persoonlijke gegevens van Pieter Meines Bosma
Pieter Meines Bosma, geboren op 26 december 1845 op nummer 164 te Balk, als zoon van Meine Klazes Bosma, werkman te Balk, en Durkjen Hanzes Kerkstra. Overleden op 14 april 1880 te Balk, 34 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte geboorte op 26 december 1845 blad 65 1-5, getuigen:
Jurjen Dooitjes Schram werkman 45 jaar wonende te Balk
Pieter Johannes Mulder kuiper 43 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 april 1880 aktenummer 28, werkman, getuigen:
Harmen Teas Hoogterp koopman 65 jaar wonende te Balk
Jan Douwes Rekers visser 39 jaar wonende te Harich
Op 13 oktober 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Neeltje Hendriks Kuiper, geboren op 7 september 1843 te Woudsend, als dochter van Hendrik Jans Kuiper, wagenmakersknecht te Woudsend, en Pietje Jacobs Jelsma. Overleden op 11 juni 1920 te Balk, 76 jaar oud.
aangifte geboorte op 8 september 1843 aktenummer 163, getuigen:
Jacob Jans Bijlsma postlooper 46 jaar wonende te Woudsend
Feike Boschma klerk 33 jaar wonende te Woudsend
aangifte overlijden op 12 juli 1920 aktenummer 49, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 70 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 44 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Meine, geboren op 24 januari 1873 te Balk. Overleden op 20 januari 1953, Gaasterland, 79 jaar oud. Op 24 mei 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Attje Wyckelsma, oud 25 jaar, geboren te Harich als dochter van Tjeerd Douwes Wyckelsma en Jeltje Jakobs Luinenburg.
aangifte geboorte op 24 januari 1873 aktenummer 17, getuigen:
Kornelis Jans Kuperus arbeider 66 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 65 jaar wonende te Balk
2. Pietje, geboren op 17 oktober 1874 te Balk. Overleden op 19 augustus 1966 te Leeuwarden, 91 jaar oud. Op 25 mei 1899 getrouwd in de gemeente Utingeradeel met Gerrit Namles Waringa, oud 29 jaar, geboren te Oldeboorn als zoon van Namle Anes Waringa en Johanna Masselink.
aangifte geboorte op 19 oktober 1874 aktenummer 128, getuigen:
Fokke Jacobs Klijnsma arbeider 24 jaar wonende te Balk
Rein Tjeerds Pietersma arbeider 31 jaar wonende te Balk
3. Durkjen, geboren 24 september 1876 te Balk. Binnenmeid bij Poppe Poppes te Balk (1895-1900), dienstbode bij Poppe Poppes (1900), in 1901 naar Krommenie. Overleden op 18 juni 1955 te Haarlem, 78 jaar oud. Op 20 oktober 1909 getrouwd in de gemeente Schoten met Nicolaas Marinus Everardus Willemse, groentenboer te Schoten, 26 jaar oud, geboren te Delft als zoon van Everardus Joannes Willemse, zadelmaker te Haarlem (1909), en Maria Christina Virginie Gilissen.
aangifte geboorte op 25 september 1876 aktenummer 130, getuigen:
Harmen Teas Hoogterp koopman 62 jaar wonende te Balk
Peeke Roelofs de Vries koopman 54 jaar wonende te Balk
4. Hendrik, geboren op 4 juli 1879 te Balk. Op 22 juli 1903 naar Holland in Michigan, Noord Amerika
aangifte geboorte op 5 juli 1879 aktenummer 110, getuigen:
Wijbe Tietema gemeente ? 70 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 71 jaar wonende te Balk
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pieter Meines Bosma 1845-1880 Meine Pieters Bosma 1873-1953
Hendrik Jans Kuiper 1805-1857    
woonadressen familie Bosma
periode adres bron
1872 - 1879 Westein 1,2,3 woningregister 1869 - 1879 blad 28; kad. gem. Balk sectie A nr 186; volgnr. 107 / 94
1880 - 1890 Gaaikemastraat 7-12 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 139; kad. gem. Balk sectie A nummer 529
1890 - 1900 Westein 5 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 189; huisnummer Balk 144
1900 - 1910 Westein 5 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 197; huisnummer Balk 144 / 208
1911 -1920 Westein 5 bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 82; huisnummer Balk 208 / 242
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 april 2010 laatste wijziging: 29-09-2019