persoonlijke gegevens van Lykle Baukes Bosma
Lykle Bosma, geboren op 2 december 1821 op nummer 171 te Balk, als zoon van Bauke Lykles Bosma, flankeur 1e compagnie, 3e bataljon 8e afdeling Nationale Infanterie (1821), en Rink Johannes Betzema, winkeliersche te Balk. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
werkman te Balk (1850, 1852, 1857, 1859, 1874), zonder beroep te Balk (1877)
aangifte geboorte op 3 december 1821 aktenummer 99, getuigen:
Gerrit Thijsses Bosman logementhouder 57 jaar wonende te Balk op nummer 172
Cornelis Jans van Asma logementhouder 20 jaar wonende te Balk op nummer 170
Op 16 mei 1849 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aaltje Harmens van der Veer, geboren op 29 augustus 1818 te Sloten, als dochter van Harmen Lippes van der Veer, scheepstimmerknecht te Sloten, en Ynske Douwes van Randen. Overleden op 7 maart 1893 te Wijckel, 73 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Rinkjen, geboren op 21 augustus 1850 te Balk. Dienstmeid te Sneek (1874). Op 17 mei 1874 getrouwd in de gemeente Sneek met Durk Kamstra, verversknecht te Sneek, 22 jaar oud, geboren te Sneek, als zoon van Bauke Kamstra, zeilmaker te Sneek, en Stijntje van der Horst.
aangifte geboorte op 23 augustus 1850 blad 47, getuigen:
Aldert Zacharias Voetman ketelboeter 48 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 41 jaar wonende te Balk
2. Ynske, geboren op 26 mei 1852 te Balk. Op 22 april 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Yke de Jong, arbeider te Oudemirdum, 25 jaar oud, geboren te Wijckel als zoon van Yke Ykes de Jong en Foekje Ennes de Vries, winkeliersche te Oudemridum (1877)
aangifte geboorte op 28 mei 1852 blad 32, getuigen:
Rinze Aukes Overzee werkman 48 jaar wonende te Balk
Harmen Gerlofs Postma koopman 41 jaar wonende te Balk
3. Harmen, geboren op 25 juli 1857 te Balk.
aangifte geboorte op 26 juli 1857 blad 36, getuigen:
Hendrik Pieters Rekers grofsmid 57 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 46 jaar wonende te Balk
4. Harmke, geboren op 29 november 1859 te Balk.
aangifte geboorte op 30 november 1859 aktenummer 111, getuigen:
Hendrik Hendriks Roorda werkman 34 jaar wonende te Balk
Siemen de Jong winkelier 35 jaar wonende te Balk
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Lykle Baukes Bosma 1821-18??  
     
woonadressen familie
periode adres bron
     
1849 - 185? Raadhuisstraat 44 woningregister 1849 - 1859 blad 230; huisnummer Balk 115 / 162
    Balk 123
185? - 1859 van Swinderenstraat 27 woningregister 1849 - 1859 blad 63; huisnummer Balk 48 / 56
1859 - 1869 van Swinderenstraat 22 woningregister 1859 - 1869 blad 18; kad. gem. Balk sectie A nr. 264, huisnr. Balk 53
1869 - 1879 van Swinderenstraat 22 woningregister 1869 - 1879 blad 52; kad. gem. Balk sectie A nr. 264, volgnr. 246 / 233
1880 - 1890 Jachtlustweg 41? bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 232; kad. gem. Balk sectie B nr. 1080
1890 - 1893   bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 57; huisnummer Wijckel 48
1893 - Amsterdam  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 oktober 2019 laatste wijziging: 22-10-2019