Jurjen Dirks ten Brink inschrijving hypotheken 2 register 69: 123 / 14
Jurjen Dirks ten Brink, geboren op 6 juli 1878 te Balk als zoon van Dirk Jurjens ten Brink, horlogemaker te Balk, en Akke Johannes Schootstra. Overleden op 2 juni 1944.
horlogemaker te Balk
Op 25 juni 1915 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Rinkje de Vries, geboren op 27 februari 1888, Hemelumer Oldeferd, als dochter van Yge de Vries en Pietertje Kooistra. Overleden op 11 december 1980
Uit dit huwelijk:
1. Pietertje, geboren op 22 december 1916 te Balk.
2. Akke Baukje, geboren op 14 mei 1921 te Balk
3. Aafje Wietske, geboren op 27 juni 1923 te Balk.
4. Helena Itsche, geboren op 4 december 1927 te Balk.

 

van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Dirk Jurjens ten Brink 1842-1898 Jurjen Dirks ten Brink (1878-1944)  
     
woonadressen familie ten Brink
periode adres bron
1815 - 1920 Raadhuisstraat 21  
1921 - 1926 Raadhuisstraat 21 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 310; huisnummer Balk 349
1927 - 1930 van Swinderenstraat 16 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 47, huisnummer Balk 52
1931 - 1939 van Swinderenstraat 16 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 46, huisnummer Balk 54
1940 - 1954 van Swinderenstraat 16  
eigendommen van Jurjen Dirks ten Brink
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
151
 
afg. legaat
2000,-
12 juni 1920
       
Balk
A
975 ged.
 
koopacte
4800,-
8 mrt 1924
       
Balk
A
480
 
toewijzing
5858,-
27 jul 1926
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1128, folio 123, nummer 14

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 mei 2010 laatste wijziging: 17-01-2024