Meindert Jacobs Bosman Register hypotheken 69: 110 / 274
Meindert Jacobs Bosman, geboren op 20 oktober 1849 te Balk, als zoon van Jacob Jotjes Bosman, werkman te Balk, en Tjerkje Meinderts de Vries. Overleden op 25 juli 1934 te Balk, 84 jaar oud.
koperslagersknecht te Balk
Op 19 mei 1878 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jantje Pieters van der Werf, geboren op 2 oktober 1849 te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Pieter Johannes van der Werf en Marijke Jans Monkelbaan. Overleden op 25 mei 1943 te Balk?, 93 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
Meindert Bosman was werkzaam bij koperslager Hettinga aan de Harichsterzijde
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1910
 
bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1930
 
 
Bosman
bron: Katholieke Illustratie 2 april 1930
bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 april 1930 beschikbaar gesteld door Wietze Ypma van het ADRKF
 
Meindert Jacobs Bosman
krantenknipsel 054-015 (waarschijnlijk uit Fan Fryske Groun) beschikbaar gesteld door Co Hettinga uit Gaanderen
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jacob Jotjes Bosman 1821-1857 Meindert Jacobs Bosman 1849-1934  
     
woonadressen familie Bosman
periode adres bron
1879 - 1890 Westein 10-13 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 80; kadastrale gemeente Balk sectie A 358
1890 - 1900 Westein 10-13 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 178; huisnummer Balk 138c
1900 - 1904 Westein 10-13 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 186; huisnummer Balk 138c / 147
1904 - 1910 Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 213; huisnummer Balk 149c / 225
1911 - 1920 Raadhuisstraat 69 register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Balk 225 / 257
1921 - 1930 Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 255; huisnummer Balk 286
1931 - 1934 Raadhuisstraat 69 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 242; huisnummer Balk 285
eigendommen van Meindert Jacobs Bosman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A 720   koopacte 1500,- 19 apr 1904        
Balk A 721          
Balk A 722          
Balk A 723          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1115, folio 110, nummer 274
notariële acten
 
1904 Notaris: Johannes Hieronimus Noordenbos te Balk. Koopakte. Een huis en erf te Balk voor fl 1500,-
- Maatschappij Gaasterland, verkoper
- Meindert Bosman, koper
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007079, aktenummer 00042, datum: 12 april 1904
 
1904 Notaris: Johannes Hieronimus Noordenbos te Balk. Obligatie.
- Meindert Bosma wonende te Balk, debiteur
- Sint Joseph Vereniging, crediteur
- Tjeerd van der Steele wonende te Sneek, acceptant
- Doekele Jans Monkelbaan wonende te Sondel, borg
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007079, aktenummer 00075, datum: 4 mei 1904
 
1920 Notaris: Johannes Hieronimus Noordenbos te Balk. Koopakte.
- Meindert Bosman, wonende te Balk, verkoper
- Johannes Schotanus, wonende te Balk, koper
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007099, aktenummer 0108, datum: 14 juni 1920
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 augustus 2016 laatste wijziging: 27-10-2020