persoonlijke gegevens Johan Gerard Wens(z)el ten Brink
Johan Geert Wencelaus ten Brink, geboren op ?? 1792 te Ibbenbüren (Westfalen), als zoon van Johan Geert Wenseclaus ten Brink, koopman, en Maria Anna Mohrman. Overleden op 4 december 1873 op nummer 1 te Sloten, 81 jaar oud.
Destilateur en meester brander te Sloten (1818, 1820, 1825), handelaar te Sloten (1828), koopman te Sloten (1833), gemeenteontvanger te Sloten (1854), grossier te Sloten (1856), koopman te Sloten (1872)
Op 15 februari 1817 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met:
Maria Angela ten Brink, geboren op 22 mei 1794 te Riesenbeck (koninkrijk Pruisen), als dochter van (Carel) Bernard ten Brink, en Theresia Kosters. Overleden op 5 maart 1872 op nummer 1 te Sloten, 77 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Reinold Wensel, geboren op 7 januari 1818 te Sloten, gedoopt op 4 januari 1818 te Balk (Rooms Katholiek). Apotheker te Balk. Overleden op 3 maart 1883 te Balk, 65 jaar oud. Op 28 mei 1854 getrouwd in de gemeente Bolsward met Geertje Willems Bakker,
2. Theresia Henritte, geboren op 1 januari 1820 te Sloten. Overleden in 1823 te Sloten,
3. Marianne Karolina, geboren op 20 november 1821 te Sloten. Overleden op 13 maart 1918 te Balk, 96 jaar oud.
aangifte overlijden op 13 maart 1918 aktenummer 13, getuigen:
Jolle de Vries werkman 65 jaar wonende te Balk
Jacob Mous groentekoopman 59 jaar wonende te Balk
4. Elisabeth Antonia, geboren 1 september 1823 te Sloten. Overleden op 16 maart 1899 te Balk, 75 jaar oud.
Elizabeth Anthonia ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1899
5. Karel Victor, geboren op 10 oktober 1825 te Sloten. Overleden op 11 maart 1898 te Dongen.
6. Ersenius Emanuel, geboren 18 maart 1828 te Sloten. Koperslager te Sneek. Overleden op 6 februari 1871 op nummer 838 te Sneek, 42 jaar oud. Op 4 november 1865 getrouwd in de gemeente Baarderadeel met Marijke Zijlstra, 40 jaar oud, geboren te Rauwerd als dochter van Reinder Teekes Zijlstra en Trijntje Pieters Hoeben, kasteleinsche.
ten Brink koperslager te Sneek
bron: Leeuwarder Courant van 1 september 1857
ten Brink Sneek
bron: Leeuwarder Courant van 10 februari 1871
7. Theresia Henriette, geboren op 5 mei 1830 te Sloten. Overleden op 22 augustus 1912 te Balk, 82 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte overlijden op 22 augustus 1912 aktenummer 47, getuigen:
Jacob de Jong manufacturier 57 jaar wonende te Balk
Kerst Huisman koetsier 43 jaar wonende te Balk
8. Bernard Hendrik, geboren op 7 november 1833 te Sloten. Overleden op 10 oktober 1910 te Balk, 76 jaar oud. Ongehuwd.
 
 
 
Johan Gerard Wensel ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 2 mei 1817
De uit Leeuwarden afkomstige familie ten Brink koopt in 1817 de korenmolen op het zuidelijk bolwerk in de stad Sloten. Voor een bedrag van f 655,- verwisseld de molen van eigenaar. In de koopacte wordt Bernard Gorter Brink uit Leeuwarden genoemd als koper. Deze naam komt verder niet meer voor in de registers op www.allefriezen.nl. Vooral bij de uit Duitsland afkomstige inwoners van Friesland in die periode komen veel verschrijvingen in de namen voor. Deze koper is hoogstwaarschijnlijk Johan Gerard Wens(z)el ten Brink, maar kan ook net zo goed z'n vader zijn of zijn schoonvader (ook een ten Brink). In ieder geval staat Johan Gerard Wens(z)el ten Brink in de OAT van 1832 te boek als eigenaar.
korenmolen Sloten
foto 080-021 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
De korenmolen van Sloten bij de Lemsterpoort rond 1900
 
Johan Gerard Wensel ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 13 februari 1827
In deze advertentie staat J.G.W. ten Brink genoemd als huurder van huisnummer Sloten nummer 2. Dat is de huidige Haverkamp. Hoogstwaarschijnlijk heeft ten Brink het huizinge met de landerijen in 1827 gekocht. In ieder geval staat Johan Gerard Wens(z)el ten Brink in de OAT van 1832 te boek als eigenaar van alle percelen te zien op onderstaand kaart. Dat zijn de molen, alle percelen op de Haverkamp en de landerijen langs de huidige Lytse Jerden.
 
