persoonlijke gegevens van Sijke Sjoerds Bouma, onderwijzeres
Sijke Sjoerds Bouma, geboren op 28 april 1894 te Wieuwerd, als dochter van Sjoerd Krijns Bouma, arbeider te Wieuwerd en Dieuwke Wiebes Kuperus. Overleden op 9 september 1960 te Poppingawier, 66 jaar oud.
 
 
 
Sijke Sjoerds Bouma
foto 260-001 beschikbaar gesteld door de familie Steunebrink
 
Sijke Bouma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 5 november 1915
 
Sijke Bouma Sijke Bouma
bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1916 bron: Leeuwarder Courant van 31 oktober 1916
 
Getuigschrift van de gemeente Doniawerstal voor de aanstelling van Sijke Bouma in Harich
 
Openbare Lagere School
bron: Tussen Stins en Klokkenstoel Harich en Ruigahuizen in de loop der eeuwen door M. Hendriks
Schoolfoto genomen op 28 juni 1921 op de Openbare Lagere School te Harich
 
Sijke Sjoerds Bouma Sijke Sjoerds Bouma
bron: De Graafschapsbode van 29 januari 1932
 
Sijke Sjoerds Bouma
bron: Leeuwarder Courant van 12 september 1960
 
 
<<< bron: De Graafschapsbode van 2 maart 1932
 
woonadressen van Sijke Sjoerds Bouma
periode adres bron
19?? - 1915 Wieuwerd  
1915 - 1916 Oosterhaule  
1916 - 19?? Harich?  
1921 - 1921    
1921 - 1928 Wilhelminastraat bevolkingsregister Balk 1921 – 1930 blad 110; huisnummer Balk 116
1928 - 1930 Wilhelminastraat bevolkingsregister Balk 1921 – 1930 blad 123; huisnummer Balk 129
1930 - 1930 Gaaikemastraat 43 bevolkingsregister Balk 1921 – 1930 blad 189; huisnummer Balk 209
1930 - 1932 Gaaikemastraat 43 bevolkingsregister Balk 1930 – 1939 blad 184; huisnummer Balk 216
1932 - 19?? Eefde  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 november 2015 laatste wijziging: 27-10-2020