persoonlijke gegevens van Anne Ykes Bouma
Anne Ykes Bouma, geboren op 2 oktober 1793 te Joure (Sloten), gedoopt op 20 oktober 1793 te Joure (Hervormd), als zoon van Yke Annekes en Levijna Jans. Overleden op 6 mei 1850 op nummer 114 te Balk, 56 jaar oud.
schipper te Balk (1821, 1823, 1840, 1850)
aangifte overlijden op 7 mei 1850 blad 8, getuigen:
Sietse Adams Hofstra wever 51 jaar wonende te Balk
Jan Gerrits Jansma werkman 34 jaar wonende te Balk
Op 1 juni 1820 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Sacharias Voetman, geboren op 12 oktober 1798 te Balk, gedoopt op 28 oktober 1798 te Balk (Hervormd). als dochter van Zacharias Alderts Voetman en Trijntje Hendriks Betz. Overleden op 20 april 1880 te Balk, 81 jaar oud.
aangifte overlijden op 20 april 1880 aktenummer 30, getuigen:
Pieter Pieters ten Woude tapper 41 jaar wonende te Balk
Johan F. C. Slijter zadelmaker 81 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Yke, geboren op 10 maart 1821 op nummer 135 te Balk. Schipper te Balk. Overleden op 18 oktober 1883 te Balk, 62 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 11 maart 1821 aktenummer 26, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 29 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 42 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 18 oktober 1833 aktenummer 122, getuigen:
Lijkle Reins Bosma arbeider 59 jaar wonende te Balk
Wobbe Ferdinands de Vries arbeider 47 jaar wonende te Balk
2. Trijntje, geboren op 23 mei 1824 op nummer 135 te Balk. Op 19 maart 1851 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Auke Imkes Polderboer, leeftijd 28 jaar, geboren te Harich , als zoon van Imke Aukes Polderboer en Akke Ykes Woudsma.
aangifte geboorte op 23 mei 1823 aktenummer 34, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk Jans Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk op nummer 86
 
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 194 - huisnummer Balk 135
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Anne Ykes Bouma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Anne Ykes Bouma 1793-1850  
Zacharias Alderts Voetman 1754-1827    
woonadressen familie Bouma
periode adres bron
1821 Raadhuisstraat 18 huisnummer Balk 135
1824 Raadhuisstraat 18 huisnummer Balk 135
1829 Raadhuisstraat 18 volkstelling 1829, blad 194
1840 aan boord volkstelling 1840
1849 - 1859 aan boord  
1859 - 1879 aan boord schip "de Jonge Yke"
1880 aan boord  
notariële acten
 
 
1837 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Verhuring, de helft van een huis te Balk, huursom fl 40,-
- Jan Ykes Bouma (schipper), wonende te Balk, verhuurder
- Anne Ykes Bouma (schipper), wonende te Balk, verhuurder
- Inne Rimmers Ottema (werkman), wonende te Balk, huurder
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 11 d.d. 8 februari 1837
 
1837 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Verhuring, de helft van een huis te Balk, huursom fl 36,-
-  Anne Ykes Bouma (schipper), wonende te Balk, verhuurder
-  Oeke Douwes Bosma (naaister) wonende te Balk, huurder
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 18 d.d. 22 februari 1837
 
1837 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Verkoping van roerende goederen. Opbrengst fl. 85,-
- Anne Ykes Bouma (schipper), wonende te Balk, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 38 d.d. 22 april 1837
 
1856 Balk, notaris Gerryt Zandstra Provisionele en finale toewijzing.
Onroerende goederen te Balk, koopsom fl. 800,-
- Jan Ykes Bouma, wonende te Balk, gehuwd met Pietje Durks Tjessema, verkoper
- Grietje Zacharias Voetman, wonende te Balk, weduwe van Anne Ykes Bouma, verkoper
- Siemen Martens Zwanenburg, wonende te Balk, gehuwd met Ruurdtje Aukes Visser, verkoper
- Jacobus Hendriks van der Goot, wonende te Balk, koper
- Hans Jelles de Vries, wonende te Wijckel, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7027 Repertoirenr.: 7036 Aktenr. 1 en 100 d.d. 24 december 1856
 
1883 Oldeboorn, notaris Phoebes Hitzerus Themmen de Lang Testament
-  Yke Annes Bouma (schipper), wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 109066 Repertoirenr.: 109083 Aktenr. 25 d.d. 15 maart 1883
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 maart 2022 laatste wijziging: 20-03-2022