Johan Gerard Wensel ten Brink
bron: www.hisgis.nl
Minuutplan uit 1832. Voor de verklaring van de perceelnummers zie het overzicht eigendommen op deze pagina.
minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
ten Brink Sloten
bron: Algemeen Handelsblad van 18 februari 1867
 
ten Brink Sloten ten Brink Sloten
bron: Leeuwarder Courant van 8 maart 1872 bron: De Tijd van 11 december 1873
 
stoomboothaven Sloten
foto 356-001 beschikbaar gesteld door Gerben Stegenga
De stoomboothaven van Sloten rond 1922 kijkend in de richting van het Slotermeer. De aanlegsteiger is in de jaren vijftig verplaatst vanwege de aanleg van de rondweg om Sloten. De bebouwing op de Haverkamp van nu is niet veel anders dan op deze foto. De familie ten Brink woonde hier driekwart eeuw. In 1899 verkopen de twee ongehuwde dochters van de koopman ten Brink de grossierderij met winkel en gaan wonen aan de Harichsterzijde in Balk. Vlak naast hun broer, manufacturier Bernard Hendrik ten Brink. De boerderij met de landerijen zijn waarschijnlijk al eerder verkocht.
 
ten Brink Sloten
bron: Leeuwarder Courant van 7 juli 1899
 
stoomboorhaven Sloten Johan Gerard Wensel ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 25 augustus 1899
 
grossierderij
foto 356-002 beschikbaar gesteld door Gerben Stegenga bron: Leeuwarder Courant van 5 december 1899
 
De uit Balk afkomstige grossier Lieuwe Johannes Dooper werd de nieuwe eigenaar van de woning met pakhuizen. Maar niet voor lang. Op 6 december 1899 koopt Johannes Uilkes de Jong uit Sloten de panden. Hij was logementhouder en later grossier.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johan Gerard W ten Brink 1792-1873 Reinold Wensel ten Brink 1818-1883
    Bernard Hendrik ten Brink 1833-1910
woonadressen familie ten Brink
periode adres bron
1817   Herenwal, gemeente Nijehaske.
1817 - 1899 Haverkamp Sloten
1899 - 1900 van Swinderenstraat 16 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 45; huisnummer Balk 48
1900 - 1910 van Swinderenstraat 16 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 48; huisnummer Balk 48 / 54
1910 - 1918 van Swinderenstraat 16 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 191; huisnummer Balk 54
     
eigendommen van Johan Gerard Wensel ten Brink
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom

minuut-plan

  kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom minuut- plan
Sloten A 121 02 37 80 weiland A 1 Sloten B 2 00 06 60 huis en erf B 1
Sloten A 122 02 21 80 weiland A 1   Sloten B 3 00 02 50 huis en erf B 1
Sloten A 123 02 87 10 weiland A 1   Sloten B 3a 00 06 40 pakhuis en erf B 1
Sloten A 124 02 90 80 weiland A 1   Sloten B 64 00 06 70 koornmolen B 1
Sloten A 125 00 01 21 weiland A 1           en erf  
Sloten A 126 00 80 20 riet A 1              
bron: www.hisgis.nl; legger Sloten 12 Johan Gerhard Wenzel ten Brink koopman te Sloten
notariële acten
 
1817 Sloten, notaris Johannes Ruardi Provisionele en finale toewijzing. Stadskorenmolen te Sloten. Koopsom fl 655,-
- Wiebe Tjeerds Nijenhuis wonende te Sloten
- Johannes Hylkes Tromp wonende te Sloten
- Bernard Gorter Brink wonende te Leeuwarden
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118004 Aktenr. : 125 Repertoirenr.: 118014 d.d. 2 mei 1817
 
1818 Leeuwarden, notaris Jan Carel Kutsch Obligatie. Kapitaal fl 2000,-
- Johan Gerard Christiaan Wenzel ten Brink, wonende te Sloten, schuldenaar
- Folkert Schaaf, wonende te Leeuwarden, schuldeiser
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 076021 Aktenr. : 267 Repertoirenr.: 076095 d.d. 9 juni 1818

 

1899 Balk, notaris: Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele en finale toewijzing.
Een huis, pakhuis en erf te Sloten, koopsom fl. 3267,-
- Marianna Karolina ten Brink wonende te Sloten, verkoper
- Theresia Henriette ten Brink wonende te Sloten, verkoper
- Lieuwe Johannes Dooper wonende te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007074 Aktenr. : 100 Repertoirenr.: 007081 d.d. 25 september 1899
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 22-06-2019