persoonlijke gegevens van Pieter Tjebbes Bouwhuis, koetsier, hotelhouder
Pieter Bouwhuis, geboren op 9 april 1876 te Nijemirdum, als zoon van Tjebbe Siemens Bouwhuis, zonder beroep te Nijemirdum, en Sjoukjen Johannes de Jong. Overleden op 26 juni 1938 te Leeuwarden, 62 jaar oud.
Op 25 mei 1907 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Martha Lieuwes Eiling, geboren op 14 november 1884 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Lieuwe Eiling, schoenmaker te Mirns en Bakhuizen, en Jantje Pelsma. Overleden op ? april 1953 te Lemmer, 68 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Tjebbe Johannes, geboren op 17 juni 1908 te Harich. Manufacturier te Sneek. Overleden op 11 november 1935 te Sneek, 27 jaar oud. Op ? 1934 getrouwd in de gemeente Sneek met Maria Magdalena Geertruidis Poiesz
2. Lieuwe Bernardus, geboren op 4 oktober 1909 te Harich.
3. Petrus, geboren op ? oktober 1912 te Balk.
4. Johannes, geboren op 20 augustus 1914 te Balk. Overleden op 20 maart 1983 te ?, 68 jaar oud. Getrouwd met Catharina de Vries.
5. Levenloos kind, geboren op 30 oktober 1918 te Sint Nicolaasga.
 
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 18 mei 1907
 
bron: Leeuwarder Courant van 29 juni 1938 >>>
 
 
 
bron: Feestgids zang en muziekwedstrijd in Gaasterland op 15 en 16 augustus 1906
feestgids beschikbaar gesteld door Jannie Bloemsma - de Jong
 
Vlak voor zijn vertrek naar Sint Nicolaasga was Pieter Bouwhuis op 4 maart 1916 getuige bij de oprichting de Coöperatieve Verbruiksvereeniging Interneeringskamp Gaasterland, te Rijs, onder Mirns en Bakhuizen in Gaasterland in Hotel Schram te Rijs.
blad 1 / blad 10
bron: Staatscourant van donderdag 30 maart 1916, nummer 77
 
bron: Tresoar
logement "Het wapen van Friesland"op de hoek van de Gaastweg en de Lemmerweg in Sint Nicolaasga rond 1910?
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 juni 1918
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 juni 1933
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pieter Tjebbes Bouwhuis 1876-1938  
     
woonadressen familie Bouwhuis
periode adres bron
1900 - 190? van Swinderenstraat 62 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 95; huisnummer Balk 81 / 103
190? - 1910 Gaaikemastraat 31 bevolkingsregister 1900 -1910 blad 121; huisnummer Harich 102 / 151
1910 - 191? Gaaikemastraat 31 register van huisnummering 1910 - 1920 blad ? huisnummer Harich 151
191? - 1916 Gaaikemastraat 31 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 170
1916 - 19?? Sint Nicolaasga  
19?? - 1953 Lemmer  
notariële acten
 
1909 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte met hypotheek.
Een woonkamer en een timmerwinkel te Harich, koopsom f 1080,-
- Otte Cornelis Bouwstra wonende te Balk, verkoper en schuldeiser
- Betze Jacobs de Vries, wonende te Harich, koper en schuldenaar
- Pieter Bouwhuis, wonende te Harich, koper en schuldenaar
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 7093, aktenr. 7, d.d. 28 januari 1909
 
1915 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele toewijzing
- Pieter Bouwhuis wonende te Balk, verkoper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7092 Repertoirenr.: 7093, aktenr. 160, d.d. 29 december 1915
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis, opstallen en weiland te Balk, koopsommen fl. 1853 en fl. 1003
- Pieter Bouwhuis te Balk, verkoper
- Wiebren Klijnsma te Balk, koper
- Marcus Bouwman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 7107, aktenr. 7, d.d. 12 januari 1916
 
1916 Langweer, notaris Anne Faber Hypotheek,kapitaal fl. 10.000,-
- Jantje Dooper wonende te Sint Nicolaasga, weduwe van Johannes Roodhof, crediteur
- Pieter Bouwhuis wonende te Siont Nicolaasga, debiteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74108 Repertoirenr.: 74128, aktenr. 2456, d.d. 2 mei 1916
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 augustus 2017 laatste wijziging: 27-10-2020