Dirk Jurjens ten Brink inschrijving hypotheken 2 register 69: 72 / 99
Akke Schootstra inschrijving hypotheken 2 register 69: 112 / 321
Dirk Jurjens ten Brink, geboren op 14 mei 1842 op nummer 59 te Balk, als zoon van Jurjen Johannes ten Brink, wagenmakersknecht te Balk, en Roodtje Dirks Duyf. Overleden op 28 februari 1898 te Balk, 56 jaar oud.
uurwerkmaker te Balk
aangifte geboorte op 14 mei 1842 blad 28, getuigen:
Bernardus Eiling schoenmaker 38 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder 26 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 december 1898 aktenummer 85, getuigen:
Pieter Rinkema koopman 50 jaar wonende te Balk
Johannes Lukas zadelmakersknecht 43 jaar wonende te Balk
Op 16 mei 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Akke Schootstra, geboren op 10 april 1846 op nummer 33 te Harich, als dochter van Johannes Folkerts Schootstra, onderwijzer der jeugd te Harich, en Simkje Rinkes Baukema. Overleden op 12 mei 1919 te Leeuwarden, 73 jaar oud.
winkelierster te Balk (1907)
aangifte overlijden op 13 mei 1919 aktenummer 85, getuigen:
Jurjen ten Brink horlogemaker 40 jaar wonende te Balk, zoon
Albert Schootstra rijwielfabrikant 43 jaar wonende te Leuwarden, neef
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geboren op 4 maart 1876 te Balk. Horlogemaker te Balk (1900). Overleden op 17 maart 1900 te Balk, 24 jaar oud.
2. Jurjen, geboren op 6 juli 1878 te Balk.
3. Hein, geboren op 28 september 1880 te Balk. Horlogemaker te Balk (1907), uurwerkmaker te Grouw (1911), goudsmid te Grouw (1934). Overleden op 19 maart 1949 te Franeker, wonende te Leeuwarden, 68 jaar oud. Op 9 mei 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Fokeltje van Sluis, oud 22 jaar, geboren te Sloten als dcohter van Enna van Sluis, beurtschipper te Sloten, en Klaaske Koopmans.
4. Folkert, geboren op 18 februari 1883 te Balk. Onderwijzer te Hoornsterzwaag (1904). Overleden op 16 mei 1905 te Balk, 22 jaar oud.
Folkert ten Brink Folkert ten Brink
bron: Prov.Drentse en Asser Courant van 27 februari 1904
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 mei 1905 >>>
5. Hermanus, geboren op 9 februari 1885 te Balk. Overleden op 15 mei 1885 te Balk, 3 maanden oud.
aangifte overlijden op 18 mei 1885 aktenummer 43, getuigen:
Siebren Gerrits van der Veer winkelier 59 jaar wonende te Balk
Jochem Hendriks Porte waagmeester 65 jaar wonende te Balk
 
 
 
Dirk Jurjens ten Brink Dirk Jurjens ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 27 mei 1870
 
bron: Leeuwarder Courant van 18 mei 1875 >>>
 
Dirk Jurjens ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1898
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jurjen Johannes ten Brink 1809-1866 Dirk Jurjens ten Brink 1842-1898 Jurjen Dirks ten Brink (1878-1944)
     
woonadressen familie ten Brink
periode adres bron
186? - 1869 Raadhuisstraat 21 woningregister 1859 - 1869 blad 87; kad. gem. Balk sectie A 151, huisnr. Balk 187
1869 - 1879 Raadhuisstraat 21 woningregister 1869 - 1879 blad 15; kad. gem. Balk sectie A 151, volgnr. 39 / 26
1880 - 1890 Raadhuisstraat 21 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 14; kad. gemeente Balk sectie A nummer 151
1890 - 1900 Raadhuisstraat 21 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 277; huisnummer Balk 187
1900 - 1910 Raadhuisstraat 21 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 272; huisnummer Balk 187 / 295
1911 - 1915 Raadhuisstraat 21 bevolkingsregister 1911 - 1921 A-B blad 188; huisnummer Balk 295 / 326
     
eigendommen van Dirk Jurjens ten Brink
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
151
  koopbrief
700,-
6 nov 1869
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1077, folio 72, nummer 99
notariële acten

 

1869 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Koopacte. Betreft een huis en erf te Balk, koopsom fl. 700,-
- Hermanus Dirks Duyff wonende te Balk, verkoper
- Dirk Jurjens ten Brink wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7042 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 114, d.d. 25 oktober 1869
 
1917 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Testament.
 Akke Schootstra wonende te Balk, weduwe van Durk ten Brink, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 7107 Aktenr. 7 d.d. 10 januari 1917
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 december 2019 laatste wijziging: 17-01-2024