persoonlijke gegevens van Jakob Lykles Bremer
Jakob Lykles Bremer, geboren op 21 februari 1870 te Wijckel, als zoon van Liekle Jakobs Bremer, arbeider te Wijckel, en Jeltje Keizer. Overleden op 8 mei 1954 te Balk, 84 jaar oud. Schipper (1894), schippersknecht te Balk (1894), schippersknecht te Wijckel (1896), stuurman (1909), melkrijder (191?, 1921), veehouder (1931, 1954)
aangifte geboorte op 23 februari 1870 aktenummer 29 door Liekle Jakobs Bremer, getuigen:
Pieter Hendriks Smits arbeider 55 jaar wonende te Wijckel
Pieter Siemens van Dijk arbeider 32 jaar wonende te Harich
Op 6 januari 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hiltje Tuinier, geboren op 8 oktober 1870 te Lemmer, als dochter van Pieter Tuinier, arbeider te Lemmer (1870), Sloten (1894) en Grietje Jacobs Hofstra. Overleden op 25 januari 1963 te Balk, 92 jaar oud. Dienstmeid te Sloten (1894)
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren op 17 februari 1894 te Sloten. Stoombootondernemer te Kuinre (1921). Overleden op 15 april 1978 te Kuinre, 85 jaar oud. Op 4 mei 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jetske Groenhof, 26 jaar oud, geboren te Oudemirdum als dochter van Gerben Brugts Groenhof, veehouder te Oudemirdum, en Hantje Edes Smink.
aangifte geboorte op 19 februari 1894 aktenummer 7 door Jacob Bremer, schippersknecht te Balk, getuigen:
Johannes Cnossen schippersknecht 27 jaar wonende te Koudum
Klaas Dijkstra schippersknecht 23 jaar wonende te Sloten
       
Pieter Bremer was expediteur te Kuinre. Het goederenvervoer voor zijn bedrijf vond eerder plaats d.m.v. stoomboten, later met vrachtwagens. bron: Tuinier geschiedenis van een Gaasterlandse famulie
  Pieter Bremer
Pieter Bremer
bron: Nieuwsblad van Friesland van 25 mei 1928
 
bron: Provinciale Overijsselsche en Zwlsche Courant van 7 mei 1931 >>>
.................. Tussen de twee wereldoorlogen waren in Kuinre een drietal ondernemingen die regelmatig wekelijkse beurtdiensten onderhielen. Fledderus voer met stoomboot de “Twee Provinciën” via Echtenerbrug en Scharsterbrug des dinsdags naar Sneek en op donderdag en vrijdag naar Leeuwar­den. (Brugt) Groenhof en (Pieter) Bremer onderhielden met motorboot “Kuinre” ’s maandags een dienst naar Steenwijk, dinsdags naar Sneek en donderdags en vrijdags ging men naar Zwolle. Steenwijk werd bereikt via Wetering en voor Zwolle voer men via Wetering, Ronduite naar Zwartsluis. De derde onderneming van de familie Ruiter had met haar boot “Excelsior” maandags een dienst op Steenwijk. De boten vervoerden o.a. zuivelproducten, vee (voor de markten te Steenwijk, Sneek en Zwolle), veevoer, brandstoffen, meel voor de bakkers en allerlei andere benodigde artikelen voor de bevolking. De firma Groenhof en Bremer doch ook de familie Ruiter had een handel in brandstoffen. Passagiers werden desgewenst ook meegenomen............
bron: www.historischeverenigingijsselham.nl
Bremer en Groenhof

De ondernemer Fledderus had zijn thuishaven in Kuinre. Hij voer met stoomboot de “Twee Provinciën” via Echtenerbrug en Scharsterbrug op dinsdags naar Sneek en op donderdag en vrijdag naar Leeuwar¬den. Dit gebeurde tussen de twee Wereldoorlogen in. Vlak na 1930 ging de stoomboot over op de heren Groenhof en Bremer, een concurrent van Fledderus. Zij breidden de diensten uit met een vrachtvaart op Zwolle. Mogelijk heeft Fledderus het schip moeten verkopen wegens terugvallende resultaten in de scheepvaart en zijn hoge leeftijd; Fledderus was al actief vanaf 1890, en werkte daarvóór op een scheepswerf. Bovendien begon de verzanding van de Kuunder haven pas echt goed door te zetten omstreeks 1928: al snel was de haven te ondiep geworden voor de meeste schepen.

