meinesz, geboren op 18 februari 1837 te Oldeboorn. Overleden op 10 november 1841, Utingeradeel.
7. Maria Margaretha, geboren op 10 juli 1839 te Oldeboorn. Overleden op ? Op 15 augustus 1866 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Michiel Wiegers Visser, oud 28 jaar, geboren te Oosterzee als zoon van Wieger Michiels Visser en Machteltje Elings Koopmans.
8. Joachim, geboren op 18 maart 1841 te Oldeboorn. Overleden op 2 juni 1841, Utingeradeel, 11 weken oud.
9. Levenloos kind, geboren op 26 februari 1844 te Oldeboorn.
10. Joachimina Jellina Catharina, geboren op 10 juni 1842 te Oldeboorn. Overleden op ? te ? Op 11 december 1873 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Arend Miedema, oud 43 jaar, geboren te Minnertsga als zoon van Andries Anes Miedema en Lutgertje Arends Witholt.
11. Mina Julia, geboren op 18 maart 1845 op nummer 17 te Balk. Overleden op 18 augustus 1851 te Balk, 6 jaar oud.
Broekhuizen
bron: Leeuwarder Courant van 22 augustus 1851
12. Levenloos kind, geboren op 16 januari 1847, Gaasterland.
 
 
 
Cornelis Jan van Broekhuizen
bron: google books
Geneeskundig jaarboekje voor het Koninkrijk der Nederlanden voor 1846
pagina 1 / pagina 108 / pagina 109 / pagina 110 / pagina 111
 
Broekhuizen
bron: Leeuwarder Courant van 6 januari 1854
 
verkiezing Broekhuizen
verkiezing Broekhuizen
bron: Leeuwarder Courant van 17 januari 1868
 
Broekhuizen
bron: Leeuwarder Courant van 27 november 1868
 
aanbesteding Broekhuizen
bron: Leeuwarder Courant van 19 november 1869
 
Meerweg 7
bron: Algemeen handelsblad van 1 februari 1870
 
Broekhuizen te huur Broekhuizen
bron: Leeuwarder Courant van 28 januari 1870 bron: Leeuwarder Courant van 4 februari 1870
 
Broekhuizen
bron: Leeuwarder Courant van 13 december 1881
 
Meerweg 7 verkoop houtstek
bron: Leeuwarder Courant van 24 februari 1882
Na het overlijden van dokter van Broekhuizen wordt het woonhuis aan de Meerweg 7 verkocht.
Broekhuizen boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 14 april 1882
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Joachim van Broekhuizen 1765-1826 Cornelis Jan van Broekhuizen 1799-1881  
Jelle Meinesz 1771-1848    
woonadressen familie van Broekhuizen
periode adres bron
1828 - 1844 Oldeboorn  
1844 - 1849 Balk  
1849 - 1859 Meerweg 7 woningregister 1849 - 1859 blad 27; huisnummer Balk 21 / 27
  Meerweg 7  
1869 - 1879 Meerweg 7 woningregister 1869 - 1879 blad 58; kad. gem. Balk sectie A nr. 292 volgnr. 278 / 265
1879 - 1881 Meerweg 7 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 68; kad. gemeente Balk sectie A nummer 292
     
eigendommen van Cornelis Jan van Broekhuizen
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
264
00 03 70
publ. verkoop
1414,-
2 april 1844
       
