persoonlijke gegevens van Lykle Mijntjes Bosma
Lykle Mijntjes Bosma, geboren op 8 mei 1762 te Balk, gedoopt op 11 maart 1759 te Balk (Hervormd), als zoon van Mijntje Keimpes en Baukje Lyckles. Overleden op 23 oktober 1820 op nummer 79 te Balk, 61 jaar oud.
werkman te Balk (1820)
aangifte overlijden op 23 oktober 1810 blad 14, getuigen:
Mijntie Lykles Bosma schipper 34 jaar wonende te Balk op nummer 76
Rein Lykles Bosma schipper 29 jaar wonende te Balk op nummer 130
Op 16 november 1783 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Uilkjen Reins Ottema, geboren te Idskenhuizen, gedoopt op 23 januari 1763 te Tjerkgaast enz. (Hervormd), als dochter van Rein Rimmerts en Geertje Ynnes. Overleden op 16 april 1843 op nummer 101 te Balk, 80 jaar oud.
werkster te Balk (1820)
aangifte overlijden op 18 april 1843 blad 5, getuigen:
Johannes Baukes Betzema koopman 58 jaar wonende te Balk
Wietze Willems ten Brink werkman 43 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Mijntje, geboren op 10 mei 1786 te Balk, gedoopt op 28 mei 1786 te Balk (Hervormd). Op 25 september 1816 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Janke Harmens Hellema, leeftijd 30 jaar, geboren te Workum als dochter van Harmen Gerrits en Pietertie Cornelis Kelekouw.
2. Geertje, geboren op 8 september 1788 te Balk, gedoopt op 21 september 1788 te Balk (Hervormd). Op 8 augustus 1816 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Ales de Beer, leeftijd 23 jaar, geboren te Midlum als zoon van Ale Jans de Beer en Beitske Johannes
3. Rein, geboren op 3 november 1790 te Balk, gedoopt op 28 november 1790 te Balk (Hervormd)
4. Bauke, geboren op 10 juni 1793 te Balk, gedoopt op 23 juni 1793 te Balk (Hervormd). Op 18 april 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rink Johannes Betzema, leeftijd 25 jaar, geboren te Balk als zoon van Johannes Betzes en Antje Sytzes Sytzema.
5. Mattje, geboren op 3 april 1798 te Balk, gedoopt op 22 april 1798 te Balk (Hervormd). Op 7 april 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sible Koops Rinkema, leeftijd 36 jaar, geboren te Balk, als zoon van Koop Jans Rinkema en Aat Ferdinands
6. Boukjen, geboren 7 juli 1801 te Balk, gedoopt op 12 juli 1801 te Balk (Hervormd). Op 4 juli 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Hendriks Roorda, leeftijd 25 jaar, geboren te Wijckel, als zoon van Hendrik Jans Roorda en Trijntje Hendriks Spoelstra.
5. Pieter, geboren op 21 september 1806 te Balk, gedoopt op 5 oktober 1806 te Balk (Hervormd). Op 17 mei 1835 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Beeuw Jobs Haga, leeftijd 29 jaar, geboren te Woudsend als zochter van Job Jans Haga en Martjen Gosses de Jong.
 
 
 
Lykle Mijntjes Bosma
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 89 - huisnummer Balk 79
klik hier voor het complete formulier ingevuld namens Uilkje Reins Ottema
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Lykle Mijntjes Bosma 1759-1820 Mijntje Lykles Bosma 1786-1845
    Rein Lykles Bosma 1790-1866
    Bauke Lykles Bosma 1793-1875
    Sible Koops Rinkema 1811-1879
woonadressen familie Bosma
periode adres bron
     
1812 ? taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnr. Balk ?, volgnummer 245
1820 Gaaikemastraat 2  
1829 Gaaikemastraat 2 volkstelling 1829; huisnummer Balk 79
1840 Westein 1-4 volkstelling 1840; huisnummer Balk 101
1843 Westein 1-4  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 juli 2021 laatste wijziging: 26-10-2021