De `Twee Provinciën’ vervoerde o.a. zuivelproducten, vee (voor de markten te Steenwijk, Sneek en Zwolle), veevoer, brandstoffen, meel voor de bakkers en allerlei andere benodigde artikelen voor de bevolking. De firma Groenhof en Bremer maar ook de familie Ruiter had een handel in brandstoffen. Passagiers werden desgewenst ook meegenomen. Dat betekende wel dat men op een vroeg tijdstip moest vertrekken, naar Steenwijk ’s morgens om ongeveer om vijf uur.

bron: www.historischeverenigingijsselham.nl
2. Jeltje, geboren op 13 april 1896 te Wijckel. Huishoudster te Harich (1921). Overleden op 31 januari 1995 te Sneek, 98 jaar oud. Op 2 juni 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willem Smink, veehouder te Harich, 36 jaar oud, geboren te Harich als zoon van Meye Freerks Smink, veehouder te Harich (Lorbuorren), en Akke Willems Koornstra.
aangifte geboorte op 14 april 1896, aktenummer 39 door Jacob Bremer, schippersknecht te Wijckel, getuigen:
Johannes Cnossen schippersknecht 29 jaar wonende te Balk
Gerrit Samplonius werkman 48 jaar wonende te Balk
3. Anna, geboren op 8 november 1898 te Wijckel. Zonder beroep te Balk (1928). Overleden op 19 juli 2004 te ?, 105 jaar oud. Op 16 augustus 1928 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jaitje Kuiper, wagenmaker te Balk, 24 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Willem Kuiper, wagenmaker te Balk, en Petronella Roskam.
aangifte geboorte op 9 november 1898, aktenummer 125 door Jacob Bremer, schippersknecht te Wijckel, getuigen:
Hendrik Gatsonides kachelmaker 47 jaar wonende te Nijemirdum
Gerrit Samplonius schippersknecht 49 jaar wonende te Balk
4. Liekele, geboren op 19 augustus 1900 te Wijckel. Stoombootondernemer te Balk (1930). Op 11 juni 1930 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Froukje Spoelstra, zonder berope te Rottevalle, 24 jaar oud, geboren te Surhuisterveen als dochter van Durk Spoelstra, winkelier te Rottevalle, en Antonia Folkert. In 1952 geëmigreerd naar Canada.
aangifte geboorte op 20 augustus 1900, aktenummer 108 door Jacob Bremer, schippersknecht te Wijckel, getuigen:
Wabe Schaper koopman 54 jaar wonende te Wijckel
Gerrit Samplonius schippersknecht 53 jaar wonende te Balk
5. Grietje, geboren op 2 april 1902 te Wijckel. Van boerenbedrijf te Harich (1929). Overleden op 17 augustus 1991 te Balk, 89 jaar oud. Op 8 mei 1929 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hisse Breemer, landbouwer te Nijehaske, 31 jaar oud, geboren te Oudemirdum als zoon van Anne Breemer, veehouder te Harich, en Jantje Ploegstra
aangifte geboorte op 3 april 1902, aktenummer 41 door Jacob Bremer, bootsknecht te Wijckel, getuigen:
Abel Pot bootsknecht 49 jaar wonende te Lemmer
Jacob Everaarts machinist 30 jaar wonende te Balk
6. Scholte, geboren op 20 augustus 1904 te Wijckel. Chauffeur zuivelfabriek te Harich (1938). Boer te Nijehaske. Overleden op 6 juli 1990 te Warns, 85 jaar oud. Op 1 juni 1938 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd en Noordwolde met Janneke Bouwsma, geboren op 11 november 1909 te Warns als dochter van Gerrit Bouwsma, botermaker te Warns, en Gerritje de Jong.
aangifte geboorte op 23 augustus 1904, aktenummer 110 door Jacob Bremer, stuurman te Wijckel, getuigen:
Gerrit van Dijk werkman 34 jaar wonende te Wijckel
Roelof van Elsloo machinist 23 jaar wonende te Balk
7. Jacoba, geboren op 9 januari 1907 te Wijckel. Op 2 augustus 1933 naar Coevorden, Eendrachtstraat 21. Overleden op 17 juli 1993 te ?, 86 jaar oud. Op 2 augustus 1933 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Bouma, geboren op 2 juli 1907 te Hemelum als zoon van Klaas Bouma, hoofdonderwijzer, en Gettje Zeldenrust. Pieter Bouma was onderwijzer te De Krim (Ov), Kubaard, hoofdonderwijzer te Losdorp (Gr.)
aangifte geboorte op 11 januari 1907, aktenummer 3 door Jacob Bremer, stuurman te Wijckel, getuigen:
Roelof de Jong werkman 29 jaar wonende te Ruigahuizen
Roelof van Elsloo machinist 25 jaar wonende te Balk
8. Geert, geboren op 13 juni 1909 te Wijckel. Volontair zuivelfabriek, later directeur van dezelfde zuivelfabriek. Overleden op 18 oktober 2000 te Heerenveen, 91 jaar oud. Op 25 februari 1931 naar Warns 37. Op16 juni 1936 getrouwd in de gemeente Bolsward met Pietertje Osinga, geboren op 2 november 1912 te Sneek als dochter van Anne Joukes Osinga, uitgever, en Geeske Siegert.
aangifte geboorte op 16 juni 1909, aktenummer 68 door Jacob Bremer, stuurman te Wijckel, getuigen:
Roelof de Jong schippersknecht 27 jaar wonende te Balk
Geert Ritskes machinist 24 jaar wonende te Wijckel
 
