persoonlijke gegevens van Wytze Reins Bosma
Wytze Reins Bosma, geboren op 17 januari 1836 op nummer 101 te Balk, als zoon van Rein Lyckeles Bosma, werkman (1836,1861) te Balk, en Grietje Teunis Beekhof. Overleden op 28 maart 1926 te Balk, 90 jaar oud.
werkman te Balk (1861, 1862, 1864, 1867), koopman te Balk (1885, 1891, 1893), houtkoopman te Ruigahuizen (1894-1913), houtkoopman te Balk (1914-1920)
aangifte geboorte op 18 januari 1836 blad 4, getuigen:
Jacob Lubberts Hofstra werkman 30 jaar wonende te Balk
Frnke van Elselo klerk 23 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 29 maart 1926 aktenummer 20, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 53 jaar wonende te Balk
Halbe Doele zonder beroep 76 jaar wonende te Balk
Op 26 mei 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Lijsbert Harmens de Vos, geboren op 25 januari 1840 op ummer 87 te Balk, als dochter van Harmen Ytjens de Vos, werkman te Balk (1840, 1861), en Pietje Gerardus Eppinga. Overleden op 23 december 1913 te Ruigahuizen, 73 jaar oud.
dienstmeid te Balk (1861)
aangifte geboorte op 27 januari 1840 blad 5, getuigen:
Hendrik Lippes van der Veer meester timmerman 46 jaar wonende te Balk
Willem Jans Kuiper wagenmaker 42 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 24 decmber 1913 aktenummer 62, getuigen:
Andries Sikkes houtkoopman 54 jaar wonende te Ruigahuizen
Rients Slippens veehouder 46 jaar wonende te Ruigahuizen
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren 2 februari 1862 te Balk. Op 7 oktober 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Betze de Vries, schipper te Balk (1893), oud 41 jaar, geboren te Balk als zoon van Peeke Roelofs de Vries en Grietje Pieters Schram.
aangifte geboorte op 3 februari 1862 aktenummer 14, getuigen:
Harmen Gerlofs Postma koopman 51 jaar wonende te Balk
Jelle Jottes van der Meer winkelier 42 jaar wonende te Balk
2. Harmen, geboren 8 mei 1864 te Balk. Overleden op 13 oktober 1949 te Sneek, 85 jaar oud. Op 12 juni 1885 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Martje Lenstra, oud 23 jaar, geboren te Nijelamer, als dochter van Albert Andries Lenstra en Antje Wybes van der Gaast.
aangifte geboorte op 8 mei 1864 aktenummer 60, getuigen:
Hendrik Harmens Wortman kleermaker 40 jaar wonende te Balk
Berends Gerrits Wenning arbeider 42 jaar wonende te Balk
3. Reino, geboren 25 juni 1867 te Balk. Op 6 juni 1891 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik de Jong, timmerman te Oudemirdum (1891), oud 27 jaar, geboren te Oudemirdum als zoon van Jelle Alles de Jong, arbeider te Oudemirdum (1891), en Eelkje Hendriks Keuning.
aangifte geboorte op 27 juni 1867 aktenummer 86, door getuigen:
Jan Hendriks Doele aanspreker 59 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 58jaar wonende te Balk
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Wytze Reins Bosma 1836-1926 Harmen Wytzes Bosma 1864-1949
     
woonadressen familie Bosma
periode adres bron
1861 - 1869 Raadhuisstraat 36 woningregister 1859 - 1869 blad 80; kad. gem. Balk sectie A nr. 162, huisnr. Balk 172
1869 - 1879 Westein 20 woningregister 1869 -1879 blad 33; kad. gem. Balk sectie A 199, volgnr. 132 / 119
1880 - 1890 Westein 25,26 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 142; kad. gem. Balk A 533
1890 - 1893 Westein 25,26 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 152; huisnummer 122
1894 - 1899 Ruigahuizen bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 237; huisnummer Ruigahuizen 20
1899 - 1900 Lutswâl 3 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 235; huisnummer Ruigahuizen 18
1900 - 1910 Lutswâl 3 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 236; huisnummer Ruigahuizen 18 / 25
1910 - 1913 Lutswâl 3 bevolkingsregister 1900 - 1910 A-B blad 148; huisnummer Ruigahuizen 25
1914 - 1920 Gaaikemastraat 30 bevolkingsregister 1900 - 1910 T-V blad 139; huisnummer Harich 152 / Balk 169
1921 - 1926 Gaaikemastraat 30 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 181; huisnummer Balk 197
     
eigendommen van Wytze Reins Bosma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
I
397
               
Balk I 398          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ?, folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1899 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Een huis met erf te Ruigahuizen, koopsom fl. 1350,-
 - Yke Ykema wonende te New Paris Elkhart county Indiana (VS), verkoper
- Geert Symensma wonende te New Paris Elkhart county Indiana (VS), verkoper
- Klaas Ruurds Fisser wonende te New Paris Elkhart county Indiana (VS) gehuwd met Jacobje Symensma, verkoper
- Jan Symensma wonende te New Paris Elkhart county Indiana (VS)
- Jacob Symensma wonende te New Paris Elkhart county Indiana (VS), verkoper
- Jelle Swart wonende te New Paris Elkhart county Indiana (VS) vader van en voogd over Edison Swart, verkoper
- Charly Swart wonende te New Paris Elkhart county Indiana (VS), verkoper
- Wytze Bosma wonende te Ruigahuizen, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 7081 Aktenr 25, d.d. 16 maart 1899
 

1914 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Een huis te Balk koopsom fl. 2659,-

- Wytze Bosma wonende te Balk, verkoper
- Betze de Vries wonende te Balk gehuwd met Grietje Bosma, verkoper
- Hendrik Jelles de Jong wonende te Oudemirdum, gehuwd met Reino Bosma, verkoper
- Harmen Bosma wonende te Balk, verkoper
- Hendrik Sybrandy wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7091 Repertoirenr.: 7093 Aktenr 24, d.d. 13 maart 1914
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 februari 2020 laatste wijziging: 12-03-2020