Balk
A
270
00 00 56
koopbrief
250,-
26 jan 1849
       
Balk
H
335
00 11 00
publ. verkoop
8982,-
8 mrt 1850
       
Balk
H
746
03 18 90
       
Balk
H
337
01 41 80
       
Balk
H
338
00 04 30
       
Balk
H
748
02 20 50
       
Sloten
B
148
00 01 10
publ. verkoop
1213,25
19 apr 1850
       
Sloten
B
150
00 01 36
475,-
       
Koudum
D
155
02 04 60
koopbrief
500,-
16 mei 1851
       
Balk
A
249
00 01 90
publ. verkoop
830,-
16 mei 1851
       
Balk
A
249a
00 00 30
       
Koudum
D
121
 
publ. verkoop
2764,-
20 dec 1858
       
Koudum
D
122
         
Koudum
D
123
         
Koudum
D
124
         
Koudum
D
441
 
2610,-
       
Koudum
D
442
         
Koudum
D
640ged
         
Koudum
D
431
 
2913,-
       
Koudum
D
436
         
Koudum
D
439
         
Koudum
D
668
         
Koudum
D
432
 
2761,-
       
Koudum
D
433
         
Koudum
D
434
         
Koudum
D
409
 
ruiling
500,-
13 feb 1867
       
Balk
A
408
 
publ. verkoop
2814,-
13 april 1867
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1019, folio 14, nummer 159
eigendommen van Hinke Jelles Meinesz
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
292
 
scheiding
29 dec 1848
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1031, folio 26, nummer 147
notariële acten
 
1827 Balk, notaris W. J. Hemsing  Gecollationeerde copy, akte niet aanwezig
Betreft het diploma van een heel- en vroedmeester
- Cornelis Jan van Broekhuizen, student te Franeker
Bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 15 d.d. 25 juni 1827
 
1831 Oldeboorn, notaris Lucas Jans Mooi Provisionele en finale toewijzing. Een huis te Oldeboorn, fl 800,-
- Douwe Tjitses de Groot wonende te Oldeboorn, verkoper
- Ymkje Abes Jongsma wonende te Oldeboorn, verkoper
- Cornelis Johan van Broekhuizen wonende te Oldeboorn, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 109017 Aktenr. : 85 / 78 Repertoirenr.: 109018 d.d. 7 november 1831
 
1839 Oldeboorn, notaris Wijbren Evertsz Arend Koopakte. Huizinge te Oldeboorn. Koopsom fl 1700,-
- Hendrik Aukes Fennema wonende te Akkrum, verkoper
- Baukje Aukes Fennema wonende te Akkrum, verkoper, gehuwd met Wiebe Rienks Boxum
- Cornelis Jans van Broekhuizen wonende te Oldeboorn, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 109017 Aktenr. : 49 Repertoirenr.: 109021 d.d. 8 mei 1839
 
1841 Oldeboorn, notaris Wijbren Evertsz Arend Koopakte. Huizinge te Oldeboorn. Koopsom fl 1000,-
- Cornelis Jan van Broekhuizen wonende te Oldeboorn, verkoper
-  Jannes Ybes Winters wonende te Oldeboorn, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 109022 Aktenr. : 52 Repertoirenr.: 109053 d.d. 8 mei 1839
 
1847 Oldeboorn, notaris Wijbren Evertsz Arend Koopakte.Burgerhuizinge met stede te Oldeboorn.
- Cornelis Jan van Broekhuizen wonende te Balk, verkoper
- Jan Willems Ferwerda wonende te Oldeboorn, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 109028 Aktenr. : 57 Repertoirenr.: 109053 d.d. 24 augustus 1847
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma Verkoping. Betreft de verkoop van roerende goederen, opbrengst fl. 713,-
- Maria Margaretha van Broekhuizen te Oosterzee, gehuwd met  Michiel Wiegers Visser, verkoper
- Joachimina Jellina Catharina Sjoerdina van Broekhuizen te Sneek, gehuwd met Arend Miedema, verkoper
Bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 48 d.d. 20 april 1882
 
1882 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte. Betreft een huis en erf te Balk, koopsom fl. 3000
- Arend Miedema te Sneek, gehuwd met Joachimina Jellina   Catharina Sjoerdina van Broekhuizen, verkoper en debiteur
- Michiel Wiegers Visser te Lemmer, gehuwd met Maria   Margaretha van Broekhuizen, verkoper en debiteur
- Hendrik Jeltes de Jong te Balk, koper en crediteur
Bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 103 d.d. 4 oktober 1882
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 januari 2008 laatste wijziging: 28-04-2024