persoonlijke gegevens van Johannes Jurjens ten Brink
Johannes Jurjens ten Brink, geboren op 10 februari 1769 in Sypenstein (Doniawerstal), gedoopt op 19 februari 1769 te Sint Nicolaasga (Hervormd), als zoon van Jurryen Richolts en Tryntje Johannes. Overleden op 11 februari 1812 te Balk op nummer 82, 42 jaar oud.
timmerman te Balk (1812)
aangifte overlijden op 11 februari 1812 aktenummer B 6, timmerman, getuigen:
Johannes Lammerts Jonker winkelier   wonende te Balk; geburen
Tjeerd Haaities Haaitiema visser   wonende te Balk; geburen
1. ) Op 19 mei 1799 getrouwd in de Nederlands Hervormde kerk te Balk met:
Trijntje Berends Jaringsma, geboren op 7 december 1772, gedoopt op 20 december 1772 te Koudum (Hervormd) als dochter van Beerend Erasmus en Anke Jarichs. Overleden op 26 februari 1835 te Balk op nummer 82, 64 jaar oud.
aangifte overlijden op 27 februari 1835 aktenummer B 2, werkvrouw, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 58 jaar wonende te Balk; geburen
Jan Sjirks Haga schoenmakersknecht 22 jaar wonende te Balk; geburen
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, geboren op 10 december 1800 te Balk, gedoopt op 21 december 1800 te Balk (Hervormd). Overleden op 14 juli 1876 te Balk, 74 jaar oud. Op 25 augustus 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jurjen Dooitjes Schram, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Dooitje Betzes Schram en Grietje Christiaans Schram.
aangifte overlijden op 15 juli 1867, aktenummer 064, zonder beroep, getuigen:
Gosse Milius Wijckelsma wegwerker 57 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 68 jaar wonende te Balk
2. Wiepkjen, geboren op 9 juli 1802 te Balk, gedoopt op 25 juli 1802 te Balk (Hervormd). Overleden op 28 december 1863 te Workum, 85 jaar oud. Op 29 april 1827 getrouwd in de gemeente Sneek met Saake Sybrens Joringa.

3. Anke, geboren op 19 oktober 1804 te Balk, gedoopt op 8 november 1804 te Balk (Hervormd). Overleden voor 1806.

4. Jurjen, geboren op 19 oktober 1804 te Balk, gedoopt op 8 november 1804 te Balk (Hervormd). Overleden voor 1809.
5. Anke, geboren op 23 januari 1806 te Balk, gedoopt op 9 februari 1806 te Balk (Hervormd). Overleden op 4 maart 1885 te Harich, 79 jaar oud. Op 11 mei 1837 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Tjibbeles van der Zee, timmerknecht, oud 25 jaar, geboren te Heeg als zoon van Tjibbe Harings van der Zee en Trijntje Jans Schuitema.
aangifte overlijden op 5 maart 1885, aktenummer 021, zonder beroep, getuigen:
Hendrik van der Zee landbouwer 32 jaar wonende te Harich
Tamme de Jonge olieslagersknecht 33 jaar wonende te Harich
6. Jurjen, geboren op 15 april 1809 te Balk, gedoopt op 30 april 1809 te Balk (Hervormd). Overleden op 18 februari 1866 te Balk, 56 jaar oud.
1. ) Op 20 mei 1838 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rootje Dirks Duijff, oud 27 jaar, geboren te Balk als dochter van Dirk Alberts Duyf en Aafke Hermanus Surringa.
2. ) Op 13 november 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antje Luitjens Bootsma, oud 38 jaar, geboren te IJlst als dochter van Luitjen Edgers Bootsma en Afke Jans de Jong.
aangifte overlijden op 19 februari 1866, aktenummer 008, veldwachter, getuigen:
Tijs Piers Piersma koopman 48 jaar wonende te Balk
Hendrik Johannes Betsema arbeider 37 jaar wonende te Balk
 
2. ) Trijntje Berends Jaringsma is op 21 juni 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Broer Joostes van der Hol, geboren circa 1764. Overleden op 27 januari 1831 op nummer 87 te Balk, 67 jaar oud.
aangifte overlijden op 29 januari 1831, aktenummer B 1, zonder beroep, getuigen:
Hendrik Annes Folmer werkman 33 jaar wonende te Balk
Jacob Hiddes Koornstra timmerknecht 23 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Joost, geboren op 19 juni 1814 te Balk op nummer 115.
aangifte geboorte op 20 juni 1814 aktenummer 031, werkman, getuigen:
Siebe Jans Bandstra schoenmaker 40 jaar wonende te Balk op nr 113
Jacob Jans de Graaf werkman 64 jaar wonende te Balk op nr 114
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jurjen Rijckolts 1739-17?? Johannes Jurjens ten Brink (1769-1812)  
  Hein Jurjens ten Brink (1773-1829)  
woonadressen familie ten Brink
periode adres bron
1799 - 1800 ?  
1801 Raadhuisstraat 31 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 172, nummer 120
1802 - 1803 ?  
1804 Gaaikemastraat 13 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 166, nummer 82
1812 Gaaikemastraat 7 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 82
     
eigendommen van de erven Johannes Jurjens ten Brink
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
224
00 04 30
schuur en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 47 erven Johannes Jurjens ten Brink te Balk

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 mei 2010 laatste wijziging: 15-12-2019