persoonlijke gegevens van Hendrik Jans Bremer
Hendrik Jans Bremer, geboren op 13 juni 1842 te Sloten (Frl), als zoon van Jan Annes Bremer en Neeltje Hendriks Schokker. Overleden op 23 november 1906 te Balk, 64 jaar oud.
boerenknecht te Koudum (1871), arbeider te Koudum (1872, 1874), arbeider te Wijckel (1876, 1878), arbeider te Balk (1881-1906)
aangifte overlijden op 23 november 1906 aktenummer 77, getuigen:
Theunis Pietersma arbeider 48 jaar wonende te Balk
Anne Wassenaar arbeider 44 jaar wonende te Balk
Op 5 mei 1871 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd en Noordwolde met:
Tiete Oenes Veldstra, geboren op 8 november 1847 te Stavoren, als dochter van Oene Harings Veldstra, arbeider te Stavoren (1847), en Foekje Pieters de Vries. Overleden op 11 juli 1936 te Balk, 89 jaar oud.
aangifte overlijden op 13 juli 1936 aktenummer 35, getuigen:
Meine Bosma goudsmid 63 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 1 maart 1872 te Koudum. Arbeider te Balk. Overleden op 30 oktober 1956 in een verpleeghuis te Bolsward, 84 jaar oud. Ongehuwd.
2. Oene, geboren op 2 augustus 1874 te Koudum. Op 31 december 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrikje Wagenaar, oud 24 jaar, geboren te Harich als dochter van Jan Wagenaar en Eelkje ten Wolde..
In 1905 vertrokken naar Duitsland. Na 1905 niets meer over dit gezin kunnen vinden.
3. Neeltje, geboren op 12 juni 1876 te Wijckel. Overleden op 6 juni 1904 te Balk, 27 jaar oud. Op 10 november 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerke van Randen, oud 26 jaar, geboren te Elahuizen, als zoon van Sierd Aukes van Randen en Trijntje Bottes Veenstra.
Gerke van Randen en Neeltje Bremer
bron: kistje familie Bremer foto 381-019
Uit dit huwelijk: Trijntje, * 1901 te Elahuizen, Hendrik, * 1903 te Elahuizen.
Gerke van Randen trouwt in 1913 met Sibbeltje Wijma uit Sexbierum.
aangifte overlijden Neeltje op 7 juni 1904 aktenummer 37, getuigen:
Johannes Huitema arbeider 53 jaar wonende te Balk
Anne Wassenaar arbeider 42 jaar wonende te Balk
4. Foekjen, geboren op 15 september 1878 te Wijckel. Overleden op 12 december 1952 te Brunssum, 74 jaar oud. Op 31 maart 1906 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Jongsma, oud 24 jaar, geboren te Nijemirdum als zoon van Jakob Klazes Jongsma en Antje Jans Jongstra.
Foekje: 3 juli 1897 naar Amsterdam, 15 november 1900 van Amsterdam,
?? naar 's Gravenhage, 17 maart 1904 van 's Gravenhage
Uit dit huwelijk: Jakob, * 1907 te Borbeck (Duitsland)
5. Haring (Breemer), geboren op 11 april 1881 te Balk. Overleden op 11 februari 1883 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 12 april 1881 aktenummer 47, getuigen:
Jan Willems Kortekamp arbeider 38 jaar wonende te Harich
Jan Hendriks Doele aanspreker 73 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 februari 1883 aktenummer 19, getuigen:
Harmen Thees Hoogterp koopman 68 jaar wonende te Balk
Koop Doedes van der Wal slager 28 jaar wonende te Balk
6. Haring (Breemer), geboren op 15 augustus 1884 te Balk. Overleden op 12 november 1889 te Balk, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 16 augustus 1884 aktenummer 102, getuigen:
Johannes Bernardus de Rooij gemeenteveldwachter 55 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk ter secretarie 25 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 november 1889 aktenummer 110, getuigen:
Johannes Schaafsma verversknecht 29 jaar wonende te Balk
Tjidze van den Bosch koopman 23 jaar wonende te Balk
7. Kornelis, geboren op 16 november 1886 te Balk. Overleden op 11 november 1889 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 16 november 1886 aktenummer 153, getuigen:
Johannes van den Bosch arbeider 66 jaar wonende te Balk
Anne Johannes Schaafsma verver 56 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 november 1889 aktenummer 109, getuigen:
Johannes Schaafsma verversknecht 29 jaar wonende te Balk
Tjidze van den Bosch koopman 23 jaar wonende te Balk
8. Haring Kornelis, geboren op 13 april 1890 te Balk. Op 30 maart 1920 ambtshalve uitgeschreven, naar Amerika.
aangifte geboorte op 14 april 1890 aktenummer 40, getuigen:
Fetze Boersma gemeenteveldwachter 33 jaar wonende te Balk
Willem Taatgen gemeenteveldwachter 27 jaar wonende te Balk
 
Haring Kornelis Bremer
bron: kistje familie Bremer foto 381-002
Het door Haring Kornelis getrokken lot voor inloting bij de Nationale Militie lichting 1910
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Jans Bremer 1842-1906 Oene Bremer 1874-19??
     
woonadressen familie Bremer
periode adres bron
     
18?? - 1876 Koudum  
  Wijckel  
1880 - 1890 Gaaikemastraat 8 woningregister 1880 - 1890 blad 95, kad. gem. Balk sectie A nummer 410
1890 - 1891 Dubbelstraat 27 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 313, huisnummer Balk 219a
1891 - 1892 Raadhuisstraat 38 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 243, huisnummer Balk 170a
1892 - 1900 Gaaikemastraat 9 en 10 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 119, huisnummer Balk 100b
1900 - 190? Gaaikemastraat 9 en 10 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 122, huisnummer Balk 100a / 139
190? - 190? Gaaikemastraat 13 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 122, huisnummer Balk 96 / 132
190? - 190? Westein 31-41 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 153, huisnummer Balk 118f / 167
190? - 1910 Meerweg 27 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 112, huisnummer Harich 96 / 93
1911 - 1913 Meerweg 27 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 183, huisnummer Harich 93
1913 - 1915 Westein 25,26 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 183, huisnummer Balk 213
191? - 191? Dubbelstraat 10 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 183, huisnummer Balk 352
1916 - 1917 Westein 45 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 183, huisnummer Balk 189
1917 - 1920 Westein 31-41 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 183, huisnummer Balk 201
1921 - 1930 Westein 31-41 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 206, huisnummer Balk 233
1931 - 1936 Westein 31-41 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 200, huisnummer Balk 238
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 december 2020 laatste wijziging: 12-01-2021