Bernard Hendrik ten Brink inschrijving hypotheken 2 register 69: 61 / 121
Bernard Hendrik ten Brink, geboren op 7 november 1833 te Sloten, als zoon van Johan Gerhard Wensel ten Brink en Angela ten Brink. Overleden op 10 oktober 1910  te Balk, 76 jaar oud, ongehuwd.
Koopman te Sloten, manufacturier te Balk.
 
 
 
Bernard Hendrik ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 12 augustus 1864
 
Bernard Hendrik ten Brink Bernard Hendrik ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 29 januari 1875 bron: Leeuwarder Courant van 11 maart 1881
betreft waarschijnlijk: kadastrale gemeente Sloten B 99 vernummerd naar B 173 = nu Voorstreek 115
of een deel van de panden aan de Haverkamp te Sloten
 
Bernard Hendrik ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 7 juli 1899
 
Bernard Hendrik ten Brink  
Bernard Hendrik ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 11 juli 1903
 
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 4 juli 1903
 
Bernard Hendrik ten Brink Bernard Hendrik ten Brink
bron: Leeuwarder Courant van 13 oktober 1910 bron: Leeuwarder Courant van 27 oktober 1910
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Johan Gerard W ten Brink 1792-1873 Bernard Hendrik ten Brink 1833-1910  
  Reinold Wensel ten Brink 1818-1883  
woonadressen Bernard Hendrik ten Brink
periode adres bron
1817   Herenwal, gemeente Nijehaske.
1817 - 1864 Haverkamp Sloten
1864 - 1869 van Swinderenstraat 14 woningregister 1859 - 1869 blad 15; huisnummer Balk 46
1869 - 1879 van Swinderenstraat 14 woningregister 1869 - 1879 blad 54; kad.gem. Balk sectie A nr.458, volgnr. 257/244
1879 - 1890 van Swinderenstraat 14 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 110; kad. gem. Balk sectie A nummer 458
1890 - 1900 van Swinderenstraat 14 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 43; huisnummer Balk 46
1900 - 1910 van Swinderenstraat 14 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 46; huisnummer Balk 46 / 52
1910 - 1910 van Swinderenstraat 14 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 187; huisnummer Balk 52
     
eigendommen van Bernard Hendrik ten Brink
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
272
 
publ verkoop
2631,-
13 mei 1864
f 3000,-
3 aug 1847
25 jun 1864
geheel
             
f 1500,-
3 aug 1847
25 jun 1864
geheel
             
f 1000,-
21 nov 1848
15 jun 1864
geheel
             
f 2000,-
25 jun 1864
   
Sloten
B
173
 
scheiding
1000,-
7 sep 1899
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1061, folio 61, nummer 121
notariële acten
 
1863 Balk, notaris G. Zandstra  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen en erven te Balk, koopsom ,fl. 2631
- Wimke Rintjes van der Goot te Balk, verkoper
- Brant Hendriks van der Goot te Wijckel, verkoper, tevens  als voogd over Hantje Rintjes van der Goot
- Rintje Hendriks van der Goot, in leven gehuwd met Baukje  Jans Poppes, erflaters'
- Rinze Egberts Hoekstra te Balk, toeziend voogd
- Marten Foekes Gorter te Woudsend, koper
- Bernard Hendriks ten Brink te Sloten, koper
bron: Tresoar; toegangsnr.  : 26 ,Inventarisnr.: 7034 ,Repertoirenr.: 139 en 1 d.d. 30 december 1863
 
1864 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau  Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 2000
- Bernard Hendrik ten Brink te Sloten, schuldenaar
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs,   schuldeiser
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97051 Repertoirenr.: 67 d.d. 25 mei 1864
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 oktober 2008 laatste wijziging: 2-02-2024