 
 
Jakob Bremer en Hiltje Tuinier
foto 358-017 beschikbaar gesteld door Nel Kuiper
Jakob Bremer en Hiltje Tuinier
 
Jakob Bremer
bron: Leeuwarder Courant van 25 januari 1907
 
Raadhuisstraat
foto 358-001 beschikbaar gesteld door Nel Kuiper
De woning met schuur achter de Rooms Katholieke Kerk en school aan de Raadhuisstraat in Balk.
 
Jakob Bremer Hiltje Tuinier
foto 358-011 beschikbaar gesteld door Nel Kuiper
Jakob Bremer en Hiltje Tuinier
 
Scholte Bremer
foto 358-011 beschikbaar gesteld door Nel Kuiper eigen collectie
kleinzoon Hisse Breemer in de winter van 1955 / 1956 = zoon van Hisse Breemer en Grietje Bremer Hiltje Tuinier in de tuin bij haar woning in de Raadhuisstraat
 
 
Jakob Bremer Hitje Tuinier
bron: Leeuwarder Courant van 10 mei 1954 bron: Leeuwarder Courant van 28 januari 1963
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jakob Lykles Bremer 1870-1954 Liekele Jakobs Bremer 1900-19??
     
woonadressen familie Bremer
periode adres bron
    bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 143; Wijckel ?
189? - 189? Wijckel bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 119; Wijckel 101
189? - 189? Wijckel bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 145; Wijckel 123
1900 - 1907 Wijckel bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 148; Wijckel 123 / 154
1907 - 1910 Raadhuisstraat 46 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 210; Wijckel 157 / 218
1911 - 1920 Raadhuisstraat 46 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 184; Wijckel 218 / Balk 287
1921 - 1930 Raadhuisstraat 46 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 282; Balk 317
1931 - 1939 Raadhuisstraat 46 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 265; Balk 311
eigendommen van Jacob Lykles Bremer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk B                  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ? , folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1911 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Obligatie, kapitaal fl. 600,-
- Jacob Bremer wonende te Wijckel, schuldenaar
- Jkvr. Johanna Constantia Jacoba van Swinderen wonende te Rijs, schuldeiser
- Jkvr. Quirina Jacoba Johanna van Swinderen wonende te Rijs, schuldeiser
- Durk Wijma wonende te Wijckel, acceptant
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Aktenr. : 60 Repertoirenr.: 007093 d.d. 5 mei 1911
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 oktober 2018 laatste wijziging: 27-09-2020