Lucas Lucas Bouwman register hypotheken 69: 112/128
Lucas Bouwman, geboren op 6 november 1852 te Oudemirdum, als zoon van Lucas Lucas Bouwman, gemeenteveldwachter te Oudemirdum, en Rink Baukes de Vries.. Overleden op 16 september 1920 te Balk, 67 jaar oud.
arbeider te Oudemirdum (1878), timmerknecht te Oudemirdum (1879, 1881, 1884, 1886), timmerknecht te Balk (1892), timmerman te Balk (1900-1920)
Op 16 mei 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Sjoerdje Hofstra, geboren op 4 december 1855 te Balk, als dochter van Sipke Sytzes Hofstra, wagenmakersknecht te Balk (1855), en Meintjen Ages de Vries.. Overleden op 2 mei 1889 te Oudemirdum, 33 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Lucas, geboren op 27 augustus 1878 te Oudemridum. Overleden op 27 oktober 1878 te Oudemirdum, 2 maanden oud.
2. Lucas, geboren op 13 september 1879 te Oudemirdum. Overleden op 20 juni 1897 te Balk, 17 jaar oud.
aangifte overlijden op 21 juni 1897 aktenummer 59, getuigen:
Wiebren Boersma verver 56 jaar wonende te Balk
Harmen Jans de Jong kruidenier 54 jaar wonende te Balk
3. Meintje, geboren op 12 februari 1881 te Oudemirdum. Op 2 juni 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harmen Grouwstra, voeran te Harich, 27 jaar oud, geboren te Harich als zoon van Gabe Gerbens Grouwstra, koemelker te Harich, en Rinske Folkerts van der Zee.
4. Rink, geboren op 7 juni 1884 te Oudemirdum. Op 18 mei 1912 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Vermooten, timmerknecht te Balk, 23 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Tjipke Vermooten, timmerknecht te Balk, en Trijntje Stegenga.
5. Sipkje, geboren op 9 april 1886 te Oudemirdum.
6. Bauke, geboren op 5 mei 1888 te Oudemirdum. Overleden op 1 november 1889 te Oudemirdum, 18 maanden oud.
 
 
 
 
Lucas Bouwman
bron: Leeuwarder Courant van 29 mei 1899
 
Lucas Bouwman
bron: Balkster Courant van 8 februari 1908
Johannes Thijsses van Hout uit Balk, Lucas Bouwman uit Balk en waarschijnlijk Hette de Jong uit Wijckel
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Lucas Lucas Bouwman 1852-1920 Harmen Gabes Grouwstra 1876-1955
Sipke Sytzes Hofstra 1829-1875   Jacob Tjipkes Vermooten 1888-1953
woonadressen familie Bouwman
periode adres bron
1878 - 1880 ??  
1880 - 1890 ?? bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 425; kadastraal perceel E nummer 468
1890 - 1892 ?? bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 334; huisnummer Oudemirdum 98
1892 - 1900 van Swinderenstraat 8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 36; huisnummer Balk 39a
1900 - 1901 van Swinderenstraat 8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 13; huisnummer Balk 39 / --
1901 - 1910 Meerweg 14 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 13; huisnummer Balk 12 / 14
1911 - 1920 Meerweg 14 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 169; huisnummer Balk 14
     
eigendommen van Lucas Bouwman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 660   toewijzing 1500,- 20 dec 1906        
Balk B 1667          
Balk A 910   koopacte 5000,- 3 apr 1919        
Balk A 911          
Balk A 500   toewijzing 1205,- 15 jul 1920        
Balk A 501          
Balk A 502          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1117, folio 112, nummer 128
notariële acten
 
1897 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Inventaris
- Rink Boukes de Vries, weduwe van Lucas Bouwman, wonende te Oudemirdum, vermeld
- Lucas Bouwman, weduwnaar van Sjoerdje Hofstra, vader van en voogd over Lucas, Meintje, Rink en Sipkje Bouwman en toeziend voogd over Rink en Klaaske Hendriks van der Gootwonende te Balk, vermeld
Doede Bleeker, gehuwd met Hendrikje Bouwman wonende te Balk , vermeld
- Hendrik Rintjes van der Goot, weduwnaar van Trijntje Bouwman, vader van en voogd over Rink en Klaaske Hendriks van der Gootwonende te Oudemirdum, vermeld
- Bouke Bouwman wonende te Oudemirdum, vermeld
- Gerben Bouwman wonende te Oudemirdum, vermeld
- Age Hofstra, toeziend voogd over Lucas, Meintje, Rink en Sipkje Bouwman wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7070, aktenr. 00022 Repertoirenr.: 7071 d.d. 25 maart 1897
 
1898 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Publieke verkoping van kaphout, opbrengst f 1731,-
- Jhr. Henri Francois Schuurbeque Boeye wonende te Wormerveer, verkoper
- Nicolaas van Heloma wonende te Eefde, verkoper
- Marcus van Heloma wonende te Amersfoort, verkoper
- Jan Albert Tjaard van Heloma wonende te Bennekom, verkoper
- Frederik Otto Sleeswijk wonende te Lemmer, verkoper
- Lucas Bouwman, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7073,  aktenr. 00055, Repertoirenr.: 7081 d.d. 12 december 1898
 
1902 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Inventaris.
-  Lucas Lucas Bouwman wonende te Balk, voogd over Meintje, Rink en Sipkje Bouwman, vermeld
- Meintje Bouwman, vermeld
- Rink Bouwman, vermeld
- Sipkje Bouwman, vermeld
- Age Hofstra wonende te Balk, toeziend voogd
- Douwe van der Meer wonende te Balk, taxateur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077,  aktenr. 00157, Repertoirenr.: 7081 d.d. 1 oktober 1902
 
1906 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele en publieke verkoping
- Lucas Bouman wonende te Balk, koper
- Johannes Tijsses van Hout wonende te Balk, koper
- Tjibbe Joukes Sloterdijk wonende te Balk, koper
- Eelkje Anna Tromp wonende te Balk, weduwe van Poppe Sikkes Poppes, koper
- Durk Tjebbes Hepkema wonende te Dijken, koper
- Robijn Kerstes de Jong wonende te Koudum, koper
- Gerben Gerrits van der Wal wonende te Leeuwarden, koper
- Sietse Adolf Swart wonende te Oosterbeek, koper
- Feite Hofman wonende te Oudega, Hemelumer Oldeferd, koper
- Luitjen Siebrens Dooper wonende te Ruigahuizen, koper
- Johannes Albada wonende te Wijckel, koper
- Jacob Breimer wonende te Wijckel, koper
- Watze Tjebbes Hepkema wonende te Wijckel, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7083,  aktenr. 00151, Repertoirenr.: 7093 d.d. 24 oktober 1906
 
1914 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Obligatie
- Haring Wiebes de Blaauw wonende te Harich, schuldenaar
- Pieter Wiebes de Blaauw wonende te Harich, schuldenaar
- Lucas Bouwman wonende te Balk, schuldeiser
- Hette de Jong wonende te Wijckel, schuldeiser
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7091,  aktenr. 00106, Repertoirenr.: 7093 d.d. 10 oktober 1914
 
1919 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte
- Albertus Constant baron van der Feltz wonende te Twello, verkoper
- Lucas Bouwman wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097,  aktenr. 0095, Repertoirenr.: 7107 d.d. 9 april 1919
 
1919 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Testament
- Lucas Bouwman wonende te Balk, geboren te Oudemirdum, 6 november 1852, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7100,  aktenr. 0127, Repertoirenr.: 7107 d.d. 21 juli 1920
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 september 2019 laatste wijziging: 19-09-2019