persoonlijke gegevens van Jotje Piers Bosman
Judocus (Jotje) Bosma(n), geboren 1790 te Balk, gedoopt op 20 april 1790 te Balk (Rooms Katholiek), als zoon van Pier Jakobs Bosman, turfdrager te Balk, en Froukje Jottjes. Overleden op 21 november 1861 op nummer 138 te Balk, 71 jaar oud.
werkman te Balk
Op 24 mei 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Berber (Barber) Ottes de Beer, geboren in januari 1792 te Balk, gedoopt op 13 januari 1792 te Balk (Rooms katholiek), als dochter van Otte Jolles de Beer, schipper te Balk, en Pierkjen Jacobs. Overleden op 12 november 1856 op nummer 124 te Balk, 65 jaar oud.
aangifte overlijden op 13 november 1856 blad 20, getuigen:
Jan Harmens Wortman werkman 35 jaar wonende te Balk
Beerend Gerrits Wenning arbeider 33 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, geboren op 6 januari 1821 te Balk. Overleden op 22 oktober 1857 op nummer 97 te Balk, 37 jaar oud. Op 13 september 1848 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tjerkjen Meinderts de Vries, geboren op 30 mei 1823 te Sint Nicolaasga, als dochter van Meindert Pieters de Vries en Grietje Obbes Bosma.
aangifte geboorte op 7 januari 1821, aktenummer 4, door Pierkjen Jacobs Bruinsma, weduwe van Otte Jelles de Beer, 57 jaar oud, werkster wonende op nummer 97 te Balk, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 29 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Hidde Jakobs Koorenstra bediende van politie 40 jaar wonende op nummer 60 te Balk
aangifte overlijden op 24 oktober 1857 blad 28, getuigen:
Gerrit Beerents Wenningh kuipersknecht 63 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele kuipersknecht 49 jaar wonende te Balk
2. Otte, geboren op 15 september 1823 op nummer 97 te Balk. Overleden op 25 oktober 1825 op nummer 75 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte overlijden op 26 oktober 1825 blad 28, getuigen:
Harmen Jelles van der Schuit timmerman 47 jaar wonende op nummer 74 te Balk
Eibert Rinses Hoekstra slager 32 jaar wonende op nummer 75 te Balk
3. Vrouwkjen, geboren op 26 maart 1826 op nummer 75 te Balk. Overleden op 8 maart 1827 op nummer 171 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 27 maart 1826 aktenummer 22, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 44 jaar wonende op nummer 81 te Balk
Fokke Roelofs Roelofsema werkman 40 jaar wonende op nummer 101 te Balk
aangifte overlijden op 8 maart 1827 blad 18, getuigen:
Frederik Franks Diepenbosch kledermaker 34 jaar wonende op nummer 171 te Balk
Gerrit Sypkes Elzinga logementhouder 32 jaar wonende op nummer 170 te Balk
4. Otte, geboren op 15 april 1829 op nummer 91 te Balk.
1. ) Op 30 april 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Fimke Lammerts Bouwma 33 jaar oud geboren te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Lammert Femmes Bouwma en Jetske Harmens de Vries.
2. ) Op 25 april 1857 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gertje Jans Vogelzang 28 jaar oud geboren te Mirns en Bakhuizen, als dochter van Jan Johannes Vogelzang en Mayken Johannes de Lange.
aangifte geboorte op 17 april 1829 aktenummer 36, getuigen:
Hendrik Hendriks Roorda werkman 30 jaar wonende op nummer 113 te Balk
Lambert Jacobs de Graaf werkman 29 jaar wonende op nummer 98 te Balk
 
 
 
 
Friese militairen onder Napoleon 1815

Bosman, Jottje Piers, arbeider, wonende te Balk, zoon van Pier Jacobs Bosma en Vrouwkien Jotties Plaatsvervanger voor Tjerk Symens Visser te Uitwellingerga, krijgsmachtonderdeel onbekend; is bij aanneming familienaam 21 jaar

Bron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 118002 repertoire nr. 102 d. d. 30.09.1812 nots. J. Ruardi te Sloten; Raf Balk dl. 2 fol. 56v
Sloten, notaris Ruardi. Plaatsvervanging. Bedrag: voor fr. 1365

- Tjerk Symens Visser wonende te Uitwellingerga
- Jottje Piers Bosma (arbeider) wonende te Balk

Bron: Tresoar, archiefnr. 26, inventarisnr. 118002, Repertoire: 118014, aktenr 00102, dd. 30-09-1812
 
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 229 - huisnummer Balk 165a
klik hier voor het complete formulier ingevuld door J. Bom Vermooten namens Jotje Piers Bosman
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Pier Jakobs Bosman 1753-1825 Jotje Piers Bosman 1790-1861 Jacob Jotjes Bosman 1821 - 1857
     
woonadressen familie Bosman
periode adres bron
     
1823 Westein 10-13 Balk 97
1825 van Swinderenstraat 69 Balk 75
1826 van Swinderenstraat 69 Balk 75
1827 Dubbelstraat 3 Balk 171
1829 Westein 31-41 Balk 91
1829 Dubbelstraat 19 volkstelling 1829, blad 229, huisnummer Balk 165a?
1840 van Swinderenstraat 41 volkstelling 1840; huisnummer Balk 56a
1856 Raadhuisstraat 34, 35 Balk 124
1861 Westein 10-13 Balk 138
     
notariële acten
 
Balk 1816, notaris Marinus Westendorp. Plaatsverwisseling.
- Sjoerd Albert Aukes (mastmaker) wonende te Woudsend
- Jotje Piers Bosman wonende te Balk, zoon van Pier Jacobs Bosman
- Jentje Alles Douwma wonende te Woudsend
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007001, aktenummer 00123, dd 13 maart 1816
 
Balk 1816, notaris Marinus Westendorp. Obligatie. Kapitaal fl. 400,-
- Sjoerd Albert Aukes (mastmaker) wonende te Woudsend
- Jotje Piers Bosman (houtwerker) wonende te Balk
- Jentje Alles Douwma wonende te Woudsend
- Durk Lykles Schaper wonende te Hemelum, schuldenaar
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007001, aktenummer 00125, dd 23 maart 1816
 
Balk 1832, notaris Willem Jan Hemsing. Plaatsvervanging.
- Lieuwe Klazes Visser (huisman) wonende te Harich
- Jotje Piers Bosman (turfdrager) wonende te Balk
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007006, aktenummer 00079, dd 18 december 1832
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 augustus 2016 laatste wijziging: 11-03-2022