persoonlijke gegevens van Jurjen Johannes ten Brink
Jurjen Johannes ten Brink, geboren op 15 april 1809 te Balk, gedoopt op 30 april 1809 te Balk (Hervormd), als zoon van Johannes Jurjens ten Brink, timmerman te Balk (1809), en Trijntje Bouwes Jaringsma. Overleden op 18 februari 1866 te Balk, 56 jaar oud.
soldaat te Boxmeer (1834), wagenmakersknecht te Balk (1828, 1838, 1839, 1842), timmermansknecht te Balk (1845), veldwachter te Balk (1850, 1851, 1854, 1864, 1866)
aangifte overlijden op 19 februari 1866 aktenummer 8, getuigen:
Tijs Piers Piersma koopman 48 jaar wonende te Balk
Hendrik Johannes Betsema arbeider 37 jaar wonende te Balk
1. ) Op 20 mei 1838 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Rootje Dirks Duijff, geboren op 23 december 1810 te Balk, gedoopt op 13 januari 1811 te Balk (Hervormd), als dochter van Durk Alberts Duif, schipper te Balk (1810), en Afke Her(manus) Zweering. Overleden op 8 mei 1849 te Balk, 38 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hein, geboren op 22 oktober 1839 op nummer 59 te Balk. Uurwerkmakersknecht te Balk (1863). Overleden op 13 februari 1863 te Balk, 23 jaar oud.
aangifte geboorte op 23 oktober 1839 blad 43, getuigen:
Rinze Hiddes Koornstra werkman 25 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder en glazenmaker 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 februari 1863 aktenummer 16, getuigen:
Jan Roelofs de Vries koopman 33 jaar wonende te Balk
Dooitje Betzes Schram timmerknecht 45 jaar wonende te Balk
2. Dirk, geboren op 14 mei 1842 op nummer 59 te Balk.
aangifte geboorte op 14 mei 1842 blad 28, getuigen:
Bernardus Eiling schoenmaker 38 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder 26 jaar wonende te Balk
3. Trijntje, geboren op 3 september 1845 op nummer 77 te Balk. Overleden op 23 april 1859 op nummer 187 te Balk, 13 jaar oud. Dat is bij de familie Duijff aan de Raadhuisstraat 21
aangifte geboorte op 5 september 1849 blad 41, getuigen:
Pieter Reins Huisman koopman 49 jaar wonende te Balk
Titus Klazes Duisterhout timmermansknecht 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 april 1859 aktenummer 40, getuigen:
Jan Roelofs de Vries koopman 29 jaar wonende te Balk
GeertThomas Rinkema schipper 40 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 13 november1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Luitjens Bootsma, geboren op 3 augustus 1812 te IJlst, als dochter van Luitjen Edgers Bootsma, schipper te Oosterlittens (1839), en Afke Jans de Jong. Overleden op 26 augustus 1855 op nummer 115 te Balk, 43 jaar oud. Eerder getrouwd geweest met Piebe Dirks Duijf, timmerknecht te Balk.
Uit dit huwelijk:
4. Johannes, geboren op 9 september 1851 te Balk. Overleden op 9 februari 1929 te Amsterdam, 77 jaar oud. Op 1 mei 1879 getrouwd in de gemeente Amsterdam met Pietertje Veenstra, 24 jaar oud, geboren te Rottevalle als dochter van Jan Sjoerds Veenstra, bakker te Rottevalle (1855), en Rinske Jannes de Vrij.
aangifte geboorte op 11 september 1851 blad 44, getuigen:
Wybe Tietema klerk 42 jaar wonende te Balk
Harmen Obbes Bosma veldwachter 55 jaar wonende te Balk
5. Aaltje, geboren op 9 september 1851 te Balk. Overleden 11 maart 1858 op nummer 162 te Balk, 6 jaar oud
aangifte geboorte op 11 september 1851 blad 44, getuigen:
Wybe Tietema klerk 42 jaar wonende te Balk
Harmen Obbes Bosma veldwachter 55 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 11 maart 1858 blad 7, getuigen:
Aldert Zacharias Voetman ketelboeter 56 jaar wonende te Balk
Hendrik Johannes Betzema werkman 29 jaar wonende te Balk
6. Antje, geboren op 20 juli 1854 te Balk. Overleden op 18 april 1864 te Balk, 9 jaar oud.
aangifte geboorte op 21 juli 1854 blad 41, getuigen:
Wybe Tietema klerk 45 jaar wonende te Balk
Harmen Obbes Bosma veldwachter 58 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 18 april 1864 blad 33, getuigen:
Tijs Piers Piersma koopman 47 jaar wonende te Balk
Hendrik Johannes Betzema werkman 36 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Johannes Jurjens ten Brink (1769-1812) Jurjen Johannes ten Brink 1809-1866 Dirk Jurjens ten Brink 1842-1898
Durk Alberts Duif 1777-1817)   Johannes Jurj. ten Brink 1851-1929
woonadressen familie ten Brink.
periode adres bron
1839 van Swinderenstraat 44 Balk 59
1840 van Swinderenstraat 44 volkstelling 1840 huisnummer Balk 59a
1842 van Swinderenstraat 44 Balk 59
1845 Wilhelminastraat 1 Balk 77
1849 - 1850 Wilhelminastraat 1 woningregister 1849 - 1859 blad 105; huisnummer Balk 77 / 87
1850 - 1854 Raadhuisstraat 65 woningregister 1849 - 1859 blad 202; huisnummer Balk 107 / 151
1854 - 1859 Raadhuisstraat 44 woningregister 1849 - 1859 blad 229; huisnummer Balk 115 / 162
1859 - 1866 Raadhuisstraat 44 woningregister 1859 - 1869 blad 77; kad. gem. Balk sectie A nr. 172, huisnr. Balk 162
     
notariële acten
 
1828 Heerenveen, notaris Jelle Petrus Jacobus Greydanus Nummerverwisseling
- Jurjen Johannes ten Brink (wagenmakersknecht) wonende te Balk, loteling
- Daniel Harings van der Werf (wever) wonende te Sneek, plaatsvervanger
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 59016 Repertoirenr.: 59020 Aktenr. 77, d.d. 16 april 1828
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 december 2019 laatste wijziging: 18-12-2019