Age Jans Brandsma inschrijving hypotheken 2 register 69: 44 / 167
Age Jans Brandsma, geboren op 20 oktober 1846 te Lemmer, als zoon van Jan Brandsma en Gerbrig Ages Tromp. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
bakker te Balk (1871 - 1882)
 
Op 2 oktober 1870 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Jans de Vries, geboren op 20 maart 1850 geboren te Balk, als dochter van Jan de Vries en Trijntje Ottes de Jong. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 2 juni 1871 te Balk. Overleden op 2 januari 1876 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte geboorte 2 juni 1871 aktenummer 66, door Age Jans Brandsma bakker te Balk, getuigen:
Wiebren Jouke Pelsma grofsmid 34 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 63 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 januari 1876 aktenummer 1, getuigen:
Tjerk Poppes van der Feer winkelier 53 jaar wonende te Balk
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 57 jaar wonende te Balk
2. Wiebe, geboren op 9 juli 1873 te Balk. Overleden op 20 december 1874 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte 10 juli 1873 aktenummer 104, door Age Jans Brandsma bakker te Balk, getuigen:
Tjerk Poppes van der Feer winkelier 50 jaar wonende te Balk
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 54 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 21 december 1874 aktenummer 92, getuigen:
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 56 jaar wonende te Balk
Tjerk Poppes van der Feer winkelier 52 jaar wonende te Balk
3. Wiebe, geboren op 29 juni 1875 te Balk. Overleden op 5 augustus 1876 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte 29 juni 1875 aktenummer 83, door Age Jans Brandsma bakker te Balk, getuigen:
Wiebren Joukes Pelsma smidsknecht 57 jaar wonende te Balk
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 augustus 1876 aktenummer 70, getuigen:
Tjerk Poppes van der Feer schipper 53 jaar wonende te Balk
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 57 jaar wonende te Balk
4. Trijntje, geboren op 18 december 1876 te Balk.
aangifte geboorte 19 december 1876 aktenummer 173, door Age Jans Brandsma bakker te Balk, getuigen:
Wiebren Joukes Pelsma smidsknecht 58 jaar wonende te Balk
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 40 jaar wonende te Balk
 
 
 
Age Jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 6 juni 1871
 
Age Jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 2 juli 1875
 
Age Jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 8 augustus 1876
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Jan Wybes Brandsma 1821-1864 Age Jans Brandsma 1846-1???  
  broers / zusters / zwagers  
  Wybe Jans Brandsma 1844-1879  
woonadressen familie Brandsma
periode adres bron
1871 - 1880 van Swinderenstraat 54 woningregister 1869 - 1879 blad 67; volgnummer 205
1880 - 1882 van Swinderenstraat 54 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 54; kad. gem. Balk sectie A nummer 244
1882   geëmigreerd naar Amerika op 23 februari 1882
     
eigendommen van Age Jans Brandsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
1/2 Balk
A
405
 
scheiding
4075,-
30 juni 1857
       
Balk
A
244
 
koopbrief
4000,-
30 juli 1870
       
Balk
G
474
 
publ.verkoop
1051,-
27 mrt 1880
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1049, folio 44, nummer 167
notariële acten
 
1870 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf en tuin, koopsom  fl. 4000
- Sybrand van der Veer te Balk, verkoper
- Age Brandsma te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7043 Repertoirenr.: 78 d.d. 25 juli 1870
 
1879 Langweer, notaris J. Zijlstra Provisionele en finale toewijzing Betreft de verkoop van een zathe en landen te Harich
- Rotterdamsche Hypotheekbank te Rotterdam, verkoper
- Jouke Meinderts Bouma te Harich, verkoper
- Johannes Harmens Bergsma te Balk, koper
- Dirk Gerrits van der Wal te Balk, koper
- Kornelis Willems de Jong te Balk, koper
- Izaak Arnold Daniel Hemsing te Balk, koper
- Sikke Wiebes Tietema te Balk, koper
- Harmen Jans de Jong te Sloten, koper
- Tjerk Reins Bouma te Harich, koper
- Äge Jans Brandsma te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74060  Repertoirenr.: 157 en 2 d.d. 24 december 1879
 
1881 Langweer, notaris J. Zijlstra  Provisionele en finale toewijzing en acte de command
Betreft de verkoop van een huis en erf en bakkerij te Balk, koopsom fl. 4889
- Age Jans Brandsma te Balk, verkoper
- Wiebe Jans Brouwer te Lemmer, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74062 Repertoirenr.: 32, 35 en 37 d.d. 13 april 1881
 
1881 Langweer, notaris J. Zijlstra Publieke verkoping
Betreft de verkoop van het erfpachtrecht van grond met  daarop een huis te Balk (bakkerij in Harich ?), koopsom fl. 925
- Age Jans Brandsma te Balk, verkoper
- Anna Maria Jongbloed te Balk, weduwe van Wiebe Jans  Brandsma, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74062 Repertoirenr.: 36 d.d. 20 april 1881
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 december 2011 laatste wijziging: 21-01-2024